Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Jan KLIMEK"

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej (cz. II

Czytaj za darmo! »

W poprzednim numerze "Przeglądu" autor zdefi niował pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, przedstawił poglądy jej przeciwników i zwolenników.Na temat etyki w biznesie i towarzyszącym jej zjawiskom napisano wiele prac. Znaczna ich część to wyniki prowadzonych badań. Jest też sporo różnego rodzaju poradników i podręczników. Jest to zrozumiałe, ponieważ normy, oceny i wzory etyki biznesu pochodzą z bardzo rozmaitych źródeł i różnią się zakresem stosowania i oddziaływania. W kontekście omawianego tematu trzeba podkreślić, że z jednej strony na etykę biznesu składają się treści powstające na terenie danego przedsiębiorstwa i do niego są ograniczone, a z drugiej zasady przedsiębiorczości, które mają regulować zasady prowadzenia interesów w skali ogólnej*. To drugie rozumienie p[...]

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej (cz. III)

Czytaj za darmo! »

W numerze 10/09 "Przeglądu" autor zdefi niował pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, przedstawił poglądy jej przeciwników i zwolenników. W numerze 11/09 przedstawił swoje poglądy na temat etyki, uczciwości i zaufania w biznesie, społecznej odpowiedzialności, która, jego zdaniem, "musi nabrać należnego jej blasku i stać się normą wszystkich przedsiębiorców".Zapewne nie jedna osoba zastanawia się nad tym czy opłaca się być uczciwym przedsiębiorcą1. Wątpliwość ta pojawia się z większa siłą, gdy wokół nas obserwujemy poczynania nie do końca uczciwe, gdy walka konkurencyjna nabiera ostrego charakteru, gdy dobór środków oddziaływania na stronę drugą (konkurenta) koresponduje z zasadą cel uświęca środki. Owa uczciwość też może być różnie interpretowana. Czy śmiało można mówić o u[...]

Polscy rzemieślnicy w otoczeniu Przemysłu 4.0 DOI:

Czytaj za darmo! »

Przemysł 4.0 w ostatnich kilku latach stał się tematem wielu debat i konferencji. Określa się go nową rewolucją przemysłową - czwartą rewolucją po mechanizacji, elektryfikacji i automatyzacji. W tych warunkach niezwykle cenne są wszelkie inicjatywy łączące tradycje zawodowe z nowymi trendami na rynku produktów i usług. Nowoczesne rozwiązania są dziś niezbędne także dla rzemiosła. Przemysł 4.0 jest zbiorczą koncepcją, w której następuje integracja ludzi oraz sterowanych cyfrowo inteligentnych maszyn i systemów z internetem oraz technologiami informacyjnymi. Jest ona kolejnym etapem rozwoju społeczno-gospodarczego. To, co ją różni od poprzednich, to tempo zmian. Opierając się na doświadczeniach innych państw, można zauważyć, że cyfryzacja, innowacje technologiczne i technologia robotyczna to najważniejsze narzę[...]

« Poprzednia strona  Strona 2