Wyniki 11-12 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"JACEK KLIMIEC"

Wpływ warunków otrzymywania katalizatora Cu-Zn-Mn na jego aktywność w syntezie metanolu DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ stężenia odczynnika strącającego (wodorotlenku sodowego) oraz wpływ stężenia substratów w postaci azotanów metali, a także czasu strącania na aktywność otrzymywanego produktu (Cu0-Zn0-Mn20 3) jako katalizatora syntezy metanolu. Określono optymalne wartości tych parametrów. Coraz ważniejszym półproduktem wielu syntez jest metanol. Stosuje się go do produkcji formaldehydu, tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych, a ostatnio także do wytwarzania białka paszowego, olefin, paliw silnikowych oraz kwasu octowego i jego bezwodnika. Obecnie na świecie buduje się wiele dużych instalacji do syntezy metanolu (np. w Kanadzie wybudowano instalację o wydajności 1,2 min Mg metanolu na rok, a w Arabii Saudyjskiej instalację o wydajności 600 tys. Mg metanolu na rok)^4) Budowa coraz większych instalacji syntezy metanolu wywołuje konieczność opracowywania bardziej aktywnych i termostabilnych katalizatorów. W Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Zakładach Azotowych w Chorzowie i Zakładach Azotowych w Tarnowie opracowano modyfikowany manganem katalizator miedziowy do syntezy metanolu odznaczający się dużą termostabilnością i aktywnością5,6). Określono jego optymalny skład tlenkowy: 65,0% wag. CuO, 31,6% wag. ZnO, 3,4% wag. Mn20 3. Aktywność tego kontaktu w procesie syntezy metanolu z tlenku węgla, dwutl[...]

Węglan dimetylu - nowy dodatek do paliw silnikowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono możliwości zastosowania węglanu dimetylu jako dodatku do komponowanych paliw, który powoduje podwyższenie zawartości tlenu w paliwach oraz przeciwdziała rozdziałowi faz mieszanin benzynowo-alkoholowych. kilku lat wiele firm na świecie wykazuje duże zainteresowanie technologią wytwarzania węglanu dimetylu (DMC) metodami bezfosgenowymi. Przyczyn tego zainteresowania jest kilka, a do w[...]

« Poprzednia strona  Strona 2