Wyniki 1-10 spośród 30 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Czerwiński"

Zastosowanie mikrowagi kwarcowej do badań wybranych właściwości elektrochemicznych metali z grupy platynowców i ich stopów

Czytaj za darmo! »

Zastosowano metodę mikrowagi kwarcowej do badań takich właściwości elektrochemicznych metali z grupy platynowców i ich stopów, jak elektrochemiczne rozpuszczanie metali, absorpcja wodoru i adsorpcja tlenków węgla. Wyznaczono zależność ilości rozpuszczonego metalu od potencjału elektrody i szybkości polaryzacji w eksperymencie chronowoltamperometrycznym. Zbadano efekty związane z naprężenia[...]

Wpływ dodatku palladu do platyny i rodu na adsorpcję i utlenianie produktów adsorpcji tlenków węgla

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki elektrochemicznych badań adsorpcji tlenków węgla na stopach palladu z platyną i rodem. Pokazano wpływ dodatku Pd do Pt i Rh na właściwości adsorbatu (stopień pokrycia, eps i potencjał utleniania). Przedstawiono różnice w zachowaniu produktów adsorpcji CO2 i CO. Wykazano, że dla układów Pd- Pt i Pd-Rh nie należy utożsamiać zaadsorbowanego CO2 z zaadsorbowanym CO. Thin Pd-Pt[...]

Market of portable batteries and accumulators Rynek akumulatorów i baterii małogabarytowych DOI:10.12916/przemchem.2014.709


  Basic information on compn. of the most popular portable batteries and accumulators and their possible impact on the environment. A rapid replacement of portable batteries and accumulators of various types with Li batteries on the global battery market indicates was obsd. Zaprezentowano podstawowe informacje na temat składu najpopularniejszych małogabarytowych baterii i akumulatorów i ich możliwego wpływu na środowisko. Zachodzące zmiany światowego rynku akumulatorów i baterii wskazują na szybkie zastępowanie różnego rodzaju baterii i akumulatorów akumulatorami litowymi. Do zasilania różnorodnych urządzeń elektronicznych, medycznych, pojazdów itp. niezbędne są przenośne źródła energii. Obecnie na rynku światowym dostępne są ogniwa i akumulatory różnych typów, rozmiarów i różnej mocy. Wśród elektrochemicznych źródeł prądu wyróżnia się ogniwa pierwotne (jednorazowego użytku) m.in. ogniwa cynkowo-węglowe i alkaliczne oraz akumulatory (baterie ładowalne) m.in. akumulatory kwasowo-ołowiowe, niklowo-kadmowe, niklowowodorkowe lub litowe. Zapotrzebowanie na przenośne źródła energii wciąż rośnie, a najpopularniejsze wśród ogniw pierwotnych są cały czas baterie cynkowo-węglowe i alkaliczne. W segmencie akumulatorów obserwuje się dynamiczny rozwój technologii ogniw litowych. W artykule zaprezentowano podstawowe informacje na temat składu najpopularniejszych baterii i akumulatorów małogabarytowych i ich możliwego wpływu na środowisko, zmian jakie zaszły w ostatnich latach oraz prognoz rozwoju rynku akumulatorów. Z uwagi na dominującą i stabilną pozycję na rynkach akumulatorów rozruchowych i przemysłowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz sprawnie działający system zbiórki i recyklingu tych akumulatorów, pominięto aspekty związane z tym typem elektrochemicznych magazynów energii. Zagadnienia dotyczące powyższych rynków przedstawione zostaną w odrębnym artykule. Skład najpopularniejszych baterii i akumulatorów Obecnie istnieje możli[...]

 Strona 1  Następna strona »