Wyniki 11-11 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Józef CHOWANIEC"

Występowanie, geneza, wiek i zagrożenia antropogeniczne wód leczniczych w województwie małopolskim

Czytaj za darmo! »

Za wody lecznicze mogą być uznane w Polsce wody mineralne (o zawartości rozpuszczonych składników stałych powyżej 1000 mg/dm3) i wody zwykłe zawierające składniki swoiste, charakteryzujące się wykazaną pomiarami stałością składu chemicznego i brakiem zanieczyszczeń antropogenicznych. Wody zawierające powyżej 1 000 mg·dm-3 wolnego dwutlenku węgla są szczawami, a zawierające od 250 do 999 mg·dm-3 wolnego dwutlenku węgla wodami kwasowęglowymi. Tak zwane szczawy chlorkowe zawierają dodatkowo podwyższone zawartości chlorków i często także jodków. Wody zawierające co najmniej 1 mg·dm-3 siarki oznaczalnej jodometrycznie, są wodami siarczkowymi. Wodami termalnymi są wody podziemne o temperaturze na wypływie ze źródeł lub odwiertów wynoszącej co najmniej 20°C. Wody l[...]

« Poprzednia strona  Strona 2