Wyniki 11-20 spośród 85 dla zapytania: authorDesc:"Hanna Żakowska"

Recycling Systems for Polymeric Packaging Waste

Czytaj za darmo! »

To the one of the ecologistics areas of interest belongs packaging waste and particularly the systems of its recycling and also ecologically justified optimisation of packing systems of goods. The treatment of sizable masses of packaging waste by the material recycling processes is possible when a suitable organisation-legal system is functioning comprising the following elements: the infra[...]

Recykling i odzysk metalowych odpadów opakowaniowych

Czytaj za darmo! »

Według danych opracowanych przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Opakowań w Polsce, rocznie wytwarza się niecałe 200 tys. ton metalowych odpadów opakowaniowych, w tym około 150 tys. ton odpadów z blachy stalowej i około 50 tys. ton odpadów aluminiowych. Obecnie struktura odpadów oraz prognozy wskazują na około pięcioprocentowy udział odpadów metalowych w ogólnej masie odpadów opakowan[...]

Ekologiczne znaki i symbole graficzne na opakowaniach

Czytaj za darmo! »

Ekologiczne znaki nanoszone na opakowaniach dostarczają użytkownikom, konsumentom, firmom usług komunalnych oraz zakładom przetwarzającym odpady opakowaniowe informacji, które służą edukacji dotyczącej ochrony środowiska, a przede wszystkim ułatwiają działania prowadzące do racjonalnej gospodarki odpadami opakowaniowymi. Ułatwiają też segregację odpadów i właściwe z nimi postępowanie.Funkcja[...]

Recykling materiałowy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Poziom recyklingu materiałowego opakowań z tworzyw sztucznych określa Dyrektywa 2004/12/EC. Poziom ten w Polsce będzie dotyczył 2014 roku. Zawarty jest on w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców opakowań. Opakowania produkowane są z różnych tworzyw sztucznych. Stosunkowo łatwo jest przetwarzać materiały polimerowe. Jeżeli opakowanie wykonane jest z różnych tworzyw, trzeba je pooddzielać, co [...]

Odpowiedzialność przedsiębiorców branży spożywczej za odpady opakowaniowe

Czytaj za darmo! »

Dyrektywa 94/62/EC [1], wydana jako "dyrektywa nowego podejścia", wprowadziła zasadnicze wymagania, jakie powinny spełnić opakowania z uwagi na ochronę środowiska. Zgodnie z Decyzją 93/465/EEC [2] do oceny spełnienia tych wymagań przewidziane są procedury modułu A, które polegają na ocenie zgodności przeprowadzanej przez dostawcę opakowań, a następnie, jeśli ta zgodność jest zapewniona, spo[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »