Wyniki 11-11 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Szulc"

Zagrożenia bezpieczeństwa żelbetowych zbiorników prostokątnych w oczyszczalniach ścieków spowodowane nadmiernymi siłami poziomymi w strefach płyt dennych DOI:10.15199/33.2018.10.39


  Żelbetowe zbiorniki prostokątne to konstrukcje często stosowane w oczyszczalniach ścieków, gdzie występują duże zagrożenia korozyjne i abrazyjne, stanowiąc przedmiot badań diagnostycznych i analiz, projektów wzmocnień i monitoringów realizowanych przez wiele ośrodków naukowych w kraju, w tym prawie wszystkie politechniki [1] oraz ITB [2, 3]. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wpływu działania sił poziomych w strefie płyty dennej na zagrożenie bezpieczeństwa żelbetowych zbiorników prostokątnych na przykładzie żelbetowego wielokomorowego zbiornika reaktora biologicznego oraz zbiornika zlokalizowanego na terenie podczyszczalni ścieków.Wobu przypadkach niewłaściwie uwzględnione działania sił poziomych w strefach płyt dennych stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa w postaci niestateczności ścian na przesunięcie lub ich ścinania w tej strefie. Wielokomorowy zbiornik reaktora biologicznego Wielokomorowy zbiornik prostokątny reaktora biologicznego został zaprojektowany jako żelbetowy monolityczny, częściowo zagłębiony w ziemi. Całkowite wymiary zbiornika są następujące: długość 57,95 m; szerokość 29,95 m; wysokość ścian zewnętrznych nad poziomem płyty dennej 5,65 m (rysunek 1). Zbiornik podzielony jest wzdłuż w sposób niemal symetryczny na 2 ciągi technologiczne. Każdy z nich podzielony jest również podłużnie na 2 ciągi o szerokości w świetle 7,20 i 7,02 m, a ciągi zewnętrzne podzielone są poprzecznie na komory o długości w świetle 19,00, 19,00 i 15,35 m. Od strony ściany południowej znajduje się kanał dopływowy o szerokości 3,40 m w świetle. Ściany zewnętrzne i główna przegrodamają przekrój trapezowy, przy czymna koronie głównej przegrody usytuowany jest kanał centralny. Grubość ścian zewnętrznych i głównej pr[...]

« Poprzednia strona  Strona 2