Wyniki 11-12 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Piotr SKUBISZ"

Jednozabiegowe kucie korby wału składanego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zagadnienia związane z procesem kucia półswobodnego korby wału korbowego składanego silnika średniej mocy. Analizowano kinematykę płynięcia metalu podczas jednozabiegowego kucia ramion korby z przedkuwki w postaci walca lub uprzednio profilowanego o zmiennym przekroju poprzecznym. Stwierdzono, że jest możliwe uzyskanie dokładnego kształtu ramion korby w przyrządzie ograniczaj[...]

Zamykanie prostopadłych i skośnych pustek w procesie wydłużania swobodnego dużych wlewków

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę procesu wydłużania swobodnego wlewka o masie 16 Mg pod kątem oceny wpływu rozkładu odkształceń na zamykanie wewnętrznych pustek przy wykorzystaniu programu komercyjnego QForm3D. Analizowano mechanizm zamykania, celowo wprowadzonych w wybranych obszarach, wewnętrznych nieciągłości we wlewku. Proces wydłużania materiału analizowano według dwóch schematów (odkształcanie w dwóch kolejnych naciskach kowadeł) od strony: uchwytu (głowa wlewka) oraz stopy wlewka. Jako kryterium oceny procesu wydłużania swobodnego w kowadłach płaskich przyjęto mapy rozkładu intensywności odkształcenia oraz wykresy stopnia zamykania wewnętrznych nieciągłości odkuwki. UKD 004.42:669-126.621.746.4:669-136.539.219.2.539.382 S. 262 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 4 In the paper anal[...]

« Poprzednia strona  Strona 2