Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANNA JÓŹWIAK"

Zastosowanie H2O2 i NaClO do utleniania wybranych barwników z udziałem katalizatora Fe(II)

Czytaj za darmo! »

Zbadano zastosowanie nadtlenku wodoru i chloranu( I) sodu do utleniania barwników fioletu kwasowego R i błękitu helionowego RL w roztworach wodnych roztworów o stężeniu 100 mg/L. Wyznaczono wpływ stężenia katalizatora w zakresie jonów Fe(II) od 0 do 30 mg/L, różnych dawek utleniaczy oraz pH i temperatury na wydajność utleniania barwników w przyjętym stałym czasie reakcji 120 min. Stwierdzo[...]

 Strona 1