Wyniki 11-20 spośród 61 dla zapytania: authorDesc:"A. Lewicki"

Metody obliczania indukcyjności rozproszeń autotransformatorów wielouzwojeniowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono trzy sposoby wyznaczania indukcyjności rozproszeń uzwojeń autotransformatora metodą elementów skończonych. Do obliczeń wykorzystano model autotransformatora 3D oraz dwa modele 2D. W pracy wyodrębniono różnice występujące pomiędzy macierzami indukcyjności rozproszeń uzyskanymi opisywanymi metodami, oraz przeanalizowano ich wpływ na obliczenia symulacyjne wielopulsowych prze[...]

Zielona chemia. Wybrane zagadnienia

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawowe zasady i rozwój zielonej chemii na przełomie XX i XXI w., jej znaczenie w ochronie środowiska naturalnego oraz prawdopodobne przyszłe zadania. Omówiono przykłady wykorzystania zasad zielonej chemii w różnych dziedzinach badawczych i technologii chemicznej, zwłaszcza w katalizie. Praca zawiera 71 odnośników do literatury dotyczącej omawianego tematu. A review with [...]

Techniki temperaturowo programowane w badaniach katalizatorów reformingu metanu ditlenkiem węgla

Czytaj za darmo! »

W ostatnich kilku latach obserwuje się duże zainteresowanie reakcją reformingu metanu ditlenkiem węgla. Stwarza ona potencjalne możliwości otrzymywania gazu syntezowego o niskim stosunku H2/CO oraz CO o dużym stopniu czystości. W artykule omówiono przykłady zastosowania technik temperaturowo programowanych do charakteryzowania katalizatorów tej reakcji. A review with 38 refs. covering temp[...]

Katalizator absorpcyjnego procesu usuwania SO2 z gazów odlotowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad nowym katalizatorem procesu odsiarczania gazów odlotowych, polegającego na absorpcji i utlenianiu SO2 w roztworze. Jako katalizator zastosowano odpadowy siarczan (VI) żelaza (II) pochodzący z produkcji bieli tytanowej i zawierający domieszki soli metali z bloku 3d. ostatnich latach obserwuje się coraz większe problemy ekologiczne związane z obecnością odpadowego di[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »