Wyniki 11-20 spośród 51 dla zapytania: authorDesc:"Anna Łazarowicz"

Dokonania i szanse polskiego przemysłu spożywczego

Czytaj za darmo! »

Podsumowaniu dokonań polskiego przemysłu spożywczego od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej oraz jego szansom w nadchodzących latach poświęcono konferencję pod znamiennym tytułem "Polska żywność w natarciu", zorganizowaną pod koniec stycznia br. przez Rabobank. Na konferencji przedstawiono specjalny "Raport o polskim przemyśle spożywczym po wejściu do Unii Europejskiej" opra[...]

Konfl ikty zawsze wymagają rozwiązania

Czytaj za darmo! »

Gwałtowne konfl ikty wśród pracowników piekarni szkodzą atmosferze wewnątrz fi rmy i źle oddziałują na morale zatrudnionych. Jak powinien się wobec nich zachowywać szef? Jak ma gasić konfl ikty? - Opinie na ten temat znaleźliśmy w "Back Journal".Omówienie problemu "Back Journal" zaczął od przedstawienia konkretnego przykładu, jak się wydaje wcale nieodosobnionego. Właściciel fi rmy piekarskiej[...]

Nielsen o handlu i konsumentach

Czytaj za darmo! »

Nielsen (pełna nazwa od 2007 r. - Th e Nielsen Company), światowy lider w dziedzinie informacji marketingowej, pomiaru mediów i wydawnictw prasy branżowej, po raz trzeci z rzędu przedstawił wyniki badań konsumenckich Shopper Trends. Są one prowadzone w 50 krajach świata, w tym w 30 europejskich, a ich celem jest szukanie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań: - gdzie konsumenci kupują? - [...]

Firmy rodzinne wymagają jasnych reguł działania

Czytaj za darmo! »

Znaczenia firm rodzinnych w polskiej gospodarce trudno przecenić. Ich liczba szacowana jest na co najmniej 350 tysięcy, na ogólną liczbę 3,5 mln zarejestrowanych przedsiębiorstw. Jednak ich udział w tworzeniu dochodu narodowego jest znacznie większy niż wynika z tej proporcji. Co więcej, firmy rodzinne nie tylko spełniają wyjątkową rolę w tworzeniu dochodu narodowego, ale przede wszystkim[...]

Obiecująca nisza rynkowa dla przetwórni: owoce nobilitujące inne produkty spożywcze

Czytaj za darmo! »

Lekarze i dietetycy wywierają coraz większą presję na producentów żywności, wskazując na poważne zagrożenia wynikające ze spożywania produktów z dużą zawartością składników niekorzystnych dla zdrowia, przede wszystkim soli, cukru i tłuszczu. Co istotne, te zalecenia i przestrogi znajdują wyraz w prawodawstwie większości krajów wysokorozwiniętych. Stałemu zaostrzaniu ulegają przepisy związane z bezpieczeństwem żywności, czemu towarzyszą inicjatywy edukacyjne uświadamiające konsumentom, na czym polega "zdrowy tryb życia", którego istotnym elementem jest właściwy model odżywiania. Długo zwalczany przez wiele branż przemysłu spożywczego unijny projekt obligatoryjnego znakowania żywności w systemie GDA (zalecane dzienne spożycie), ostatecznie wejdzie w życie od 2010 r. Jednocześnie[...]

"Produkty regionalne i tradycyjne wizytówką Polski, szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw"

Czytaj za darmo! »

Pod takim tytułem odbyła się 12 maja br. w Warszawie konferencja zorganizowana przez Związek Rzemiosła Polskiego. Przebieg konferencji, której patronował Prezydent RP Lech Kaczyński, dowiódł, że zawarte w tytule twierdzenie opiera się na mocnych podstawach. Wynika bowiem bezpośrednio ze strategii rozwoju gospodarki żywnościowej w Unii Europejskiej. Zarówno Michele Ottati, szef Biura Promocji Artykułów Rolniczych KE, w referacie Wsparcie Unii Europejskiej dla promocji produktów rolnych, jak i Bogdan Golik, poseł do Parlamentu Europejskiego (sprawozdawca Raportu KE "Wsprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich"), który na konferencji przedstawił referat Promocja artykułów rolno-spożywczych w krajach UE i [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »