Wyniki 11-11 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"ADAM GRAJCAR"

Strategie obróbki cieplnej dla zimnowalcowanych i gorącowalcowanych taśm z karoseryjnych stali średniomanganowych DOI:10.15199/24.2019.8.10


  Wprowadzenie. Trend branży automotive skupiający się na dążeniu do zmniejszenia masy nowych pojazdów, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa pasażerów, wymusza ciągły rozwój materiałów konstrukcyjnych. Z grupy nowoczesnych, karoseryjnych stali wysokowytrzymałych w ostatnich latach wyłoniły się stale średniomanganowe, zaliczane do III generacji AHSS. Stale te charakteryzują się zawartością manganu w przedziale 3 do 12% oraz węgla do 0,25%, jak również udziałem austenitu szczątkowego w strukturze w zakresie 30-40%. Plasują się one pomiędzy I i II generacją stali AHSS pod względem własności wytrzymałościowych oraz plastycznych. Podwyższone własności w stosunku do pierwszej generacji w połączeniu z obniżonymi kosztami w stosunku do stali wysokomanganowych wzbudziły spore zainteresowanie badaczy na całym świecie [1, 2]. Głównym problemem podczas wytwarzania stali średniomanganowych jest uzyskanie wysokiego udziału austenitu szczątkowego. Kluczowa pod tym względem jest obróbka cieplna polegająca na wytrzymaniu stali w zakresie współistnienia faz γ oraz α w stali. Podczas tego procesu dochodzi do redystrybucji węgla oraz manganu (przy dłuższych czasach wytrzymania). Ferryt wykazuje bardzo niską rozpuszczalność węgla, powodując, iż jego nadmiar jest wypierany. Przechodzi on na drodze dyfuzji do austenitu, wzbogacając go oraz stabilizując do temperatury pokojowej (przez obniżenie temperatury początku przemiany martenzytycznej). Aluminium oraz krzem dodawane do stali średniomanganowej hamują procesy wydzieleniowe umożliwiając wzbogacenie austenitu atomami węgla [3]. Wyżarzanie międzykrytyczne taśm zimnowalcowanych. Najczęściej stosowana metoda wytwarzania stali średniomanganowych składa się z wyżarzania międzykrytycznego przeprowadzonego po walcowaniu na zimno (rys. 1). Opcjonalną operacją, przeprowadzaną w celu zmiany morfologii ziaren gotowego produktu jest austenityzacja, poprzedzająca wyżarzanie międzykrytyczne[...]

« Poprzednia strona  Strona 2