Wyniki 11-16 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Damian Żabicki"

Transformatory DOI:


  Transformatory to maszyny elektryczne, których zadaniem jest przenoszenie energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego. Ważne jest przy tym zachowanie pierwotnej częstotliwości, ale przy zmianie wartości napięcia elektrycznego. Wyjątkiem są transformatory separacyjne, w których napięcie nie ulega zmianie. Należy podkreślić, że w literaturze przedmiotu transformator niejednokrotnie nazywany jest urządzeniem, a nie maszyną, bowiem nie ma w nim elementów ruchomych.Typowy transformator bazuje na dwóch podstawowych podzespołach: rdzeniu najczęściej wykonanym ze stali oraz uzwojeniu (cewce), którego materiałem jest miedź lub aluminium. W typowym transformatorze jedno uzwojenie (tzw. pierwotne) ma połączenie ze źródłem prądu przemiennego, przez co przez uzwojenie przepływa prąd przemienny. Tym sposobem wytwarzane jest zmienne pole magnetyczne, z kolei zmienny strumień pola magnetycznego przewodzony przez rdzeń przepływa przez pozostałe cewki (tzw. wtórne). Wraz ze zmianą strumienia pola magnetycznego w cewkach wtórnych dochodzi do wystąpienia zjawiska indukcji elektromagnetycznej, zatem powstaje zmienna siła elektromotoryczna, czyli napięcie. Jeśli pominiemy opór uzwojeń wraz z pojemnością między zwojami uzwojeń z założeniem, że cały strumień magnetyczny wytworzony w uzwojeniu pierwotnym przenika przez rdzeń i nie występują straty pola magnetycznego na promieniowanie, to wówczas będziemy mieli do czynienia z transformator idealnym. Rodzaje transformatorów W praktyce stosowanych jest kilka rodzajów transformatorów. W przypadku gdy liczba zwojów uzwojenia wtórnego jest mniejsza od liczby zwojów uzwojenia pierwotnego, to mówimy o transformatorze obniżającym napięcie. Wynika to stąd, że indukowane napięcie ma wartość niższą niż napięcie pierwotne. W innym rozwiązaniu liczba zwojów nawinięta jako uzwojenie wtórne jest większa od liczby zwojów po stronie u[...]

Artykuły elektryczne w Internecie DOI:


  Większość sklepów internetowych pośredniczy w sprzedaży produktów, jednak swoje sklepy online mają również producenci, np. osprzętu elektrycznego. Uruchomienie internetowych kanałów sprzedaży stało się szansą na zwiększenie obrotów nie tylko dużych, lecz także mniejszych sklepów. Tym bardziej, że uruchomienie sklepu online nie jest skomplikowane, bazuje się bowiem na szeregu gotowych rozwiązań.Sklepy internetowe stanowią najbardziej powszechną formę handlu elektronicznego (e-handel, ang. e-commerce). W tego typu handlu są stosowane różne środki i urządzenia (telefon stacjonarny i komórkowy, faks, Internet, telewizja) w celu zawarcia transakcji handlowej. Handel elektroniczny może być bezpośredni, gdzie cała transakcja handlowa od momentu złożenia zamówienia do realizacji płatności i dostawy towaru odbywa się wyłącznie przez sieć. Z kolei w handlu pośrednim poszukiwanie towarów, usług, nowych kontrahentów, przesłanie dokumentów i płatności bazuje na sieci, a dostawa zamówionego towaru lub usługi odbywa się bezpośrednio w tradycyjny sposób. W handlu hybrydowym zastosowanie znajdują różne formy przejściowe powodujące niedostatki w praktyce rozwoju sieci lub usług telekomunikacyjnych. Sklepy internetowe stanowią część relacji B2C (ang. business- to-consumer) i B2B (ang. business-to-business). Obecnie jest to bardzo popularna forma sprzedaży z racji wygody i obniżenia kosztów sprzedaży oraz możliwości szybkiego porównania cen u wielu dostawców. Zalety i wady Sklepy internetowe w branży artykułów elektrotechnicznych pozwalają oszczędzić koszty funkcjonowania i wyposażenia hurtowni, zmniejszyć liczbę personelu, uprościć obieg dokumentacji w kanałach dystrybucji i kontakt z klientem oraz umożliwić całkowitą lub częściową rezygnację z magazynów. Ważna jest indywidualizacja kontaktu z klientem w efekcie komunikacji z konkretnym odbiorcą (tzw. model one to one) i interaktywność pozwalającą na zapamiętywanie [...]

Projektowanie i montaż rozdzielnic DOI:


  Tradycyjne, czyli ręczne projektowanie rozdzielnicy i wybór odpowiednich aparatów traci uznanie na rzecz czynności w tym zakresie wykonywanych przez zaawansowane oprogramowanie komputerowe. Jeszcze nie tak dawno przy projektowaniu rozdzielnic poszczególne aparaty i połączenia rysowało się na kartce. Konieczne było również wykonywanie obliczeń oraz uwzględnianie wymagań norm technicznych. Obecnie programy do projektowania rozdzielnic to podstawa wyposażenia instalatorów i projektantów. Nowoczesne programy tego typu są wygodne w obsłudze oraz krok po kroku prowadzą przez proces projektowania. Dla przykładu sugerowane są optymalne rozwiązania, czy wyświetlają się alarmy w przypadku wystąpienia błędów. Efektem końcowym prac jest projekt, również w 3D, który może być zapisany w postaci pliku. W nowoczesnym oprogramowaniu wspomagającym projektowanie i wycenę rozdzielnic stawia się na prostą formę oraz intuicyjną obsługę. W efekcie programy tego typu cieszą się dużym uznaniem zarówno u początkujących, jak i doświadczonych projektantów. Niejednokrotnie można tworzyć schematy poprzez tzw. szybki dobór, co znacznie przyspiesza prace projektowe. Ważne są przy tym specjalne filtry pozwalające na zaprojektowanie rozdzielnicy. Ponadto do dyspozycji użyt- Projektowanie i montaż rozdzielnic Tradycyjne, czyli ręczne projektowanie rozdzielnicy i wybór odpowiednich aparatów traci uznanie na rzecz czynności w tym zakresie wykonywanych przez zaawansowane oprogramowanie komputerowe. Jeszcze nie tak dawno przy projektowaniu rozdzielnic poszczególne aparaty i połączenia rysowało się na kartce. Konieczne było również wykonywanie obliczeń oraz uwzględnianie wymagań norm technicznych. kownika jest rysunek w CAD oraz możliwość zestawienia produktów i wykonanie kompleksowego cennika. Oprócz tzw. szybkiego doboru może być również przeprowadzony dobór standardowy, który dodatkowo pozwala tworzyć schemat elektryczny. Ważna jest możliwość dowolneg[...]

Systemy automatyki w kontekście koncepcji PRZEMYSŁ 4.0 DOI:


  Czwarta rewolucja przemysłowa (niem. Industrie 4.0) jest ogólną koncepcją, która nawiązuje do terminu "rewolucja przemysłowa". Dotyczy ona jednak współczesnego coraz częstszego zastosowania automatyzacji, a także przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych.Warto podkreślić, że termin ten zaczerpnięto z projektu strategii technik wysokich rządu Niemiec wspierającej komputeryzację procesów wytwórczych. Po raz pierwszy użyto go na targach w Hanowerze w 2011 r. Z kolei w październiku 2012 r. grupa robocza, którą kierował Siegfried Dais z firmy Robert Bosch GmbH, zaprezentowała rządowi federalnemu zestaw zaleceń dotyczących wdrożenia koncepcji, a 8 kwietnia 2013 r. grupa przedstawiła raport końcowy. W kontekście definicyjnym IV rewolucja przemysłowa, nazywana koncepcją Przemysł 4.0, stanowi termin zbiorczy dla technik oraz zasad funkcjonowania organizacji łańcucha wartości wraz ze stosowaniem Internetu rzeczy, systemów cyber- -fizycznych oraz przetwarzania chmurowego. Zgodnie z takim podejściem jest urzeczywistniana inteligentna fabryka, gdzie systemy o charakterze cyber-fizycznym mają za zadanie sterowanie procesami fizycznymi oraz tworzenie cyfrowych (wirtualnych) kopii świata realnego. Podejmowane są zdecentralizowane decyzje, a poprzez Internet rzeczy w czasie rzeczywistym odbywa się współpraca między maszynami i ludźmi. Ważne jest przy tym przetwarzanie chmurowe wraz z obsługą usług wewnętrznych i międzyoperacyjnych. W ten oto sposób działają tzw. inteligentne fabryki (ang. Smart Factory). Możliwe jest w nich realizowanie niemalże całego procesu produkcyjnego przy minimalnym udziale ludzi. Odbywa się to poprzez odpowiednie procesy komunikacji z klientami, a wykorzystanie chmur obliczeniowych pozwala nie tylko na składowanie, lecz także i obróbkę danych. Ważny jest również proces automatycznego transportu wewnętrznego materiałów, komunikacja między maszynami i produktami czy przetwarzanie materiałów na liniach pro[...]

Systemy łączeniowe kabli i przewodów DOI:


  Połączenia w elektryce i automatyce nie obejdą się bez odpowiednich złączy i złączek. Odpowiedni sposób połączenia dobiera się w zależności od rodzaju przesyłanego sygnału, napięcia, natężenia prądu oraz warunków zewnętrznych. Złączki i zaciski kablowe to elementy elektroizolacyjne, jedno- lub wielotorowe mające zastosowanie przy połączeniu toru prądowego dwóch odcinków przewodów elektroenergetycznych niskiego napięcia. Połączenie odbywa się za pomocą zacisków lub innych elementów przyłączeniowych umieszczonych na końcach każdego toru. Tory umieszczone są na izolacyjnej podstawie lub na obudowie. Oferowane na rynku złączki bazują na trzech rodzajach połączeń. Jedna z konstrukcji opiera się na połączeniu śrubowym wykorzystującym zasadę zacisku z odciążeniem, druga stosuje mechanizm łączeniowy ze sprężyną, trzecia - to system połączeń samozaciskowych złącz sprężynowych. Złącza śrubowe Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest złącze śrubowe. Główną przyczyną dużej jego popularności jest przyzwyczajenie instalatorów do tego rozwiązania ze względu na intuicyjną obsługę, a także przekonanie, że największą siłę, a tym samym niską rezystancję połączenia zapewnia właśnie połączenie śrubowe. Również w przemysłowej technice przyłączeniowej nadal dominują zaciski śrubowe, żadna inna bowiem technika przyłączania nie pozwala na uzyskanie tak wysokich sił docisku styku na minimalnej przestrzeni. Złącza śrubowe uniwersalne mają nóżkę zatrzaskową montowaną na szynie nośnej, zaciski wieloprzewodowe oraz elastyczny system mostków śrubowych, co zapewnia dużą wytrzymałość prądową. Główną zaletą połączenia śrubowego jest najwyższy docisk zestyku, a co za tym idzie, bezpieczeństwo kontaktu i niski spadek napięcia. Ponadto złączki bazujące na połączeniach śrubowych pozwalają na wykonywanie połączeń wieloprzewodowych. Drut jest przyciskany do szyny stykowej pośrednio za pomocą śruby oraz płytki pośredniczącej zacisku. Materiałem w[...]

Zasilacze prądu stałego DOI:


  Zadanie zasilaczy prądu stałego jest stale takie same, jednak ich konstrukcja uległa znacznym zmianom. Przede wszystkim zastosowanie znajdują nowe metody konwersji prądu.Biorąc pod uwagę jakość napięcia wyjściowego, zasilacze dzielą się na stabilizowane, w których napięcie utrzymywane jest na stałym poziomie, niezależnie od fluktuacji prądu, oraz zasilacze niestabilizowane, gdzie napięcie na wyjściu może ulegać zmianie wraz z fluktuacją prądu. Zasilacze są konstruowane jako uniwersalne lub specjalizowane z przeznaczeniem do konkretnych zastosowań. Inny podział uwzględnia sposób przetwarzania prądu. Stąd też zasilacze dzielą się na trzy grupy. Do jednej zaliczyć można urządzenia zasilające, które przekształcają prąd przemienny (AC) na stały (DC). Nie małą grupę stanowią także przetwornice DC/DC, które mają za zadanie zamienianie wartości napięcia prądu stałego. Oprócz tego w urządzeniach elektroniki i automatyki bardzo często znajdują zastosowanie inwertery DC/AC przetwarzające prąd stały na przemienny. Ze względu na sposób zmiany wielkości napięcia wyróżnia się zasilacze transformatorowe, w których elementem dopasowującym jest transformator, oraz zasilacze beztransformatorowe dopasowujące napięcie przy użyciu układów elektronicznych. Zasilacze sieciowe i wtykowe Zasilacze sieciowe są produkowane zarówno w wersjach stabilizowanych (ze stabilizatorem), jak i niestabilizowanych (bez stabilizatora). Zasilacze niestabilizowane charakteryzują się stałym napięciem wyjściowym przy braku jego stabilizacji. Oznacza to, że napięcie będzie się zmieniać w zależności od obciążenia. W urządzeniach tych napięcie zasilające jest obniżane lub zwiększane na żądaną wielkość za pomocą transformatora lub przetwornicy. Następnie podlega ono przetworzeniu na prąd stały tętniący w układzie prostownika. W celu zmniejszenia tętnień napięcia wyjściowego stosuje się kondensatory elektrolityczne lub układy filtrujące RC. Dostępne na rynku zasilacz[...]

« Poprzednia strona  Strona 2