Wyniki 11-20 spośród 44 dla zapytania: authorDesc:"Barbara WŁUDYKA"

Egzotyczne podróże w głąb kosmetyków – oleje i masła


  Rynek stale szuka czegoś nowego i niekoniecznie wyznaje zasadę, że tylko rośliny z własnej strefy klimatycznej są odpowiednie do spożycia czy pielęgnacji. Czemu nie spróbować czegoś innego lub tworzyć połączenia składników z lokalnych źródeł i odległych siedlisk? Teoria globalnej wioski znajduje wyraz w najbliższym sklepie spożywczym, gdzie obok soku z marchwi znajdujemy napoje z maracui, owoców liczii czy ananasów, nie dziwi połączenie jabłka z bananem, papai z maliną. Także w pielęgnacji nie stanowi to dysonansu, bo roślinność z dalekich stron stanowi dla Europejczyka źródło egzotycznych surowców do pielęgnacji skóry. Oto przykłady: masło Kokum Garcinia indica Seed Butter masło Murumuru Astrocaryum murumuru Butter masło Mango Mangifera indica (Mango) Esters masło Ucu Virola surinamensis Butter masło Mafura Trichilia emetica (Mafura Fruit) Butter masło Illipe Shorea stenoptera Seed Butter olej Andiroba Carapa guaianensis Seed Oil olej Copaiba Copaifera offi cinalis Oil olej Mongongo Schinzioph[...]

Uwaga na oznakowanie kosmetyków


  Kosmetyki są stałym elementem zakupów większości z nas. Szukamy potrzebnych własności, oceniamy po opakowaniu, które w tej branży często decyduje o zakupie. Opakowanie jest projektowane, by podobało się konsumentom, ale projektanci muszą także umieścić na nim ważne informacje i oznakowanie. My nie zawsze czytamy te dane, nie przykładamy do nich wagi. Czyta je tylko około 17% kupujących, a przecież jeśli dotyczą składu produktu czy terminu przydatności do użycia, mają zasadnicze znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Nieczytanie wynika z braku czasu lub przekonania, że to nieistotne. Często jednak, nie oszukujmy się, nie wiemy, co oznaczają poszczególne symbole i nie umiemy jako konsumenci skorzystać z podanej informacji. Warto wiedzieć o nich więcej, bo kryją całą prawdę o danym kosmetyku. Grafi czne znaki dają informacje nie tylko o produkcie, jego składnikach, ale też o samym opakowaniu. Dzięki nim wiemy, że kupujemy dobry i zdrowy kosmetyk, nie tylko dla naszej skóry czy włosów, bo zamieszczone znaki grafi czne (piktogramy) dają sygnał, że produkt spełnia normy ekologiczne i jest bezpieczny dla ekosystemu. Trochę podstaw marketingu Kosmetyki należą do grupy FMCG. Skrót ten to marketingowe określenie opisujące produkty szybkozbywalne w punktach sprzedaży. Pochodzi od angielskiego określenia Fast Moving Consumer Goods, co oznacza właśnie dobra szybko zbywalne. Większość produktów sprzedawanych w super- i hipermarketach klasyfi kowana jest jako FMCG. Najczęściej są to przedmioty codziennego użytku. Należą do nich przede wszystkim artykuły spożywcze, chemia gospodarcza, drobne artykuły gospodarstwa domowego oraz właśnie kosmetyki. Produkty FMCG dzielą się na kategorie. Kategoria to grupa produktów zaspokajająca tę samą potrzebę i mająca zbieżne cechy. Przykładem kategorii są na opakowaniach kosmetyków. Dla przemysłu kosmetycznego ta ustawa była przełomowa, wiązała się z implementacją do prawa polskiego prawa[...]

Znakowanie ekologiczne kosmetyków


  Od kilku lat trend zielony ma tendencję wzrostową, kosmetyki ekologiczne, naturalne są modne. Pojawiają się w drogeriach, aptekach i w sprzedaży masowej w marketach. Dobrze jednak mieć świadomość, co jest tylko chwytem marketingowym, wykorzystującym rynkową modę, a co naprawdę jest ekologiczne. Nie każdy kosmetyk oznaczony eko, bio, natural jest naturalny w istocie. Często taki kosmetyk zawiera jeden czy dwa naturalne ekstrakty i już producent reklamuje go jako naturalny. Ważna jest wiedza na temat oznaczeń na opakowaniach, by te potwierdziły, jak bardzo producent stara się by jego wyrób był przyjazny dla środowiska i człowieka. Znaki na opakowaniach mogą dotyczyć zawartości, materiału użytego na opakowanie, a także wymagań logistycznych i warunków transportu. Stosowanie niektórych z nich jest dobrowolne, innych zaś wymagane przez prawo. Część z nich dotyczy zagad nień związanych z wymaganiami ochrony środowiska. Opakowania Znaki ekologiczne Ten typ informacji pomaga przede wszystkim w działaniach na rzecz racjonalnej gospodar ki odpadami. Informacja ma na celu ułatwienie segregacji odpadów, potwierdzenie spełnienia przez opakowanie wymagań dla konkretnych metod odzysku, wskazywanie sposo bów właściwego postępowania z nim jako odpa dem oraz identyfi kowanie systemów zbiórki, jakim podlegają opakowania w obowiązujących rozwiązaniach organizacyjno-prawnych. Znaki o rodzaju materiału To Amerykanie po raz pierwszy wprowadzili znaki identyfi kujące materiał opakowania. Było to w 1988 roku. Tamtejsze Stowarzyszenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych opracowało system identyfi kacji, który przyjął się również w Europie. Zyskał akceptację Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych i jest stosowany, z różnymi modyfi kacjami, do dziś. Trzeba pamiętać, że znak informujący o rodzaju materiału jest realizowany przez opłaty licencyjne, wpłacane do orga nizacji odzysku, za użytkowanie określo nych znaków umie[...]

Mężczyzna poluje na kosmetyki


  ce3 4 7/2011 lom. Faktycznie podstawowa budowa jest taka sama. Jednak grubo.. naskorka, stopie. nawil.enia, nat.uszczenia oraz jako.. i praca skornych przydatkow, czyli w.osow i gruczo.ow .ojowych jest odmienna. Ro.nice zale.. przede wszystkim od wydzielanych przez organizm hormonow p.ciowych. Z ro.nic p.ci wynika odmienny uk.ad w.okien kolagenowych i tkanki ..cznej skory w.a.ciwej, ro.na jest ilo.. t.uszczu w tkance podskornej. M..czy.ni, w przeciwie.stwie do kobiet, nie gromadz. rezerw energetycznych na wypadek zaj.cia w ci.... Ta rezerwa, a wi.c wi.ksza ilo.. tkanki t.uszczowej, powoduje, .e panie cierpi. z powodu cellulitu. M..czyzn szcz..liwie ten problem omija, pojawia si. tylko czasem wraz ze z.. diet. i ma.. aktywno.ci. fi zyczn.. Wynika to z roli biologicznej obu p.ci w spo.ecze.stwie. Kobiety zosta.y przygotowane do rodzenia dzieci. Maj. skor. delikatniejsz. i bardziej elastyczn., ktora jest podatna na rozci.ganie, co jest niezb.dne w czasie ci..y. M.ska skora ma mniej w.okien spr..ystych i jest grubsza ni. u pa.. M.ski naskorek zbudowany jest z wi.kszej ilo.ci warstw, charakteryzuje si. lepszym powi.zaniem ze skor. w.a.ciw.. W.okna skory w.a.ciwej: spr..yste i kolagenowe, s. splecione lu.niej u kobiet ni. u m..czyzn. Tu znowu k.ania si. prehistoriac M..czy.ni s. biologicznie dostosowani do walki i obrony. Dawniej by.o to zdobywanie po.ywienia, polowanie na zwierz.ta, nieustanne .ycie w zagro.eniu. Dlatego ich skora jest przygotowana na ciosy, ewentualne uszkodzenia i rany. Jest zwarta, grubsza, o wiele mniej rozci.gliwa, jest lepiej od.ywiona, bo ma lepsze ukrwienie, ale za to bardziej t.usta. Dzi.ki temu po.niej si. starzeje. Mo.e st.d wynika.a jeszcze do niedawna mniejsza ch.. do korzystania z produktow kosmetycznych. Po prostu m.skiej skory d.ugo nie dotyka. czas. Skora kobiet ma wi.cej zako.cze. nerwowych, bardziej reaguje na z[...]

Czyste smaki życia domowe sposoby na urodę (1)


  Niedrogie, przyjazne, łatwo dostępne, skuteczne. Domowe przepisy na urodę. Niektóre mają tyle lat, ile liczy historia kosmetyki, a ta zaczęła się w starożytnym Egipcie 3000 lat p.n.e. Inne powstają pod wpływem potrzeby na ekologiczne życie w zgodzie z naturą, bez niszczenia jej zasobów. Zrównoważony rozwój wraca do historii naszych prababek i przeszłych pokoleń. Dzisiejsze badania naukowe potwierdzają nabytą przez doświadczenie i znaną z przekazów wiedzę, uzasadniają porady z babcinego lamusa. Taka kosmetyka jest unikatowa, proponuje moc życia, głębię wrażeń i szacunek dla świata. Natura, choć ujarzmiona, jest chroniona, staje się źródłem inspiracji. Tak zainspirowane, samodzielne przygotowanie w domu kosmetyków do pielęgnacji może stać się rytuałem, nawet nieco magicznym. I choć nie o to chodzi, by nalać mleka UHT z kartonika do wanny, to jednak pragniemy iść w ślady Kleopatry. Dobrze jest stworzyć mały, własny świat z domowymi recepturami, które będą przyjemną zabawą, korzyścią dla ciała, ale także domowym SPA tylko dla nas. A świat... niech biegnie w swym szalonym rytmie przez chwilę bez nas. Powitamy go bardziej zrelaksowani i zadbani. Natura ofi aruje nam wiele dobrych, sprawdzonych składników do pielęgnacji ciała. Może nie są one pięknie pachnące, nie podaje się ich w postaci wyrafi nowanych produktów w eleganckich opakowaniach, jednak nie w ich urodzie tkwi wartość. Są nią efekty, jakie uzyskujemy korzystając z surowców nieprzetworzonych, z niepoprawianej Natury, o których zapominano w czasach zachwytu wielką chemią. Teraz, gdy powracamy do źródeł, myślimy ekologicznie, odkrywamy na nowo ich prostotę i skuteczność. Skąd to znamy… Kosmetyka, uważana w Egipcie za przejaw wytwornego stylu życia, chętnie wykorzystywała dary natury. Aby zabezpieczyć skórę przed wy suszaniem smarowano się mazidłami z olejów i wosków celów. Czyniono to z większym lub mniejszym zapałem, w zależności od nastawienia ep[...]

Czyste smaki życia Domowe sposoby na urodę (2)


  W starożytnym Egipcie poduszki wypełnione płatkami róż dawały spokojny sen, bo zapach łagodził napięcia i stres. Olejek eteryczny z płatków róż wydestylowano w X wieku, od tej pory służy nie tylko do perfumowania ciała, ale również do przemywania skóry i jej pielęgnacji. W aromaterapii olejek różany stosuje się w mieszankach do masażu, kąpieli, inhalacji i kompresów. Pomaga na depresje, bezsenność, stres, napięcia nerwowe, stany lękowe, bóle głowy, infekcje, starzenie się skóry, rozstępy, dermatozy, popromienne zapalenia i martwice skóry, przesuszenie, podrażnienia, rany. W krajach Bliskiego Wschodu do dziś pije się wodę różaną dla wzmocnienia sił witalnych. Obecnie woda różana jest wykorzystywana zamiast zwykłej wody w wielu formach kosmetycznych, a także tradycyjnie jako naturalny tonik, który dobrze odświeża skórę, wspomaga jej ukrwienie, regeneruje płaszcz ochronny, łagodzi podrażnienia i doskonale nawilża. Cera po jej stosowaniu uzyskuje świeżość. Może być stosowana do całodziennego nawilżania cery i odświeżania. Kompresy z wody różanej zmniejszają zaczerwienienie twarzy i zmęczenie oczu, z tego wzglę[...]

Owocowy koktajl dla skóry


  Jesień, pełnia owocowego sezonu. Dorodne, świeże, ciepłe od słońca przyciągają kolorami i aromatem, kojarzą się ze zdrowiem. Objadamy się, robimy przetwory, wszystko - by wykorzystać dobro w nich zawarte. Cenny każdy kawałek Miłośnikom natury zależy na jej poznaniu, by czerpać to, co ma najcenniejszego. Eksperci poszukują i wyodrębniają pełne sił witalnych substancje czynne. Wszechstronne wykorzystywanie tego bogactwa to w kosmetyce trend równoległy do fascynacji nowoczesnymi technologiami. Świat roślin jest bowiem niewyczerpanym źródłem surowców do pielęgnacji skóry, to alternatywa dla surowców syntetycznych czy pochodzących od zwierząt. Surowce syntetyczne bywają przyczyną alergii, a pozyskiwanie substancji kosztem cierpienia zwierząt jest niehumanitarne, dlatego tam, gdzie to możliwe, stosuje się surowce naturalne. Powinno się to odbywać z poszano waniem przyrody. Droga od owocu do kosmetyku następuje przez odpowiednie przetwarzanie. Wykorzystuje się różne technologie i części owoców. Może to być wyciśnięty sok, powstają wody owocowe, otrzymuje się olejki eteryczne tłoczone na zimno lub oleje także z zimnego tłoczenia, całe owoce mogą być przetwarzane na pulpę czy macerat. Nasiona, pestki czy skorupy orzechów służą zmiażdżone jako materiał do naturalnych peelingów. Z pestek lub miąższu także tłoczy się olej. Ekstrakty z owoców otrzymuje się, wykorzystując różne rozpuszczalniki. Może to być glikol propylenowy, niechętnie oceniany przez zwolenników kosmetyków organicznych, alkohol etylowy, woda czy gliceryna. Można produkować także suche ekstrakty, które są potem traktowane wybranym rozpuszczalnikiem. Tu mamy największą koncentrację dobrych składników. Najlepsze ekstrakty to standaryzowane na konkretną substancję, co zapewnia powtarzalność partii oraz stałą zawartość substancji czynnej, niezależnie od sezonu i plonów. Działanie tak naturalne jak to tylko możliwe. Wnikając do komórek skóry, zwiększają ich [...]

Autentyzm, tradycja, zdrowie


  U osób żyjących w dużych miastach, pracujących intensywnie w biznesie, który wywołuje wiele emocji i stresów, wzrasta potrzeba spokoju i relaksu. W erze poszukiwania młodości pobyt w ośrodku SPA&wellness jest mile widzianą zmianą, oderwaniem od stresującej rzeczywistości, próbą odbudowania sił witalnych i zadbania o wygląd oraz stan ducha. Krótkie wakacje, szybkie odprężenie. Jest to również uatrakcyjnienie sektora turystycznego i hotelowego na krótkie wypady weekendowe. Zachęceni zabiegami klienci przedłużają sobie czas relaksu kupując linie kosmetyków oferowane do kuracji domowych. To bardzo rozwojowy i bogaty sektor rynku kosmetycznego. Rekreacja, wypoczynek, biznes SPA&wellness to fenomen kulturowy, który dąży nieustannie do uszczęśliwienia zabieganego człowieka. Zgodne z łacińską sentencją Sanus Per Aquam, czyli zdrowy przez wodę, to dbałość o odnowę całego organizmu, przede wszystkim przez wodę, której własności uzdrawiające wykorzystywane są na wiele sposobów od wieków. Innym wyjaśnieniem pochodzenia tego słowa może być Spa, uzdrowisko w Belgii, do którego jeżdżono po zdrowie, jak to dawniej mówiono, "do wód". Pojęcie SPA ma charakter międzynarodowy i jest stosowane powszechnie, a Egipcjanie, Grecy i Rzymianie doceniali własności wody. Budowano specjalne obiekty, w których można było przeprowadzić zabiegi higieniczne, odpocząć i zaznać relaksu. Rzymskie termy stały się z czasem miejscem spotkań, a nawet nieformalnych uzgodnień polityczno-społecznych. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego tradycja zdrowia przez wodę znacznie podupadła, a najbardziej wstecznym pod tym względem był okres baroku. Dziś SPA to specyfi czny styl życia, to cała fi lozofi a upowszechniająca zdrowe życie, szacunek dla ciała i umysłu. Wpływ na tę dziedzinę mają nowe trendy w medycynie, kosmetyce, dietetyce, fi tness, kuchni i architekturze. Niestety słowo SPA jest często nadużywane, stało się narzędziem marketingowym wabiącym klientów[...]

Nie daj się zimie


  Działamy na zwolnionych obrotach, rzadziej otwieramy okna, zima nie zachęca do spacerów, uciekamy do domu, do fi liżanki herbaty z malinowym sokiem, przytulamy kota lub choćby termofor, podjadamy słodycze, by przegonić zimowe smuteczki. Zimą dni są krótkie, mało naturalnego światła, narzekamy na zmęczenie, ospałość i zły nastrój. Chętniej przebywamy w zamkniętych, ciepłych i pełnych światła pomieszczeniach. Dobrze robi kąpiel z kilkoma kroplami ulubionego olejku i blask świecy czy kominka ze spokojną muzyką w tle. Patrząc w lustro widzimy, że znikła letnia opalenizna. Włosy protestują, bo brak im swobody i powietrza pod czapkami, skóra robi się szara i sucha. Nie podzielają entuzjazmu dla cywilizacyjnych udogodnień, jak centralne ogrzewanie, doświetlanie, klimatyzacja, sprzęt elektroniczny. Biurowy mikroklimat źle na nie działa. Jednak nie trzeba poddawać się zimowej depresji. Niedługo słońce zacznie dłużej świecić. Może dość narzekania, że odmrożenia, że zaczerwienienie czy suchość grozi jak fatum. Owszem, to może się zdarzyć, ale jest wiele możliwości, by zadbać o ochronę. Trzeba tylko znać reguły wpływu zimowej pogody na ciało. Do wiosny jeszcze trochę czasu, ale dbanie o skórę i włosy pozwoli powitać nowy sezon bez wyrzutów sumienia. Spójrzmy na zimę nieco z innej strony, przez pryzmat radości sportów zimowych, spacerów i zaróżowionej cery po dotlenieniu się. Zimno ma swoje dobre strony, choć zacznę od tych gorszych. Zimowe uciążliwości Wystarczy zachować kilka zasad, by wiosnę powitać zadbaną, zdrową skórą. Jest ona nie tylko opakowaniem nadającym kształt ciału, ale instytucją pracującą na na[...]

Regionalne atrakcje kosmetyczne


  Podróżując po świecie warto zwracać uwagę nie tylko na zalety turystyczne, ale też na regionalne surowce, zarówno kulinarne, lecznicze, jak i kosmetyczne. Wiele z nich z lokalnych stało się światowymi przebojami. Tak zrobił karierę marokański olej arganowy czy glinka Ghassoul, francuska lawenda, bułgarska róża czy nadkaspijski kawior. Można by wymieniać długo, bo każdy obszar ma swoją medycynę tradycyjną, a przyjezdni chętnie uczą się od rdzennych mieszkańców, jak wykorzystywać sprawdzone substancje. Szczególnie przemysł kosmetyczny chętnie sięga do składników sprawdzonych lokalnie, pochodzących z ekologicznie czystych terenów i mających marketingową siłę nowości oraz skojarzenia z czasem przyjemności podróżowania i wypoczywania. Wyspy Kanaryjskie - kraina wulkanów, wina, aloesu i koziego mleka Górzysty archipelag, mimo że leży znacznie bliżej Afryki, należy do Królestwa Hiszpanii. Choć wyspy leżą na wulkanach, żyje się na nich spokojnie. Otacza je Ocean Atlantycki. To 7 wysp głównych: Teneryfa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, La Palma i La Gomera, oraz 6 mniejszych, nie zawsze zamieszkałych. Każda wyspa ma inny krajobraz, różni się też roślinnością podzieloną na strefy wysokościowe. Ich oceaniczno- subtropikalny klimat to umiarkowane temperatury, rzadkie opady, zależnie od wyspy i jej strefy. Jak podaje encyklopedia, w niektórych strefach wyspy La Palma, na dużych wysokościach, opady należą do wysokich. W górnych partiach La Gomery (650 metrów n.p.m.) może być deszcz i 18°C, a w tym samym czasie na południu Teneryfy (20 metrów n.p.m.), widocznej z La G[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »