Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Jan Świetlik"

Zmiany w obrocie rynkowym świeżymi owocami i warzywami zwiększają zapotrzebowanie na nowoczesne opakowania

Czytaj za darmo! »

Zmiany zachodzące na rynkach świeżych owoców i warzyw wymagają od plantatorów ciągłego pogłębianie wiedzy i doskonalenia technologii upraw, gdyż są to podstawowe czynniki procesów podnoszenia jakości produktów ogrodniczych. Nowoczesna agrotechnika i lepsza organizacja gospodarstw przyczyniają się do powstawania nowych odmian produktów o wyższych walorach smakowych i lepszych właściwościach, [...]

Opakowania w sprzedaży i w obrocie świeżymi owocami oraz warzywami

Czytaj za darmo! »

Polska jest obok Hiszpanii, Włoch i Francji jednym z największych w Unii Europejskiej producentów owoców i warzyw. W ostatnich latach przeciętna wielkość produkcji ogrodniczej wynosiła od 8 do 9 mln ton. Udział wartościowy tej produkcji (8010 mln PLN) był równy 36% towarowej produkcji roślinnej i 15% wartości łącznej towarowej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Sprzedaż tak dużej ilości produktów jest przedsięwzięciem złożonym, a większość polskich plantatorów ma trudności ze sprzedażą zbiorów po cenach pozwalających utrzymać rentowność plantacji na zadowalającym poziomie. Trudności ze sprzedażą w znacznym stopniu przekładają się na straty produktowe. Szacuje się, że w skali kraju rokrocznie ok. 17% rocznej produkcji ogółem ulega zniszczeniu. Dlaczego tak się dzieje? Składa się na to wiele czynników. ● Jedną z przyczyn jest słabość ekonomiczna polskiej branży ogrodniczej, związana z rozdrobnieniem areału upraw ogrodniczych. Towarową produkcję prowadzi ok. 120 tys. gospodarstw. ● Do tego dochodzi brak odpowiedniej infrastruktury wspomagania sprzedaży dużych lokalnych nadwyżek świeżych (konsumpcyjnych) produktów ogrodniczych w innych regionach kraju i za granicą. Lokalne rynki nie wchłaniają dużych sezonowych nadwyżek produkcji i powoduje to silne spadki cen sprzedaży produkcji ogrodniczej - w efekcie maleją przychody i słabnie kondycja fi nansowa małych oraz średnich plantacji ogrodniczych. Rozwiązaniem problemu sezonowego wzrostu podaży wielu rodzajów świeżych owoców i warzyw jest ich przechowywanie w chłodniach i późniejsza sprzedaż po korzystniejszych cenach. Ze względu na ochronę jakości produktów, a dotyczy to zwłaszcza owoców, korzystne jest przechowywanie produktów w opakowaniach transportowych. Ułatwi to późniejsze szybkie wprowadzanie do krajowego i zagranicznego obrotu rynkowego opakowanych produktów o wysokiej jakości. ● Przeszkodą w przełamywaniu barier sprzedaży świeżych owoców i warzyw jest[...]

SWDO - system wspomagania doboru opakowań


  W koncepcji SWDO przyjęto założenie, że właściwy dobór asortymentu produkcji ogrodniczej jest ważny dla akceptacji systemu wspomagającego dobór sposobu pakowania na potrzeby wielkotowarowego obrotu rynkowego. Problem ten rozwiązywano we współpracy z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB. Ostatecznie wybrano osiem gatunków świeżych owoców (borówkę wysoką, brzoskwinie, czereśnie, wiśnie, gruszki, jabłka, maliny, śliwki, truskawki); dwanaście gatunków świeżych warzyw (brokuły, buraki ćwikłowe, cebulę, endywię, kalafiory, kapustę, marchew, ogórki, paprykę, pomidory, sałatę, ziemniaki młode) oraz cztery gatunki grzybów (pieczarki białe i brązowe, boczniaki, shii-take). Wybór produktów przeprowadzono na podstawie analizy sytuacji w branży ogrodniczej, przede wszystkim wielkości eksportu polskich produktów ogrodniczych oraz sprzedaży na rynek krajowy. DOBÓR ASORTYMENTU PRODUKTÓW jako czynnik wzrostu eksportu Polską branżę ogrodniczą analizowano pod kątem wielkości zbiorów, ale podstawowym kryterium doboru produktów był istniejący potencjał eksportowy i realne możliwości rozwoju produkcji. W tabeli 1 podano uzasadnienie wyboru produktów eksportowych (na przykładzie owoców). Analizowano przede wszystkim rozdysponowanie towarowej produkcji owoców i warzyw oraz możliwości zwiększenia eksportu i dostaw na rynek krajowy świeżych produktów ogrodniczych. Ustalono następujące wnioski: ??odbiorcą produkcji owoców w ponad 50% jest przetwórstwo, ??16% zebranych owoców jest eksportowane na rynek owoców świeżych (deserowych), ??30% wyprodukowanych warzyw gruntowych trafia do przetwórstwa, ??tylko 9% warzyw eksportuje się na rynki warzyw świeżych, ??ceny owoców, warzyw i grzybów (pieczarek) na rynku produktów świeżych są znacznie wyższe od oferowanych przez przetwórstwo. Dane te wskazują, że dla rozwoju produkcji polskiej branży ogrodniczej duże znaczenie ma intensyfikacja ek[...]

System wspomagania doboru opakowań – współpraca uczestników łańcucha dostaw


  W poprzednich wydaniach pisaliśmy o zadaniu realizowanym w latach 2007-2011 w ramach Projektu PL0015 pn. "Opakowanie jako czynnik gospodarczego rozwoju regionu i poprawy ochrony zasobów naturalnych" - o Systemie Wspomagania Doboru Opakowań (SWDO), projekcie współfinansowanym ze środków norweskich. Obecnie - jakie zadania spełnił ten projekt i jak można korzystać z jego wyników, czyli jak dobierać opakowania i nawiązywać relacje biznesowe, również przez producentów - dostawców tych opakowań, za pomocą internetowej Platformy SWDO - pierwszego w Europie Systemu Wspomagania Doboru Opakowań świeżych owoców, warzyw i grzybów. czasem dostępność świeżych owoców i warzyw w obrocie detalicznym zależy od ciągłości dostaw do sklepów, nietrwałych i podatnych na uszkodzenia świeżych owoców oraz warzyw, których jakość musi być należycie chroniona podczas przechowywania i transportu. Z tych względów bardzo ważnym czynnikiem jest odpowiedni sposób ich pakowania. Kolejnym ważnym czynnikiem dla detalicznego nabywcy jest akceptowalna cena zakupu świeżych produktów ogrodniczych. Racjonalność ekonomiczna obrotu rynkowego wymaga stosowania w łańcuchu dystrybucji paletowych jednostek ładunkowych, zwanych też logistycznymi. Kolejne wymagania, wpływające na sposób pakowania świeżych produktów ogrodniczych to coraz częstsze oczekiwanie detalicznych klientów, aby stosowano opakowania gotowe do wystawienia wprost z palety na półkę sklepową, tak zwane SRP. Skala tego wymagania jest bardzo duża, ponieważ w punktach sprzedaży detalicznej rośnie popularność samoobsługowej formy sprzedaży z półek sklepowych. W tym celu określone produkty powinny być wstępnie pakowane w opakowania jednostkowe (śliwki, czereśnie, owoce jagodowe czy ziemniaki) lub pakowane luzem (np. jabłka) w opakowaniach hurtowych / transportowych, typu SRP. Następny ważny czynnik dotyczący wyboru sposobu pakowania wiąże się z jakością i ceną świeżych produktów ogrodniczych, zwłaszcza no[...]

SWDO - System Wspomagania Doboru Opakowań do owoców, warzyw i grzybów

Czytaj za darmo! »

W ramach realizacji Projektu PL 0015: "Opakowanie jako czynnik gospodarczego rozwoju regionu i poprawy ochrony zasobów naturalnych" został opracowany System Wspomagania Doboru Opakowań (SWDO) - pierwsza w Europie internetowa Platforma wspomagająca dobór opakowań dla świeżych owoców, warzyw i grzybów oraz nawiązywanie relacji biznesowych między wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw. Projekt ten był realizowany w latach 2007-2011 przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO), przy współpracy z partnerem norweskim: Řstfoldforskning oraz krajowym: z Instytutem Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska. Projekt PL 0015 był dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego: Norway Grants. W celu opracowania wymienionego systemu przeprowadzono szereg badań, aby dokonać doboru określonych rodzajów świeżych produktów ogrodniczych oraz określić najkorzystniejsze rynki zbytu, które ten system powinien uwzględnić, aby przyniósł możliwie największe efekty wielkotowarowym dostawcom i ich partnerom. Pracownicy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, w tym szczególnie z Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa, przeprowadzili wiele badań oraz analiz stanu i potrzeb z zakresu wymienionej tematyki, uzyskując ciekawe wyniki i wynikające z nich wnioski, którymi realizatorzy projektu chcą podzielić się z naszymi Czytelnikami. Opłacalność produkcji ogrodniczej Na potrzeby tworzenia Systemu Wspomagania Doboru Opakowań badano określone zjawiska i relacje ekonomiczne, analizując sytuację polskiej branży ogrodniczej. Tabela 1 przedstawia wartościowo wielkość i procentowy udział produkcji towarowej owoców, warzyw i pieczarek na tle całej produkcji rolniczej w Polsce w latach 2003-2008. OPAKOWANIA SWDO - System Wspomagania Doboru Opakowań do owoców, warzyw i grzybów Anna Kosmacz-Chodorowska, Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska, Poznań dr Andrzej Hejduk, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Warszawa[...]

Czas na nowoczesne opakowania owoców i warzyw

Czytaj za darmo! »

Sprawna organizacja oraz odpowiednia infrastruktura przygotowania produktów ogrodniczych do obrotu wielkotowarowego stanowią jedno z podstawowych wymagań efektywnego zagospodarowania krajowego potencjału produkcyjnego, wynoszącego od 7,5 do 9 mln ton w skali rocznej. Eksport świeżych polskich produktów, które są znane w Europie z walorów smakowych jest najkorzystniejszą formą zagospodarowan[...]

Internetowy system zapewnienia nowoczesnych opakowań w branży ogrodniczej

Czytaj za darmo! »

Właściwe pakowanie żywności, to podstawowy warunek zapewnienia wysokiej jakości wyrobów spożywczych i uniknięcia strat towarowych. Opakowania świeżych owoców i warzyw, ze względu na nietrwały i delikatny charakter tych produktów należy dobierać bardzo starannie, uwzględniając unijne standardy jakości handlowej, jak również krajowe i międzynarodowe przepisy w zakresie pakowania owoców i warzy[...]

Internet System Ensuring Modern Packaging in Horticultural Industry

Czytaj za darmo! »

A proper packaging of food is the main condition that ensures high quality of produce and reduction of loss risk in goods turnover. Packaging for fresh fruits and vegetables with regard to their perishable and damage sensitive nature, should be chosen very carefully according to the EU trade quality standards as well as international and national regulations in this field including receivers’ requirements. Growing competitiveness of imported horticultural goods as well as higher consumers’ quality requirements prompt Polish fresh fruit and vegetable’s suppliers to improve their packaging techniques and goods presentation. Efficient organisation and appropriate infrastructure for horticultural products preparation for large scale turnover including exports, is[...]

 Strona 1