Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH GARDZIŃSKI"

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A Rozwój: wczoraj, dziś i jutro

Czytaj za darmo! »

Śledząc historię płockiego Zakładu PKN Orlen można powiedzieć, że praktycznie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. zbudowano rafinerię, a następnie petrochemię. Rozwój rozpoczął się w latach dziewięćdziesiątych XX w. W tym okresie wybudowano wiele nowoczesnych instalacji produkcyjnych. Najważniejsze z nich to hydrokraking destylatów próżniowych oraz hydrokraking gudronu. Ta ostatnia instalacja (HOG) ma za zadanie przede wszystkim odsiarczać gudron (hydroodsiarczanie gudronu), obniżając zawartość siarki z 3% do 1%, ale biznesowo najważniejszy jest zachodzący tu proces hydrokrakingu, dzięki któremu uzyskuje się dodatkową pulę surowca do produkcji paliw. Wtedy też zaczął rosnąć indeks kompleksowości Nelsona, określający głębokość przerobu ropy naftowej (rys. 1[...]

Rozwój technologiczny przerobu ropy naftowej w PKN Orlen SA

Czytaj za darmo! »

Omówiono rozwój części rafineryjnej PKN Orlen w latach 1960-2003 i Program Rozwoju PKN Orlen w latach 1992-2000 oraz efekty, jakie uzyskano dzięki realizacji tego Programu. Przedstawiono wpływ intensyfikacji instalacji Olefin II na głębokość przerobu ropy naftowej. Omówiono perspektywy rozwoju w aspekcie dostosowania do przewidywanych norm europejskich. A historical review covering the dev[...]

Technologie i trendy w produkcji Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku w latach 1960÷1993

Czytaj za darmo! »

Omówiono historię rozwoju "Petrochemii Płock" SA. Przedstawiono rozwój technologii w przedsiębiorstwie i kolejne włączanie do produkcji nowych technologii i procesów. Omówiono postęp osiągnięty w poszczególnych technologiach, który umożliwił wprowadzenie do produkcji wielu nowych, wysokojakościowych wyrobów oraz zwiększenie głębokości i efektywności przerobu ropy. Procesy rafineryjne 27 st[...]

 Strona 1