Wyniki 11-12 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Kornacki"

Packaging Spectrum: Znaczenie właściwego pakowaniA płytek Petriego dla ich jakości i trwałości DOI:10.15199/42.2019.8.1


  The importance of proper Petri dishes packaging for their quality and durability STRESZCZENIE: Płytki Petriego są jednym z podstawowych naczyń wykorzystywanych w hodowli mikroorganizmów. Dla umożliwienia prowadzenia badań, ich dno jest pokrywane specjalnym podłożem mikro-biologicznym. Wysokie wymogi dotyczące procesów produkcji takiego podłoża obejmują również sposoby pakowania oraz przechowywania. Opakowanie musi być szczelne i zapewniać pełną higienę szalek z przygotowanym podłożem. Winno jednak także zabezpieczyć stabilność właściwości - właściwe stężenie poszczególnych składników. Interesujące rozwiązanie stanowią w tym przypadku folie celulozowe, których zastosowanie w miejsce folii polipropylenowej BOPP nie wymaga żadnych modyfikacji maszyn. ABSTRACT: Petri dishes are one of the basic vessels used in the cultivation of microorganisms. To enable testing, their bottom is covered with a special microbiological substrate. High requirements for the production processes of such a substrate include also packaging and storage methods. Packaging must be hermetic and ensure full hygiene of the dishes with the prepared substrate. However, it should also ensure the stability of properties - the right concentration of individual components. An interesting solution is in this case cellulose foil, which used in the place of the BOPP polypropylene film does not require any modification of the machines. Płytka Petriego (ang. Petri Dish), nazywana też szalką Petriego, to naczynie laboratoryjne w kształcie okrągłej płaski[...]

Packaging spectrum: Pakowanie cukierków to sztuka DOI:10.15199/42.2019.9.3


  The art of sweets packing STRESZCZENIE: Przed materiałami opakowaniowymi wykorzystywanymi do pakowania pojedynczych cukierków stawiane są bardzo trudne i zróżnicowane wymogi, a wybór jednego konkretnego jest zawsze kompromisem. Materiałem spełniającym wszystkie, nawet najtrudniejsze wymogi, który był obecny na tym rynku zawsze i pozostaje nadal, jest celofan. ABSTRACT: Very difficult and varied conditions are placed on the packaging materials used to pack single sweets, and the choice of one specific is always a compromise. Cellophane is a material that meets all, even the most difficult requirements, and has always been present on this market. Przeglądając Internet, znaleźć można w nim wiele ciekawostek o cukierkach. Związane są z historią ich obecności na świecie, rodzajami i sposobami produkcji, z pakowaniem. Są też różne myśli i powiedzenia, a jedno z nich mówi, że: Kiedy widzisz leżący papierek od cukierka, nie kopnij go. W nim zawarty może być smak twojego dzieciństwa. Jak widać, owijka do cukierka, nazywana też papierkiem lub etykietką do cukierka, ma również pewne znaczenie magiczne. Ale ma też swoją tradycję, a odpowiedni jej dobór stanowi wciąż nie lada problem i jest prawdziwą sztuką. W pewnym uogólnieniu możemy przyjąć, że cukierek to dobrze wygotowany z wodą/mlekiem/płynnymi mieszankami i dodatkami smakowymi czy barwnikami cukier. W zależności od zastosowanych dodatków i technologii produkcji (czasu gotowania) otrzymuje się bardzo różne rodzaje cukierków o zróżnicowanych smakach, kolorach, kształtach, fakturach, konsystencji, nadzieniach, wśród których do najpopularniejszych należą: karmelki, landrynki, pralinki, dropsy, drażetki, pastylki pudrowe, pomadki, krówki, toffi, irysy, sugusy, żelki. Artykułami bardzo zbliżonymi swymi walorami do cukierków są lizaki będące wyrobami cukierniczymi przeznaczonymi do lizania, najczęściej umieszczonymi na drewnianym lub tworzywowym patyczku. Słodycze zawinięte w papierową owijkę pojawił[...]

« Poprzednia strona  Strona 2