Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Beata B. Kłopotek"

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w świetle Gospodarka odpadami opakowaniowymi w świetle

Czytaj za darmo! »

Pierwszy krajowy plan gospodarki odpadami zastał przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 219 z 29 października 2002 roku. Termin jego aktualizacji upłyną w 2006 roku. Konsekwentna realizacja działań i zadań określonych w "Krajowym planie gospodarki odpadami (Kpgo) 2010" powinna przyczynić się z jednej strony do zapobiegania lub przynajmniej ograniczania ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych,[...]

Realizacja zadań Ministerstwa Środowiska w zakresie gospodarki odpadami w 2007 r.

Czytaj za darmo! »

Uchwalony w 2006 roku krajowy plan gospodarki odpadami, w tym też odpadami opakowaniowymi był realizowany od początku 2007 roku. Z wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami zadań Ministerstwa Środowiska wyróżnić można zadania legislacyjne oraz informacyjno-edukacyjne. Z członkostwa Polski w Unii Europejskiej wynikają konkretne obowiązki dotyczące między innymi uczestnictwa w pracach[...]

Sprawozdania z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami

Czytaj za darmo! »

Jednym z obowiązków dotyczących planowania gospodarki odpadami opakowaniowymi, nałożonym na Ministerstwo Środowiska jest przygotowywanie sprawozdań z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami. Dotychczas opracowano już dwa sprawozdania. Wskazano jednocześnie na potrzebę podjęcia działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz osiągnięcie wyższych poziomów odzysku i recy[...]

Wymagania Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Wyłącznie gospodarce odpadami komunalnymi nie jest poświęcony żaden akt prawny Unii Europejskiej, jednakże pośrednio lub bezpośrednio odnosi się do tego zagadnienia wiele dyrektyw. Pośród nich w pierwszej kolejności należy wymienić:  dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 114 z 27 kwietnia 2006, str. 9),  dyrektywę Par[...]

 Strona 1  Następna strona »