Wyniki 11-12 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Jan Sentek "

Katalizator rutenowy do syntezy amoniaku osadzony na węglu i promowany jonami berylowców

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań aktywności katalizatorów rutenowych osadzonych na węglu i promowanych jonami wybranych berylowców (Mg, Sr, Ba). W charakterze nośnika użyto węgla aktywnego, modyfikowanego w wysokiej temperaturze (1900°C, hel). Prekursorem metalicznego rutenu był chlorek (RuCl3·0,5H20). Pomiary aktywności w reakcji syntezy NH3 wykonano pod ciśnieniem 6 MPa. Stwierdzono, że n[...]

Rutenowy katalizator do syntezy amoniaku osadzony na nośniku węglowym otrzymanym z syntetycznej żywicy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań rutenowego katalizatora osadzonego na nośniku węglowym. W wyniku karbonizacji i aktywacji żywicy - pochodnej kopolimeru styrenu z diwinylobenzenem uzyskano materiał węglowy (CS), który poddano wysokotemperaturowej obróbce cieplnej, otrzymując zmodyfikowany węgiel aktywny (Cl900). Pomiary sorpcji i badania porozymetryczne prekursora polimerowego i obu materiałów wę[...]

« Poprzednia strona  Strona 2