Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan Korczewski"

Kierunki gospodarki odpadami przyjęte w polityce Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Podstawowymi zasadami wszelkich działań Wspólnoty Europejskiej dotyczącymi odpadów powinno być unikanie wytwarzania odpadów oraz zmniejszanie ich ilości i szkodliwości. Pierwsza zasada to zapobieganie powstawania odpadów. Druga zasada to recykling i powtórne wykorzystywanie odpadów. Trzecia zasada to optymalizacja ostatecznego usuwania odpadów. Czwarta zasada to regulacje dotyczące przewozów[...]

 Strona 1