Wyniki 11-15 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Sudoł"

Odporność wyrobów z kompozytów polimerowo-drzewnych na czynniki środowiskowe DOI:10.15199/33.2017.08.24


  Wostatnich latach zwiększyło się zainteresowanie kompozytami polimerowymi wytwarzanymi z surowców roślinnych. Zwykle określane są one jako kompozyty polimerowo-drzewne (WPC - wood-plastic composites). Kompozyty WPC są powszechnie stosowane w produkcji wyrobów budowlanych, przede wszystkim desek i profili przeznaczonych do wykonywania podłóg, okładzin ściennych. Ze względu na specyfikę cząstek lignocelulozowych, jako osnowęWPC wykorzystuje się najczęściej polimery termoplastyczne (PE, PP, PVC, PS) [2]. W celu uzyskania odpowiednich właściwości kompozytu stosowane są dodatki i modyfikatory. WyrobyWPC formowane są metodami stosowanymi podczas przetwórstwa tworzyw sztucznych, głównie w procesie ekstruzji. Deski podłogowe mają zwykle przekrój skrzynkowy, wielokomorowy, natomiast innymprofilom(listwom, legarom itp.) nadawana jest forma odpowiednio do potrzeb. Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań wskazują, że kompozyty WPC cechuje większa niż drewna odporność na działanie wody i promieniowania słonecznego oraz większa stabilność wymiarowa, a także mniejsza podatność na działanie mikroorganizmów [1, 3, 4]. Obserwacje zachowania się niektórych wyrobów kompozytowych zainstalowanych w obiektach, w szczególności w podłogach tarasowych, nasuwają jednak wątpliwość co do ich odporności na czynniki środowiskowe. Najczęściej zaobserwowanym problemem jest deformacja desek tarasowych oraz nadmierne ugięcie, szczególnie po działaniu opadów atmosferycznych. Wyniki tych obserwacji stały się przyczynkiemdo podjęcia prac nad badawczą weryfikacją odporności wybranych kompozytowych desek tarasowych dostępnych na rynku. Ocenie poddano odporność na czynniki odpowiadające ekspozycji w warunkach zewnętrznych. Badane materiały Do badań wybrano trzy typy desek tarasowych, wykonanych z: ● polichlorku winylu (PVC) i mączki drzewnej oznaczone jako deski typu D1; ● polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) i włókien bambusowych[...]

Posadzki drewniane na ogrzewaniu podłogowym DOI:10.15199/33.2018.09.10


  Ogrzewanie podłogowe jest rozwiązaniem coraz chętniej stosowanym w budownictwie mieszkaniowym jako alternatywa dla tradycyjnych grzejników ściennych [3]. Zwiększa się zatemzapotrzebowanie na materiały posadzkowe o właściwościach użytkowych odpowiednich do specyficznych warunków wynikających z właściwości podkładów podłogowych, w których zamontowano system grzewczy, wodny lub elektryczny. Najczęściej dowykonania posadzki na ogrzewaniu podłogowymstosowane są płytki ceramiczne. Posadzki drewniane wykonywane są rzadziej ze względu na dosyć duży opór cieplny drewna, który zmniejsza efektywność ogrzewania i niezbędne jest stosowanie wyższej temperatury medium grzewczego. Jak wskazują wyniki analiz, różnice są jednak na tyle niewielkie, że nie rzutują w sposób istotny na koszty eksploatacyjne. Niemniej w celu zapewnienia jak najlepszej przewodności cieplnej posadzki drewnianej zaleca się klejenie jej do wylewki z systemem grzewczym, zamiast wykonywania posadzki pływającej [2]. Podstawowe obawy inwestorów wiążą się jednak ze stabilnością wymiarów oraz płaskości posadzki drewnianej w przypadku zmiany temperatury podkładu, która powoduje zmianę wilgotności drewna. Uwzględniając dosyć dużą podatność drewna na zmianę wymiarów, opracowano deski trójwarstwowe o konstrukcji krzyżowej, polegającej na umieszczeniu w warstwie środkowej materiału drzewnego z włóknami ukierunko[...]

Aspekty trwałości rozprężnych taśm poliuretanowych do uszczelniania połączeń okien ze ścianą DOI:


  Poliuretanowe taśmy rozprężne są jednym z rozwiązań stosowanych do uszczelniania połączeń ościeżnicy z ościeżem [1, 3]. Cieszą się coraz większą popularnością, jako alternatywa pian poliuretanowych spienianych in situ. Są produktem prostym w aplikacji, niewymagającym obróbki po zastosowaniu. Taśmy rozprężne wytwarzane są z pianki poliuretanowej impregnowanej zawiesiną akrylu. Oferowane są zwykle w kilku odmianach, różniących się rodzajem piany poliuretanowej i impregnatu oraz poziomu nasycenia impregnatem. Stopień impregnacji oraz stopień rozprężenia taśmy po umieszczeniu w szczelinie decydują w głównejmierze o właściwościach użytkowych wyrobu. Taśmy dostarczone są w formie ściśniętej, nawinięte na rolkę. Przy swobodnym rozprężeniu ich grubość zwiększa się ok. 5-krotnie. Mocowane są do ościeżnicy za pomocą warstwy samoprzylepnej [5]. Ich efektywność zależy m.in. od odpowiedniego dopasowania wymiarów taśmy do szerokości szczeliny (tabela 1). Dokumentem odniesienia do opracowania deklaracji właściwości użytkowych na te wyroby może być Europejska Ocena Techniczna wydana na podstawie EAD 320001-00-0605:2014 [2] lub Krajowa Ocena Techniczna. Badania laboratoryjne Wramach[...]

Wymagania dotyczące podłóg do obiektów sportowych

Czytaj za darmo! »

Podłogi sportowe są obecnie standardem we wszelkiego typu obiektach sportowych, począwszy od sal szkolnych i hal sportowych przeznaczonych do amatorskiego uprawiania wielu dyscyplin sportowych, a skończywszy na obiektach, w których prowadzone są międzynarodowe rozgrywki koszykówki, siatkówki czy piłki ręcznej. Niestety, inwestorzy często nie przywiązują należytej wagi do wyspecyfikowania wymagań dotyczących podłogi, uwzględniających jej przeznaczenie oraz ewentualną funkcję pozasportową (targi, wystawy). Jeżeli nawet odpowiednia specyfikacja techniczna powstaje, rzadko egzekwuje się potwierdzenie z nią zgodności wykonanej podłogi. Uwaga projektantów i wykonawców koncentruje się na obiekcie jako budynku, z pominięciem podłogi, która postrzegana jest jako jeden z licznych elementów jego wyposażenia. A tak naprawdę, jeżeli funkcjonalność sportowa i niesportowa podłogi nie będzie zachowana, przydatność użytkowa całego obiektu staje pod znakiem zapytania. Jednym z narzędzi niezbędnych do definiowania oczekiwań wobec podłogi sportowej jest norma zharmonizowana PN-EN 14904:2009 Nawierzchnie terenów sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja. Obejmuje ona podłogi instalowane we wszystkich krytych obiektach sportowych przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin - koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, ale także do zajęć z wychowania fizycznego. Z normy zostały wyłączone nawierzchnie do tenisa halowego. Podłogi sportowe w niektórych obiektach mogą być dodatkowo objęte szczególnymi wymaganiami organizacji sportowej, np. FIBA. Wymagania przedstawione w PN-EN 14904:2009 odnoszą się do nawierzchni i systemu nawierzchni, obejmującego warstwę nośną i nawierzchnię, prefabrykowanych lub wykonywanych na miejscu. Wymagania bezpieczeństwa Nawierzchnie sportowe wskutek obciążeń dynamicznych narażone są na złożone oddziaływania. Pożądanymi elementami wzajemnego oddział[...]

Kleje do posadzek jako nowa grupa wyrobów budowlanych DOI:


  Kleje do posadzek 1 stycznia 2017 r. zostały włączone do krajowych przepisów określających zasady wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych, uregulowanych m.in. w ustawie o wyrobach budowlanych [5]. Obecnie wyrobem budowlanym są m.in. kleje do posadzek drewnianych oraz kleje do wykładzin elastycznych i włókienniczych. Na dopełnienie obowiązków związanych z oznakowaniem znakiem budowlanym klejów do posadzek wprowadzanych do obrotu na rynku krajowym, ich producenci mają czas do końca 2020 r. W § 14 rozporządzenia [2] został bowiem ustanowiony okres przejściowy, w trakcie którego producenci wyrobów, które przed 2017 r. nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, nie muszą sporządzać krajowej deklaracji właściwości użytkowych, a co za tym idzie, znakować wyrobów znakiem budowlanym. Okres przejściowy, początkowo półtoraroczny, został w czerwcu 2018 r. przedłużony o rok [3], a następnie w czerwcu 2019 r. o kolejne półtora roku [4], do końca 2020 r. Rodzaje klejów i zastosowanie Kleje poliuretanowe i hybrydowe są stosowane do montażu parkietu, desek podłogowych orazmozaiki,wykonanych z drewna krajowego, a wybra[...]

« Poprzednia strona  Strona 2