Wyniki 11-20 spośród 82 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Borowy"

Historia Rogali Świętomarcińskich

Czytaj za darmo! »

Rogale Świętomarcińskie od ponad 100 lat są wypiekane w Poznaniu. Możliwość wypieku Rogali Świętomarcińskich jest największą chlubą poznańskich cukierni. Specjalny certyfikat Kapituły Poznańskiego Tradycyjnego Rogala Świętomarcińskiego, zobowiązuje cukierników do wypiekania rogali według tradycyjnej receptury i użycia składników najwyższej jakości - półfrancuskiego ciasta, białego maku, wanilii, mielonych daktyli lub fig, śmietany, rodzynek, masła i skórki pomarańczowej. Od 30.10.2008 r. nazwa "Rogal Świętomarciński" została wpisana do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej. Św. Marcin to patron młynarzy - co roku, w dniu 11 listopada przypada Święto Młynarza. Miasto Poznań to jedyne w Polsce miejsce, które od wieków cieszy się popularyzacją kultu św. Marcina. Co [...]

Otręby ubocznym produktem przemiału ziarna zbożowego


  Do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka potrzebne są nie tylko te składniki żywności, które po strawieniu są przyswajane przez organizm, ale również te, które w ogóle nie są trawione. Tak jest w przypadku błonnika pokarmowego czy włókna pokarmowego. Najwyższą zawartością błonnika charakteryzują się otręby, które są produktem ubocznym przy produkcji mąk i kasz. Wszystkie produkty roślinne, a więc i ziarna zbóż zawierają niestrawne węglowodany, zwane też substancjami balastowymi lub błonnikiem pokarmowym. P ojęciem tym oznacza się grupę związków opornych na hydrolizę enzymatyczną w przewodzie pokarmowym człowieka. Do błonnika należą takie związki jak: hemicelulozy, celuloza, lignina i pektyny, które choć nie są metabolizowane, to jednak spełniają bardzo ważną funkcję w żywieniu i powinny znajdować się w naszej codziennej diecie. Błonnik pokarmowy występuje wyłącznie w produktach pochodzenia roślinnego, a najbardziej skoncentrowanym źródłem błonnika pokarmowego jest suche ziarno zbóż: pszenicy, żyta, owsa. O woce i warzywa stanowią ważne źródło tego składnika i chociaż ze względu na dużą zawartość wody w jednostce masy zawierają mniej błonnika niż całe ziarno zbóż, to mogą być spożywane w każdym posiłku w znacznych ilościach. Do żywności bogatej w błonnik należą ciemne pieczywo, pieczywo chrupkie, grube kasze, niektóre owoce i warzywa. W edług współczesnej wiedzy dzienna dawka błonnika w diecie dorosłego, zdrowego człowieka powinna wynosić 30-35 g, przy czym w połowie powinien pochodzić on z produktów zbożowych, a w połowie z owoców i warzyw. Doskonałym pomysłem jest więc stosowanie otrąb jako podsypki do pieczywa lub jako składnika wzbogacającego w błonnik pokarmowy. P rzy dodawaniu otrąb do pożywienia należy pamiętać, że dostarczają one przede wszystkim frakcji nierozpuszalnej, nie zawierają więc składników rozpuszczalnych, które mu[...]

Makaron, produkcja i wykorzystanie technologiczne


  Od wielu lat obserwujemy rozwój rynku makaronowego w Polsce. Po kilku latach dynamicznego wzrostu liczby producentów makaronu daje się obecnie zauważyć zmniejszoną tendencję do otwierania nowych wytwórni makaronu. Jednocześnie najbardziej dynamiczni dotychczasowi wytwórcy rozwijają swoją produkcję. Przejmują rynki zbytu opuszczane przez firmy, które nie nadążając za wymogami gospodarki rynkowej, ograniczają bądź kończą produkcję. Czasy, gdy rynek chłonął prawie każdy wyrób makaroniarski, minęły bezpowrotnie. Obecnie w segmencie makaronów tłoczonych ze względu na jakość i wygląd rację bytu mają przeważnie makarony produkowane w technologii próżniowej. Makaron jest popularnym produktem otrzymanym z mąki (pszennej, gryczanej, ryżowej, sojowej) i wody, także niekiedy z dodatkiem jaj czy ziół. N ajbardziej znane są makarony włoskie, otrzymywane z mąki pszennej lub drobnej kaszki pszennej ze specjalnej odmiany pszenicy twardej Triticcum durum, zawierającej dużo glutenu. P szenica twarda uprawiana jest w klimatach gorących i suchych (np. w krajach śródziemnomorskich: południowych Włoszech, H iszpanii, południowej F rancji, Grecji, północnej A fryce). Makaron nie ma jednej ojczyzny i stanowi wciąż podstawowe pożywienie w wielu kręgach kulturowych. W yrabiany jest od wielu wieków w Chinach i niezależnie we W łoszech. W formie świeżej makaron znany i ceniony był w kuchni etruskiej i starożytnego Rzymu. Jako produkt suszony zaczyna karierę we wczesnośredniowiecznej Sycylii, gdzie upowszechnili go A rabowie na długo przed podróżą Marko P olo do Chin. Stąd szybko rozprzestrzenił się na całą I talię. O becnie we W łoszech ogólnym pojęciem określającym makaron jest słowo pasta. W przeszłości jednak wszystkie typy makaronu określano słowem vermicelli, a osoby zajmujące się jego wytwarzaniem vermicellaio, dopiero w początkach XVIII w. zaczęto używać określenia maccheroni. Makarony z udziałem makaronowej mąki grysikowej pszennej (semoliny) uz[...]

Wartość technologiczna i żywieniowa ziarna żyta DOI:


  Żyto jest zbożem o wszechstronnym użytkowaniu. Znaczna część zbiorów przeznaczana jest na cele paszowe, ale popularność takiego wykorzystania ziarna zmniejsza się. Ziarno żytnie odgrywa także dość ważną rolę w przemyśle gorzelniczym (ma znaczący udział w krajowej produkcji spirytusu). Ma również udział w przemyśle piekarskim. Wprawdzie obecnie notuje się mniejsze spożycie chleba żytniego na rzecz pszennego, jednak dużą popularnością cieszy się chleb mieszany (z udziałem mąki żytniej).Związek między rodzajem stosowanej diety a zdrowiem człowieka dostrzegany był od dawna. Ziarno żyta zawiera wiele składników takich jak: błonnik pokarmowy, przeciwutleniacze, substancje mineralne, witaminy, fitoestrogeny, polifenole - cennych ze względów żywieniowych. Spożywanie produktów żytnich jako źródła tych składników, ze względu na wielowiekową tradycję konsumpcji żytniego chleba razowego wydaje się być zatem w pełni uzasadnione. Korzystny efekt zdrowotny związany ze spożywaniem całoziarnowych produktów zbożowych wynika w dużej mierze ze współdziałania i wzajemnych interakcji tych substancji, a nie jak do tej pory sądzono z oddziaływania pojedynczych składników, takich jak np. błonnik pokarmowy. Rozpatrując aspekt wartości odżywczej ziarna żyta należy zauważyć, że zawiera ono mniej białka i tłuszczu, a więcej błonnika pokarmowego i pentozanów w porównaniu z ziarnem pszenicy. Bogate jest również w witaminy (głównie z grupy B, t.j. B1, B2, PP ) i substancje mineralne (Fe, P, Ca). W czasie przemiału ziarna żyta, w miarę obniżania wyciągu mąki straty zawartości składników odżywczych nie następują tak gwałtownie, jak ma to miejsce w czasie przemiału ziarna innych zbóż. Spowodowane jest to odmienną budową ziarniaka żyta, a mianowicie większym udziałem okrywy owocowo-nasiennej, warstwy aleuronowej i zarodka w masie ziarniaka. Białko żyta posiada wyższą wartość żywieniową w porównaniu z innymi zbożami. Substancje białkowe mąki żytniej nie są w stanie[...]

Wartość technologiczna i żywieniowa ziarna pszenżyta DOI:


  Pszenżyto (Triticale) jest rośliną zbożową wyhodowaną przez człowieka ponad 100 lat temu. Powstało na drodze skrzyżowania pszenicy (Triticum) z żytem (Secale). Stąd łączy w sobie korzystne cechy obu zbóż rodzicielskich, tj. małe wymagania glebowe żyta z dużą ilością białka pszenicy o korzystnym składzie aminokwasów. Od początku jego powstania hodowcy dążą do otrzymywania odmian bardzo plennych (zwłaszcza na słabych glebach), odpornych na choroby (mączniak, rdze zbożowe), klimat (głównie temperatury ujemne) oraz na porastanie. W P olsce oprócz tradycyjnych zbóż, takich jak pszenica i żyto, na coraz większą skalę uprawiane jest pszenżyto. Pszenżyto (Triticale) to gatunek zboża sztucznie wyhodowany przez człowieka ponad 100 lat temu, w wyniku skrzyżowania pszenicy z żytem, łączącym w sobie cechy obu gatunków. Od pszenicy (forma mateczna) odziedziczona została znacząca zawartość białka o korzystnym składzie aminokwasowym, natomiast od żyta (forma ojcowska) niewielkie wymagania glebowe. W latach 90. XX wieku powierzchnia uprawy pszenżyta w P olsce osiągnęła 1 mln ha. Jest to zboże chętnie uprawiane ze względu na stosunkowo małe wymagania glebowe i wysoką plenność. Polska jest jednym z głównych producentów tego zboża spośród krajów Unii Europejskiej. Areał uprawy pszenżyta w naszym kraju rośnie - przy dramatycznie zmniejszającym się areale uprawy żyta. Niezależnie od podstawowego paszowego znaczenia tej rośliny, przewidywane jest wykorzystanie tego ziarna w przetwórstwie spożywczym, dla celów konsumpcyjnych. Czynnikiem determinującym wykorzystanie konsumpcyjne pszenżyta jest przede wszystkim dobra jakość, stabilność cech oraz dostateczna ilość ziarna, umożliwiająca produkcję artykułów żywnościowych o pożądanych przez konsumenta właściwościach. Rosnące zainteresowanie racjonalnym żywieniem oraz zmiana modelu życia spowodowały w ostatnich latach znaczny wzrost spożycia preparowanych artykułów zbożowych oraz wielu innych produktów otrz[...]

Opakowania - niezbędny element w obrocie towarowym

Czytaj za darmo! »

Opakowania stanowią nieodłączny element produktów żywnościowych różnego pochodzenia. Niemal wszystkie produkty mięsne wymagają opakowań spełniających najwyższe standardy jakościowe, zapewniające jak najwyższą jakość zapakowanej żywności oraz wygodne dla konsumenta. Poprzez swój charakterystyczny wygląd utożsamiają one produkt z producentem, zachęcają potencjalnego nabywcę do zakupu ora[...]

Właściwości i funkcje opakowań w przemyśle mięsnym

Czytaj za darmo! »

W artykule zawarto charakterystykę tworzyw sztucznych wykorzystywanych do produkcji opakowań dla przemysłu mięsnego, spełniających współczesne wymagania jakościowe.Przemysł mięsny ze względu na swoją dynamikę rozwoju w zakresie tworzenia różnych produktów wykreował w ostatnich latach zupełnie nowe potrzeby w zakresie produkcji opakowań. Powoduje i powodować powinien w najbliższym czasie zwi[...]

Opakowania aktywne i inteligentne - nowe spojrzenie w przyszłość

Czytaj za darmo! »

Opakowania aktywne i inteligentne stanowią nową grupę opakowań, które swoimi właściwościami i wykorzystaniem zdobywają w coraz szerszym stopniu przemysł mięsny.Są nowością na rynku światowym i przyszłością dla wielu producentów mięsa i wędlin, również na rynku rodzimym.Opakowania aktywne i inteligentne stanowią specyficzne rozwiązanie w zakresie nowoczesnych systemów pakowania. Do niedawna uz[...]

Barierowe osłonki z tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Pomimo wszystkich niezaprzeczalnie pozytywnych właściwości osłonek naturalnych, pozwalających na ich szerokie zastosowanie w przeszłości i obecnie, występowała i występuje konieczność opracowywania barierowych osłonek sztucznych o optymalnych właściwościach, dostosowanych do zmieniających się wymagań rynku.Właściwe opakowanie produktu mięsnego można w obecnych czasach postrzegać jako kompleks[...]

Opakowania biodegradowalne alternatywą dla opakowań z tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Opakowania z tworzyw biodegradowalnych, stanowiące alternatywę dla tradycyjnych tworzyw sztucznych stosowanych do produkcji opakowań, pozwalają uzyskać materiały opakowaniowe bardziej funkcjonalne.a całym świecie, również w Polsce, wzrasta ilość odpadów z tworzyw syntetycznych, w tym w znacznej mierze zużytych opakowań, które ze względu na ich trwałość stanowią problem gospodarczy i zagrożen[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »