Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Wegner"

Przyczyny korozji 3-częściowych stalowych pojemników aerozolowych

Czytaj za darmo! »

Korozja pojemników stalowych jest zazwyczaj konsekwencją niewłaściwego dobrania wsadu do dozownika aerozolowego. Sporadycznie zdarzają się przypadki mechanicznego uszkodzenia powłok ochronnych w trakcie procesu produkcyjnego. Przyczyną zniszczenia puszki aerozolowej bywa też ciśnienie wewnętrzne. Wiele puszek aerozolowych zawiera węglowodór, którego ciśnienie wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Sposób konstrukcji 3-częściowych stalowych pojemników aerozolowych jest rezultatem nieustannego procesu doskonalenia. Ważne jest dostosowanie właściwości preparatu umieszczonego w dozowniku do parametrów wytrzymałości tego opakowania. Małgorzata Wegner : Causes of corrosion of three-piece steel (“built-up") aerosol containers. The corrosion of steel containers is usually the con[...]

Podstawowe wymagania dla opakowań metalowych do żywności o przedłużonej trwałości


  Opakowanie zabezpiecza produkt przed niekorzystnymi zmianami zachodzącymi podczas jego przechowywania, transportu i użytkowania. Znaczący rozwój technik pakowania nie zmienił faktu, iż podstawowym opakowaniem do żywności o przedłużonej trwałości nadal pozostaje puszka metalowa.Przewaga puszki nad innymi materiałami opakowaniowymiwynika zwysokiego poziomuwytrzymałości i barierowości metalu, zapewniającego najlepsze zabezpieczenie produktu przed niekorzystnym działaniem środowiska, utratą własności i starzeniem. Cały łańcuchwytwarzania żywności o przedłużonej trwałości, począwszy od produkcji opakowań, poprzez ich napełnianie i obróbkę termiczną, aż po transport i magazynowanie, kryje wiele niebezpieczeństw. Jakie zatem wymagania powinno spełnić opakowanie, aby uzyskać zdrowy i bezpieczny produkt finalny? Norma PN-O-79551:1997, pomimo iż ma status wycofanej, pozostaje nadal jedynym dokumentem stanowiącym podstawę dla producentów i odbiorców opakowań. Dokument ten podaje podstawowe wymagania dla opakowań oraz opis metod badań. Istotnym elementem decydującym o trwałości konserwy jest szczelność opakowania. Newralgicznym miejscem puszki metalowej pod tym względem jest podwójna zakładka, w miejscu połączenia pobocznicy puszki z wieczkiem/denkiem. Na jej parametry, tj. wolną przestrzeń i wskaźnik procentowy zakładki, mają wpływ wywinięcie kołnierza pobocznicy puszki oraz grubość blachy pobocznicy i wieczka. Drugim czynnikiem warunkującym jakość puszki jest wieczko, coraz częściej stosowane wieczko łatwootwiera[...]

 Strona 1