Wyniki 11-20 spośród 161 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ ŻYLICZ"

Zasada pomocniczości

Czytaj za darmo! »

Często słyszymy, że decyzje powinny być podejmowane przez tych, którzy są najbliżej problemu. A więc niech np. mieszkańcy miasta zdecydują, jaki poziom hałasu uważają za dopuszczalny, albo co zamierzają zrobić z odpadami. W kwietniowym numerze AURY opisałem syndrom NIMBY, który jednak kwestionuje sensowność pozostawiania takich decyzji podmiotom "najbliższym" problemowi. Tymczasem jednym [...]

Pieniądze w ochronie środowiska

Czytaj za darmo! »

Opowiada się o królu Auguście III Saskim, że znany był z przyjmowania z otwartymi ramionami swoich poddanych, którzy licznie przybywali z petycjami. Król się ze wszystkimi zgadzał i potwierdzał zasadność wszelkich roszczeń. Na koniec padało jednak sakramentalne pytanie do Henryka von Brühla, ministra finansów: - Aber Herr Brühl, haben Sie das Geld? - Nein, Ihre Majestät, ich habe nicht. [...]

Wycena dóbr nierynkowych

Czytaj za darmo! »

Wpoprzednim miesiącu starałem się wyjaśnić, że pieniądz nie jest wstydliwym dodatkiem do "obiektywnych" analiz ekonomicznych ukazujących "prawdziwe" preferencje społeczne w odniesieniu do decyzji, które każdego dnia podejmujemy. Przeciwnie, pieniądz jest kluczowym instrumentem, bez którego nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, czego ludzie rzeczywiście sobie życzą. Dopiero na podstawie [...]

Pośrednie metody wyceny

Czytaj za darmo! »

Opisane w poprzednim odcinku metody wyceny dóbr nierynkowych dzielą się na bezpośrednie i pośrednie. Pierwsze polegają na próbie bezpośredniego pomiaru wartości, jaką ludzie przypisują dobrom niewymienianym na rynku; drugie zaś - na próbie odpowiedzi na interesujące nas pytanie przez pomiar wartości, które tylko pośrednio odnoszą się do badanego dobra. Te drugie są jednak traktowane prze[...]

Katastrofa tankowca a wartość dzikiej kaczki

Czytaj za darmo! »

W 1989 r. miał miejsce w pobliżu Alaski wyciek ropy z tankowca, zawiniony przez firmę Exxon. Wypadek zyskał ponury rozgłos nie tylko dlatego, że Exxon jest największą firmą naftową na świecie, ale również dlatego, że jej tankowiec, zwany "Exxon Valdez", przeszedł do historii jako sprawca największej w historii katastrofy ekologicznej tego typu. Przynajmniej kilkaset tysięcy ptaków zginęło [...]

Nasze decyzje o zakupach (pytania otwarte i zamknięte)

Czytaj za darmo! »

Jedną z ważniejszych decyzji, jaką musi podjąć ekonomista stosujący bezpośrednie metody wyceny, jest wybór formatu pytania o gotowość do zapłacenia (Willingness to Pay, WTP). W największym uproszczeniu: może to być format otwarty lub zamknięty. W pierwszym przypadku żądamy podania kwoty, którą respondent gotów byłby za coś zapłacić; w drugim - podajemy konkretną kwotę i oczekujemy, że od[...]

Eksperymenty w ekonomii

Czytaj za darmo! »

W drugiej połowie XX wieku ekonomia stała się nauką eksperymentalną. Dołączyła w ten sposób do innych dyscyplin, które już wcześniej przeszły ewolucję od etapu spekulatywnego - przez empiryczny - do eksperymentalnego. W tym stadium, wieńczącym dotychczasowy rozwój wielu dziedzin nauki, nie poprzestaje się na biernej obserwacji rzeczywistości, ale aktywnie tworzy się warunki, w których pe[...]

Prawie świętokradztwo

Czytaj za darmo! »

Dokonując wycen dóbr nierynkowych ekonomiści często narażają się na zarzut świętokradztwa. Jak bowiem można wyceniać w pieniądzu coś, co ma dla nas wartość nadrzędną? W 1997 r. zespół pod kierownictwem Roberta Costanzy opublikował w tygodniku "Nature" pionierskie oszacowanie wartości usług dostarczanych przez światowe ekosystemy. Wśród gniewnych komentarzy, jakie pojawiły się na całym św[...]

Czerwony śledź po europejsku

Czytaj za darmo! »

Wbrew pozorom, tytuł nie jest reminiscencją karnawałowych potraw. Nawiązuje do tytułu otwierającego cykl AURY poświęcony ekonomii ochrony środowiska, w którym pokazywałem, w jaki sposób ochronę środowiska wykorzystuje się w charakterze zasłony dymnej - po angielsku red herring - mającej za zadanie odwrócić uwagę od czegoś istotniejszego. Argumentem ekologicznym szermuje się zwłaszcza dla[...]

Dyskontowanie

Czytaj za darmo! »

Gdyby ktoś zapytał, czy wolimy otrzymać 100 zł dziś, czy za rok, to zapewne odpowiedzielibyśmy, że dzisiaj. Natomiast, gdyby ktoś zapytał, czy preferujemy wydać 100 zł dziś, czy za rok, to zapewne odpowiedzielibyśmy, że za rok. Ale mając już do wyboru otrzymanie 100 zł dziś albo 150 zł za rok, wiele osób wolałoby poczekać. I przeciwnie, mając do wyboru wydatek 100 zł dziś albo 150 zł, wie[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »