Wyniki 11-20 spośród 43 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR WERESZCZYŃSKI"

Kurs programu Audytor OZC (9)

Czytaj za darmo! »

KONTYNUUJEMY kurs programu Audytor OZC. Cykl ten wprowadza Czytelnika "krok po kroku" w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych budynków. Uzupełnia on instrukcję obsługi dołączoną do programu [1]. Kurs powinien okazać się przydatny dla projektantów instalacji c.o., audytorów energetycznych, osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka i pokrewnych. W dziewiątej części przedstawiono przykład obliczania współczynnika przenikania ciepła ściany przyległej do gruntu. PRZYKŁAD 15 Oblicz równoważny współczynnik przenika[...]

Nowe funkcje programu Audytor C.O. w wersji 3.8

Czytaj za darmo! »

PROGRAM Audytor C.O. wspomaga projektowanie instalacji centralnego ogrzewania. Program podlega ciągłemu rozwojowi pod kątem spełniania wymagań użytkowników, korzystających z nowych rozwiązań w technice instalacyjnej. W wersji 3.8 rozszerzono zakres danych katalogowych o urządzenia stosowane w nowoczesnych instalacjach grzewczych oraz wprowadzono możliwość projektowania znacząco większych instalacji. Katalogi dostępnych urządzeń aktualizowane są na bieżąco wraz ze zmianami w asortymencie p[...]

Kurs programu Audytor OZC (10)

Czytaj za darmo! »

KONTYNUUJEMY kurs programu Audytor OZC. Cykl ten wprowadza Czytelnika "krok po kroku" w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych budynków. Uzupełnia on instrukcję obsługi dołączoną do programu [2]. Kurs powinien okazać się przydatny dla projektantów instalacji c.o., audytorów energetycznych, osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka i pokrewnych. W dziesiątej części przedstawiono przykład obliczania obciążenia cieplnego pomieszczenia (mocy szczytowej). Przykład 16 Oblicz obciążenie cieplne pomieszczenia przedstawionego na rysunku 1. Dane do obliczeń: - współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych Usz = 0,30 W/m2K, - współczynnik przenikania ciepła stropu (przepływ ciepła do góry) Usg = 1,866 W/m2K, - współczynnik przenikania ciepła stropu (przepływ ciepła do dołu) Usd = 1,479 W/m2K, - współczynnik przenikania ciepła okna Uok = 2,5 W/m2K, - wysokość kondygnacji (pomiędzy powierzchniami podłóg) 3,2 m, - grubość stropów: 0,3 m, - rzędna podłogi: 2 m nad poziomem terenu, - rzędna wody gruntowej -10 m w stosunku do poziomu terenu, - sąsiednie pomieszczenia na tej samej kondygnacji charakteryzują się taką samą projektową temperaturą wewnętrzną i należą do tego samego mieszkania, - poniżej i powyżej analizowanego pomieszczenia znajdują się również pokoje mieszkalne, przy czym należą one do innych mieszkań, - klasa osłonięcia budynku: średnie osłonięcie, - osłabienie ogrzewania: brak, - typ budynku: budynek mieszkalny wielorodzinny, - typ konstrukcji: bardzo ciężka, - izolacja po stronie zewnętrznej, okno w pobliżu osi ściany, - lokalizacja: Radom. Rozwiązanie Krok 1 - Dane o projekcie Wprowadzanie danych zaczynamy od podstawowych danych, dotyczących projektu. W tym celu klikamy przycisk Ogólne, a następnie wybie[...]

Kurs programu Audytor OZC (11)

Czytaj za darmo! »

KONTYNUUJEMY kurs programu Audytor OZC. Cykl ten wprowadza Czytelnika "krok po kroku" w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych budynków. Uzupełnia on podręcznik użytkownika, dołączony do programu [4]. Kurs powinien okazać się przydatny dla projektantów instalacji c.o., audytorów energetycznych, osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka i pokrewnych. W jedenastej części przedstawiono przykłady obliczania obciążenia cieplnego pomieszczenia (mocy szczytowej) z różnymi parametrami. PRZYKŁAD 17 Powtórz obliczenia dla pomieszczenia z poprzedniego przykładu, przyjmując następujące parametry: - obliczenia wg dotychczasowej normy polskiej PN-B-03406:1994 [5]), - brak uwzględnienia mostków cieplnych. Rozwiązanie Krok 1 - Wybór normy określającej metodykę obliczeń Wybór normy, wg której program przeprowadzi obliczenia obciążenia cieplnego, dokonuje się w polu Norma na Φ (rys. 1). Od wersji 4.0 Audytor OZC wykonuje obliczenia wg normy europejskiej PN-EN 12831:2006 [6] lub dotychczasowej normy polskiej PN-B-03406:1994 [5]. W związku z tym, w pliku z poprzedniego przykładu zmieniamy normę na PN-B-3406 (rys. 1). Po zamianie normy zmieni się w pewnym zakresie wygląd okna Podstawowe dane (rys. 2). Znikną pola, dotyczące danych, które nie były wymagane w starej normie. Natomiast pojawi się pole Użytkowanie. Na podstawie danych podanych w tym miejscu program określi wewnętrzne zyski ciepła. Domyślnie program przyjmuje użytkowanie "12 h i więcej". W naszym przykładzie pozostawimy tę wartość, ponieważ obliczenia dotyczą pokoju mieszkalnego. Krok 2 - Mostki cieplne Następnie przechodzimy do zakładki Mostki i włączamy pole wyboru Uwzględniaj mostki cieplne. Krok 3 - Pomieszczenie Teraz klikamy przycisk Po[...]

Kurs programu Audytor OZC (12)

Czytaj za darmo! »

Obciążenie cieplne budynku (1).KONTYNUUJEMY kurs programu Audytor OZC. Cykl ten wprowadza Czytelnika "krok po kroku" w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych budynków. Uzupełnia on podręcznik użytkownika, dołączony do programu [7]. Kurs powinien okazać się przydatny dla projektantów instalacji c.o., audytorów energetycznych, osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka i pokrewnych. Obecnie przedstawiamy przykład obliczania obciążenia cieplnego pomieszczenia (mocy szczytowej) budynku. Ta lekcja - z uwagi na jej objętość - została podzielona na dwie części. PRZYKŁAD 19 Oblicz obciążenie cieplne budynku mieszkalnego przedstawionego na rysunku 1. Dane do obliczeń: - współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych: Usz = 0,30 W/m2K - ściana wewnętrzna: jak w przykładzie 1 [4] (Usw = 2,040 W/m2K, G = 0,15 m), - dach: jak w przykładzie 8 [5] (Ud = 0,317 W/m2K, G = 0,23 m), - współczynnik przenikania ciepła stropu (przepływ ciepła do dołu): Usd = 1,479 W/m2K, - budynek parterowy, podpiwniczony (podziemie z oknami/drzwiami zewnętrznymi), - współczynnik przenikania ciepła okna: Uok = 2,5 W/m2K, - współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych: Udz = 2,0 W/m2K, - współczynnik przenikania ciepła drzwi wewnętrznych: Udw = 5,1 W/m2K, - wysokość kondygnacji: 3,2 m, - wysokość pomieszczeń: 2,9 m, - rzędna podłogi: 0 m, - rzędna terenu: 0 m, - rzędna wody gruntowej: -10 m, - stopień szczelności: średni, - klasa osłonięcia budynku: średnie osłonięcie, - typ ogrzewania: konwekcyjne, - osłabienie ogrzewania: brak, - typ budynku: budynek mieszkalny jednorodzinny, - typ konstrukcji: bardzo ciężka, - izolacja ścian po stronie zewnętrznej, okno w pobliżu osi ściany, - lokalizacja: Łeba. Rozwiązanie Krok 1 - Przygo[...]

Kurs programu Audytor OZC (13)

Czytaj za darmo! »

KONTYNUUJEMY kurs programu Audytor OZC. Cykl ten wprowadza Czytelnika "krok po kroku" w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych budynków. Uzupełnia on podręcznik użytkownika, dołączony do programu [7]. Kurs powinien okazać się przydatny dla projektantów instalacji c.o., audytorów energetycznych, osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka i pokrewnych. W tym numerze kontynuujemy przykład obliczania obciążenia cieplnego pomieszczenia (mocy szczytowej) budynku. PRZYKŁAD 19 Rozwiązanie c.d. Krok 7 - Kuchnia - przegrody Teraz możemy przystąpić do wprowadzania informacji na temat przegród budowlanych, ograniczających nasze pomieszczenie (rys. 22). Jak już dowiedzieliśmy się w poprzednich przykładach, wymiary przegród wprowadza się do programu, licząc pomiędzy osiami przegród ograniczających, tak jak w metodyce wg normy PN-B-3406 [8]. Jeśli w danych ogólnych wybrany został wariant obliczeń wg normy PN-EN 12831 [9], to program automatycznie przelicza wymiary w osiach na wymiary zewnętrzne, wymagane przez tę normę. Odpowiednia poprawka pojawia się w kolumnach ΔL/A i ΔH. Aby program poprawnie przeliczał wymiary w osiach na wymiary zewnętrzne, poszczególne ściany należy wprowadzać po kolei, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od pierwszej ściany zewnętrznej w ciągu. W związku z tym, zaczynamy od ściany zachodniej. Następnie wprowadzamy - idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara - ścianę północną, a po niej wbudowane w nią okno. Dla przegród zewnętrznych program automatycznie przyjmuje temperaturę z drugiej strony przegrody na podstawie strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek. Kolejną ścianą jest ściana wewnętrzną od strony łazienki. W łazience temperatura projektowa wynosi 24 ºC. W związku z tym,[...]

Kurs programu Audytor OZC (13) - Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła według Warunków Technicznych WT2008

Czytaj za darmo! »

KONTYNUUJEMY kurs programu Audytor OZC. Cykl ten wprowadza Czytelnika "krok po kroku" w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu w obliczeniach cieplno -wilgotnościowych budynków. Uzupełnia on podręcznik użytkownika, dołączony do programu [3]. Kurs powinien okazać się przydatny dla projektantów instalacji c.o., audytorów energetycznych, osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka i pokrewnych. W tym numerze przedstawiamy przykład sprawdzenia wymagań warunków technicznych WT2008 odnośnie do izolacyjności przegród budowlanych, z wykorzystaniem programu Audytor OZC. PRZYKŁAD 20 Sprawdź, czy współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych budynku z poprzedniego przykładu (COW 5 i 6/2012 [1, 2]) nie przekraczają wartości maksymalnych, podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [4] (WT2008). Rozwiązanie Krok 7 - K[...]

Kurs programu Audytor OZC basic 5.0

Czytaj za darmo! »

FIRMA SANKOM przygotowała nową wersję popularnego programu Audytor OZC, oznaczoną "basic 5.0" (rys. 1). Jest ona dedykowana przede wszystkim tym projektantom i audytorom energetycznym, którzy nie sporządzają świadectw energetycznych. Zawiera ona, m.in. funkcje analizy cieplno-wilgotnościowej przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788 oraz obliczania współczynników przenikania ciepła przegród niejednorodnych, które do tej pory były dostępne jedynie w najbardziej rozbudowanej wersji programu. 1. Analiza cieplno-wilgotnościowa przegród budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1] podaje wymagania dotyczące ryzyka kondensacji pary wodnej na powierzchniach i wewnątrz przegród budowlanyc[...]

Kurs programu Audytor OZC (16)

Czytaj za darmo! »

KONTYNUUJEMY kurs programu Audytor OZC. Cykl ten wprowadza Czytelnika "krok po kroku" w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych budynków. Uzupełnia on podręcznik użytkownika, dołączony do programu [4]. Kurs powinien okazać się przydatny dla projektantów instalacji c.o., audytorów energetycznych, osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka i pokrewnych. W tym numerze kontynuujemy przykład sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej niewielkiego budynku jednorodzinnego, z wykorzystaniem programu komputerowego Audytor OZC. PRZYKŁAD 21 Rozwiązanie cd. Krok 7 - Ogrzewanie Teraz przechodzimy do zakładki Ogrzewanie (rys. 12). W polu Liczba systemów instalacji pozostawiamy wartość domyślną Jeden system instalacji i wypełniamy pozostałe pola. Program przyjmuje wstępnie poszczególne sprawności, równe wartościom środkowym przedziałów, podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej… [7]. Użytkownik programu może następnie ręcznie wprowadzić dowolną wartość z danego przedzia[...]

Kurs programu Audytor OZC (17)

Czytaj za darmo! »

Świadectwo energetyczne budynku wyposażonego w instalację chłodzenia.KONTYNUUJEMY kurs programu Audytor OZC. Cykl ten wprowadza Czytelnika "krok po kroku" w zagadnienia związane z wykorzystaniem programu w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych budynków. Uzupełnia on podręcznik użytkownika, dołączony do programu [4]. Kurs powinien okazać się przydatny dla projektantów instalacji c.o., audytorów energetycznych, osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, energetyka i pokrewnych. W tym numerze przedstawiamy przykład sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej z uwzględnieniem energii, wykorzystywanej do celów chłodzenia. PRZYKŁAD 22 Sporządź świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku z poprzedniego przykładu, dodatkowo wyposażonego w instalację chłodzenia. Instalacja chłodzenia: - parametry pracy: θs/θr = 6/12 °C, - nośnik energii końcowej: energia elektryczna (produkcja mieszana), - rodzaj źródła chłodu i systemu chłodzenia: system bezpośredni - klimatyzator rozdzielony (duo-split) ze skraplaczem chłodzonym powietrzem, - rodzaj systemu rozdziału: chłodzenie bezpośrednie - zdecentralizowane - klimatyzator rozdzielony (duo-split) ze skraplaczem chłodzonym powietrzem, - rodzaj instalacji: "inna" (ηC,e = 0,95), - urządzenia pomocnicze: automatyka sterująca qel = 0,10 W/m2, - pomieszczenia ch[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »