Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"VOLODYMIR PAVLYUK"

Elektrochemiczna charakterystyka eutektycznego stopu La3Ni w środowisku 0,1M KOH

Czytaj za darmo! »

Dokonano charakterystyki elektrochemicznej eutektycznego stopu La3Ni w odpowietrzonym, silnie alkalicznym roztworze wodnym (pH = 13). Wykonano potencjokinetyczne krzywe polaryzacji w szerokim zakresie potencjałów (-2,0 do +2,0 V wzgl. NEK), stosując jego skaning w kierunku anodowym i katodowym. W oparciu o dane termodynamiczne dokonano interpretacji krzywych polaryzacji pod kątem prawdopodobnych produktów cząstkowych procesów elektrodowych. Zwrócono uwagę na powstawanie warstw powierzchniowych (wodorkowych i tlenkowych) na powierzchni stopu w procesie polaryzacji i zaproponowano interpretację krzywych z uwzględnieniem zależnych od potencjału przemian fazowych w obrębie warstw powierzchniowych. Słowa kluczowe: eutektyczny stop La3Ni, roztwór alkaliczny, pasywacja, wykres E - pH [...]

 Strona 1