Wyniki 11-12 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"SKOŁYSZEWSKI A."

ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD PROWADZENIA POMIARÓW W SIECIACH STEROWANYCH PROGRAMOWO (SDN) DOI:10.15199/59.2018.8-9.43


  1. WSTĘP Wraz z rosnącą liczbą urządzeń połączonych w sieć komputerową, bardzo ważnym aspektem organizacji, administracji i zarządzania siecią teleinformatyczną stało się monitorowanie ruchu, a także zbieranie oraz analiza informacji powiązanych z jej różnymi parametrami. Monitorowanie znacznie ułatwia zarządzanie infrastrukturą oraz daje możliwość wykonania odpowiednich akcji w odpowiedzi na zaobserwowane zdarzenia. Inne przykładowe zastosowania takich narzędzi to: obserwacja stopnia użycia infrastruktury, rozliczanie użytkowników, wykrywanie anomalii, zapobieganie włamaniom, dynamiczna rekonfiguracja. Aby decyzje mogły zostać podjęte natychmiastowo, pomiary oraz analiza ruchu muszą być prowadzone w czasie rzeczywistym. Zwiększenie granularności obserwacji skutkuje jednak większym zapotrzebowaniem na zasoby obliczeniowe i sieciowe, z kolei ograniczenie tych zasobów przy zachowaniu częstotliwości zbierania metryk może mieć negatywny wpływ na dokładność obserwowanych wartości. Wdrażając takie metody, należy zachować odpowiednią równowagę pomiędzy tymi trzema czynnikami. Rozwijająca się koncepcja sieci sterowanych programowo (SDN, ang. Software Defined Networking) przyczyniła się do powstania nowych sposobów prowadzenia pomiarów, które nie mogłyby być realizowane w sieciach tradycyjnych [4]. Koncepcja SDN zakłada rozdzielenie warstwy sterującej siecią od warstwy przełączającej dane a sterownik jest przy tym instancją programistyczną. W efekcie czynności związane ze sterowaniem i zarządzaniem siecią generują mniejsze koszty operacyjne. Wynikiem pracy sterownika są wpisy umieszczane w tablicach przepływów w sterowanych przez niego węzłach sieci. Tablica przepływów to podstawowa struktura danych w urządzeniach SDN. Na podstawie wpisów w niej umieszczonych przełączniki obsługują pakiety. Rekordy w tablicy składają się z dwóch komponentów: pól związanych z przepływem oraz akcji. Pola w postaci klucz-wartość pozwalają na por[...]

Analiza procesu kształtowania wkrętów specjalnych ze stali kwasoodpornej z wykorzystaniem krzywej twardości DOI:10.15199/24.2019.4.8


  Wprowadzenie. Wzrastające zapotrzebowanie na złącza śrubowe wykonane ze stali o specjalnych własnościach, a równocześnie problemy jakie mogą pojawiać się przy uruchamianiu produkcji takich wyrobów, stwarzają konieczność prowadzenia badań w obszarze tej grupy materiałów, a w efekcie opracowania odpowiednich procesów technologicznych [2,4,6,8]. Zapotrzebowanie rynkowe na tego typu produkty wzrasta przede wszystkim w takich branżach jak przemysł spożywczy, chemiczny czy budownictwo. Wytwórcy dążą również do poszerzania swojego profilu produkcji o asortyment wkrętów o specjalnym przeznaczeniu, np. samowiercących, samogwintujących, o dużym stosunku średnicy łba do średnicy rdzenia czy też posiadających specjalny rodzaj gwintu. Problemy występujące przy operacji formowania łba śruby mają szczególne znaczenie z punktu widzenia możliwości wykonania wkręta ze stali specjalnej. Jest to silnie związane z faktem, iż umocnienie materiału jest tutaj z reguły bardziej intensywne niż w przypadku stali niestopowych. Właściwym podejściem, poprzedzającym opracowanie technologii procesu kształtowania wkręta wraz z projektem stosownych narzędzi odkształcających, jest przeprowadzenie analizy teoretycznej rozkładu odkształcenia i naprężenia w formowanym materiale [12, 13]. Uzyskane wyniki mogą posłużyć do właściwego doboru materiału na wkręty, zaprojektowania operacji kształtowania, a także doboru materiału na narzędzia oraz ich geometrii [5, 7, 9, 10, 14]. W artykule przedstawiono wybrane wyniki obliczeń intensywności odkształcenia, opisując badany gatunek Rys. 1. Kształt i wymiary analizowanego wkręta Fig. 1. Shape and dimensions of the screw under investigation 2019 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE s. 134 materiału, jak również wyniki obliczeń teoretycznych. Wyznaczono dla badanej stali zależność pomiędzy twardością i intensywnością odkształcenia, czyli krzywą twardości. Umożliwiło to uzyskanie rozkładów odkształcenia w różnych obszarach kszt[...]

« Poprzednia strona  Strona 2