Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ARKADIUSZ CHYCZYŃSKI"

ZASTOSOWANIE REDUKTORA STAŁEGO I GAZOWEGO DO ODZYSKU Pb I Cu Z ŻUŻLA HUTNICZEGO DOI:10.15199/67.2019.2.3


  Polska jest światowym liderem w produkcji miedzi na świecie [5, 6]. Proces jej otrzymywania obejmuje wydobycie i przetwarzanie rud w kopalniach, wytapianie miedzi i metali szlachetnych. Miedź uzyskiwana jest głównie z rud siarczkowych, które poddawane są procesowi wzbogacenia, w efekcie otrzymuje się koncentraty zawierające 25-35% Cu [1, 5]. Surowiec ten jest wtórnie przetapiany i poddawany operacjom rafinacji. Jednym z etapów technologicznych otrzymywania miedzi jest proces wytapiania w piecu zawiesinowym, którego produktem ubocznym jest żużel zawierający 12-16% Cu. Skład chemiczny żużla zależy głównie od rodzaju i zawartości pierwiastków w przetapianych koncentratach. Zawartość poszczególnych składników mieści się zazwyczaj w przedziale [1, 4, 5]: Cu 12-16% wag, Pb 1,1-3,7 % wag., Fe 9-11% wag., CaO 11-17% wag., MgO 3,1-5,5%wag., Al2O3 7,4-10,3% wag., SiO2 30-35,9%wag., As 0,06-0,15, Ag 100-160ppm. Wysoka zawartość miedzi w produkcie odpadowym uzasadnia konieczność jego dalszego przerobu w celu odzysku miedzi i innych materiałów metalicznych. Proces ten polega na redukcji tlenków i sedymentacji miedzi występującej w formie zawieszonej w żużlu. Redukcja odbywa się w piecu elektrycznym, a produktem finalnym jest stop Cu-Fe-Pb zawierający ok. 70% Cu oraz żużel końcowy o zawartości 0,65% Cu, pyły i gazy procesowe. Żużel końcowy tzw. po redukcyjny poddawany jest granulacji i trafia na wysypisko, jego skład chemiczny mieści się w granicach: Cu < 0,7%, Pb 0,4-1,4%, Fe 3,7-9%, Zn 0,2-0,8%, S 0,01-0,04%, SiO2 40-47%, CaO 19-26%, MgO 5,6-10%, Al2O3 10-14%, Ag 2-10g/Mg. Z kolei gazy odlotowe zawierają: Pb 27-46%, Zn 11-23%, SiO2 2,5-12%, Al 0,5-1%, Cu 1-5,5%, K2O 8,5-12%, MgO 1-4,2%, CaO 0,7-5% oraz S 0,8-1,1% stanowią Rudy Metale 2019, R. 64, nr 2 14 bazy danych MTDATA [7] MTOX [7] wersja 6. Układ fazowy Cu-Fe zawiera dwie przemiany perytektycznie przy temperaturze 1762,44 K i przy 1371,16 K, ponadto istnieje przemiana eutektoida[...]

WYKORZYSTANIE ŻUŻLA DO KONSERWACJI WYŁOŻENIA OGNIOTRWAŁEGO KONWERTORA TLENOWEGO DOI:10.15199/67.2019.2.1


  Wzrost wymagań i zaostrzenie przepisów dotyczących ochrony środowiska, jak również względy ekonomiczne eksploatacji urządzeń metalurgicznych, w tym konwerterów tlenowych i postęp w technologii wytapiania stali sprawiły, że producenci stali poszukują nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz podejmują działania usprawniające proces, mające aspekt recyklingu, co w konsekwencji ma obniżyć koszty generowane przez stalownię [10]. Utylizacja odpadów hutniczych oraz wtórne wykorzystanie tych materiałów jest jedną ze skutecznych metod pozwalających na wydłużenie pracy konwertora tlenowego. Jednym z głównych problemów hutniczych jest zużywanie się wyłożenia ogniotrwałego agregatów metalurgicznych. Wymurówka jest podstawowym elementem konstrukcyjnym, który generuje najwyższe koszty inwestycyjne. Warto zauważyć, że w ich skład wchodzą: koszty stosowanych materiałów ogniotrwałych, koszty napraw i wymiany, co w istotny sposób wpływa na całkowity koszt wytapiania stali [1]. W konwertorach tlenowych o pojemności 350 Mg grubość wymurówki stanowi 950-1200 mm, a jej zużycie na jeden wytop, wynosi do 1 mm. Do wykonania nowego wyłożenia ogniotrwałego huta potrzebuje 260-900 Mg kosztownych magnezytowych materiałów ogniotrwałych. Nakłady finansowe dla takiej inwestycji wynoszą ok. 1 mln dolarów, co znacząco wpływa na całkowite koszty produkcji stali [6, 9]. Biorąc pod uwagę wysokie koszty remontu i zakupu materiałów ceramicznych, stosuje się różnego typu metody zapobiegające lub konserwujące [1]. Najczęściej stosowanymi technikami są: torkretowanie i rozbryzgiwanie żużla konwertorowego pozostającego w piecu po wytopie. Odporność wymurówki konwertorów tlenowych w USA, Japonii, Chinach osiąga poziom 4-5 tys. wytopów bez potrzeby jej wymiany [6, 7, 8, 9, 11]. W przypadku Rosji oraz Ukrainy rekordowe wyniki t[...]

 Strona 1