Wyniki 11-20 spośród 80 dla zapytania: authorDesc:"Henryk Mruk"

Klienci - znani i nieznani

Czytaj za darmo! »

Koncepcja marketingowego zarządzania zakładami opiera się tak na badaniu, jak i zaspokajaniu oraz kształtowaniu potrzeb klientów. Finalne zachowania konsumentów są wypadkową działania wielu różnorodnych czynników. Odwołując się do najnowszych badań nad zachowaniami klientów możemy napisać, że są one kształtowane przede wszystkim przez bodźce o charakterze emocjonalnym. Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że decyzje konsumentów w niewielkim zakresie są podejmowane pod wpływem czynników racjonalnych. Wiedza o tym, w jaki sposób konsumenci podejmują decyzje, ułatwia skuteczne oferowanie produktów i usług. Wiedząc, że emocje przeważają nad rozumem, należy inaczej promować wyroby piekarsko-cukiernicze, dążąc do zwiększenia zadowolenia konsumentów, a zarazem utrzymywania [...]

Sprzedawców jest wielu...

Czytaj za darmo! »

Chleb i bułki należą do produktów wygodnego zakupu, które konsumenci nabywają codzienne. Jest to proces niemal automatyczny, nie angażujący ich umysłów w zastanawianiu się, który wybrać sklep, jaką bułkę czy chleb. Od czasu do czasu przeczytają artykuł na temat walorów pieczywa razowego i wtedy zmienią dotychczasowe przyzwyczajenia. Usłyszą, że klient przed nimi poprosił o bułki z ziarnami, i wówczas też o nie poproszą. Zauważą wystawiony w przeszklonej chłodni atrakcyjny tort i kupią na rodzinne, popołudniowe przyjęcie. Zobaczą uśmiechniętą i miłą sprzedawczynię, kupią w przyjemnej atmosferze bułki i przyjazny nastrój ze sklepu przeniosą do pracy, do domu. Podane przykłady świadczą, że wiele może być bodźców, tym samym wielu sprzedawców wyrobów piekarsko-cukierniczych. Łatwość zapa[...]

Nowa wiedza o zachowaniach konsumentów na rynku

Czytaj za darmo! »

The new knowledge of the consumers behaviors in the market The knowledge of consumers behaviors turns out to be more and more important in the matter of building the company competitive position. Many researches and experiments show that emotions influence consumers decisions. The new research area that deals with that issues is called neuromarketing. Neuromarketing studies consumers' brains and the brains reaction to the different stimulus. Consumers behaviors are also determined by market trends which, often unconsciously, influence consumers decisions. Price and the aspects related to the price (like promotions, discounts, sales and etc.) area also important to the consumers and their behaviors in front of the shop shelf. It is of consequence that influence at the same time di[...]

Promocja przetworów zbożowych


  Kondycja ekonomiczna wszystkich podmiotów działających na rynku przetworów zbożowych zależy w dużym stopniu od decyzji zakupowych konsumentów. Jeśli będą oni kupowali pieczywo oraz inne wyroby zbożowe, wówczas zarówno rolnicy jak również młynarze i piekarze, uzyskają odpowiedni poziom obrotów i marż. A zatem w interesie wszystkich podmiotów (rolnik, młyn, piekarnia, cukiernia) leży oddziaływanie na konsumenta, aby poznawać jego potrzeby, ale też promować produkty. Jakość produktu finalnego, np. chleba, zależy od warunków produkcji ziarna w rolnictwie, jakości mąki wytworzonej w młynach oraz pracy piekarza. Wiedza o tym, że wszystkie wymienione podmioty działają w sieci, są z sobą powiązane, ułatwia porozumiewanie się w zakresie wspólnych działań. Selekcja ziarna u rolnika, kontrola procesu technologicznego w młynach oraz profesjonalizm piekarni pozwalają na dostarczenie produktu, który spotka się z akceptacją konsumenta. A zadowolony klient powtarza zakupy, informuje o dobrym wyrobie innych, a to gwarantuje stabilizację obrotów. Rozumienie tej zależności oraz opisanego mechanizmu ułatwia budowanie platformy współpracy między rolnikami, młynarzami oraz piekarzami. Tam, gdzie niezbędna jest współpraca oraz partnerstwo, nie powinno być konkurencji, niezrozumienia, przypadku. W celu osiągania wspólnego sukcesu, niezbędne są rozmowy, spotkania, wymiana informacji. Chociaż każdy z podmiotów ma własny punkt widzenia, to wszystkie problemy trzeba rozpatrywać przez pryzmat zadowolenia konsumenta. Niezależnie od wspólnych interesów, każdy z wymienionych po[...]

"Wyróżnij się albo zgiń"

Czytaj za darmo! »

Tak zdecydowanie radzą przedsiębiorstwom A. Ries i J. Trout, amerykańscy autorzy piszący od lat o marketingu. Jest dużo racji w tym zaleceniu. Ulice miast są nasycone plakatami, szyldami, różnymi komunikatami. Świat zmienia się w szybkim tempie. Kolejne pokolenia korzystają z innych mediów, inaczej spędzają czas, inaczej się komunikują. Przykładem może być następująca sytuacja. Radiowa "Trójka" zaprosiło w lipcu 2011 roku chętnych do odwiedzenia studia. Jednym z odwiedzających był 14-letni chłopiec. Na koniec wizyty, redaktor prowadzący zaproponował, aby ów chłopiec pozdrowił z anteny swoich kolegów. Ale moi koledzy nie słuchają radia - powiedział chłopiec. Ale może pozdrowię babcię! Ten przykład jest równie mocny jak tytuł tego fragmentu - "wyróżnij się albo zgiń". Wizerunek jako wyróżnik Jednym z ważniejszych sposobów wyróżnienia piekarni i cukierni na rynku może być ich wizerunek. Skuteczne zarządzanie wizerunkiem wymaga znajomości jego istoty oraz mentalnego przekonania właściciela, że jest to inwestycja w budowanie pozycji rynkowej oraz zadowolenia oraz lojalności klientów. Wizerunek piekarni (CI - Corporate Identity) składa się z trzech elementów, a mianowicie: - systemu tożsamości wizualnej (CD - Corporate Design) - systemu komunikacji (CC - Corporate Communication) - systemu kultury organizacyjnej (CB - Corporate behavior) Przyjmując takie rozumienie wizerunku piekarni, trzeba harmonijnie i planowo kształtować wszystkie wymienione wyżej elementy. Całościowe kształtowanie wizerunku wymaga konsekwencji działań podejmowanych we wszystkich obszarach. Gdyby nawet piekarnia miała bardzo dobrze odbieraną nazwę, logotyp, kolorystykę, a pracownicy obsługujący klientów nie zachowaliby się profesjonalnie, to efekty działań byłyby niewielkie. Dlatego ważne jest skupianie uwagi na każ[...]

Marketingowe zarządzanie piekarnią


  W warunkach globalizacji rynku, rosnącej konkurencji, rozwoju sieci supermarketów i barów szybkiej obsługi, właściciel piekarni powinien krytycznie spojrzeć na swoje działania. Rozpocznijmy rozważania, dla lepszego zrozumienia problemu, od metafory. Oto mamy przed sobą mężczyznę w wieku 55 lat, czyli jest to już osoba w wieku dojrzałym. Co dla niej będzie najważniejsze? Przyjmijmy, że długie życie (np. 95 lat) oraz dobre zdrowie. Może to osiągnąć, jednak konieczna będzie zmiana dotychczasowego trybu życia. Więcej spacerów, mniej jedzenia ale częściej, mało używek, ćwiczenia gimnastyczne itd. Zdrowie oraz długość życia będą zależały częściowo od genów tej osoby, ale przede wszystkim od racjonalnych działań. A teraz spójrzmy na branżę piekarsko-cukierniczą. Również ona znalazła się na etapie dojrzałym w cykle rozwoju rynku. Oznacza to, że utrzymanie zakładu na rynku wymaga wprowadzania zmian w zarządzaniu oraz większego wysiłku ze strony właściciela i pracowników. Najważniejsze będzie utrzymanie klientów, co zapewni odpowiedni obrót i zysk. Jednym z obszarów, które mogą utrzymać zakład na podium, czyli na wysokim miejscu na rynku, jest stosowanie zasad marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem. Marketing, który pojawił się na świecie sto lat temu, na początku XX wieku, w Polsce zaistniał na początku lat 90., po zmianie systemu gospodarczego. Mechanizm rynkowy pozwolił wielu piek[...]

Jaki marketing?


  Przekonanie, że decyzje konsumentów mają charakter racjonalny, ma coraz mniej zwolenników w ekonomii. Na decyzje wpływają bodźce, które przede wszystkim są postrzegane na poziomie podświadomym.Intensywna reklama fast foodów powoduje, że skorzystają z oferty baru szybkiej obsługi. Kierując się wygodą, kupią porcję frytek zamiast przygotowania kanapki z pieczywa razowego. Widząc szczupłą sylwetkę dziewczyny, która w reklamie mówi, że zawdzięcza to spożywaniu pieczywa chrupkiego, konsumenci sięgną po te produkty. Jeśli do tego, wymienione produkty, będą powiązane z różnymi promocjami, wówczas zmaleje zainteresowanie pieczywem. Umysły konsumentów dobrze reagują na takie terminy jak "nowość", "okazja", "rabat", "promocja", więc zakłady piekarskie powinny to uwzględniać w swoich działaniach. Nie ma precyzyjnej defi nicji nowości - może to być kształt bułki lub chleba, jakiś dodatek, opakowanie, promocja itp. Konsument lubi także otrzymywać nagrody, gratisy. Dla pojedynczych zakładów może okazać się korzystne opracowanie oraz wdrożenie programu lojalnościowego. Klienci dobrze reagują na składniki związane ze zdrowiem, naturą, dobrym wyglądem. War[...]

Promocja przetworów zbożowych


  Kondycja ekonomiczna wszystkich podmiotów działających na rynku przetworów zbożowych zależy w dużym stopniu od decyzji zakupowych konsumentów. Jeśli będą oni kupowali pieczywo oraz inne wyroby zbożowe, wówczas zarówno rolnicy jak również młynarze i piekarze, uzyskają odpowiedni poziom obrotów i marż. A zatem w interesie wszystkich podmiotów (rolnik, młyn, piekarnia, cukiernia) leży oddziaływanie na konsumenta, aby poznawać jego potrzeby, ale też promować produkty. Jakość produktu finalnego, np. chleba, zależy od warunków produkcji ziarna w rolnictwie, jakości mąki wytworzonej w młynach oraz pracy piekarza. Wiedza o tym, że wszystkie wymienione podmioty działają w sieci, są z sobą powiązane, ułatwia porozumiewanie się w zakresie wspólnych działań. Selekcja ziarna u rolnika, kontrola procesu technologicznego w młynach oraz profesjonalizm piekarni pozwalają na dostarczenie produktu, który spotka się z akceptacją konsumenta. A zadowolony klient powtarza zakupy, informuje o dobrym wyrobie innych, a to gwarantuje stabilizację obrotów. Rozumienie tej zależności oraz opisanego mechanizmu ułatwia budowanie platformy współpracy między rolnikami, młynarzami oraz piekarzami. Tam, gdzie niezbędna jest współpraca oraz partnerstwo, nie powinno być konkurencji, niezrozumienia, przypadku. W celu osiągania wspólnego sukcesu, niezbędne są rozmowy, spotkania, wymiana informacji. Chociaż każdy z podmiotów ma własny punkt widzenia, to wszystkie problemy trzeba rozpatrywać przez pryzmat zadowolenia konsumenta. Niezależnie od wspólnych interesów, każdy z wymienionych po[...]

Smacznie opakowane


  W przeszłości podkreślano, że opakowanie "chroni to, co sprzedaje", czyli to, co zawiera w sobie. Na pierwszy plan wysuwano kwestie ochrony produktu, a także ochrony środowiska przed produktem (np. substancje trujące). Przewożenie mąki luzem, na przyczepie samochodowej, spowodowałoby jej rozwianie się po okolicy. W miarę upływu czasu zmieniła się funkcja opakowania. Oddaje to powiedzenie, że opakowanie "promuje to co chroni". Na pierwszy plan wysunęła się zatem inna funkcja, a mianowicie promocyjna. W dużej części tej funkcji poświęcimy dalsze rozważania. Zacznijmy jednak od rzeczy podstawowej, jaką jest ochrona produktu. Kwestie bezpieczeństwa możemy traktować w różnych wymiarach. Podstawowa kwestia to bezpieczeństwo związane z jakością pieczywa oraz wyrobów cukierniczych. Odpowiednio zaprojektowane opakowanie, użyte materiały mogą przedłużyć okres przydatności pieczywa do spożycia. Wpływa to tym samym na efektywność produkcji i handlu, generując mniejsze straty. Innym, także ważnym elementem jest zachowanie struktury produktu, w tym wilgotności oraz aromatu pieczywa. Bezpieczeństwo należy jednak potraktować znacznie szerzej. Mamy tutaj na myśli ochronę pieczywa przed mikroorganizma[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »