Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Marek BUGDOL"

Etyczne problemy zarządzania jakością

Czytaj za darmo! »

Niska jakość produktów i usług sprzyja zachowaniom nieetycznym i kryminalnym.Pomiędzy jakością a etyką istnieją interesujące zależności. Powszechnie przyjmuje się, że wysoka jakość wyrobów nie jest możliwa bez etyki, a ściślej etycznego zarządzania, prowadzenia działalności gospodarczej i etycznych zachowań .W rzeczywistości jednak owe związki i zależności są o wiele bardziej skomplikowane.[...]

Systemy jakości w administracji samorządowej - aktualne problemy i perspektywy rozwoju

Czytaj za darmo! »

Większość urzędów nie dokonuje pomiarów skuteczności i efektywności.Od lat 80. XX wieku mówi się o nowym modelu zarządzania publicznego ("New Public Management"), zarządzaniu przedsiębiorczym (entrepreneurial government), administracji publicznej opartej na rynku (market - based public organization). Na początku lat 90. sformułowano tezę, że administracja publiczna powinna wkroczyć w erę "z[...]

Bezpieczeństwo osobowe pracowników - problemy w zarządzaniu ludźmi

Czytaj za darmo! »

Nie ulega wątpliwości, że wraz ze wzrostem znaczenia wiedzy w organizacji wzrasta znaczenie bezpieczeństwa osobowego. Powstaje swoisty paradoks zarządzania: doskonalenie jakości (podstawowej wartości organizacyjnej) wymaga dostępu do wiedzy, ale równocześnie wzrasta niebezpieczeństwo upadku organizacji z powodu kradzieży wiedzy i jej niezamierzonego użycia. W nauce o zarządzaniu panują podz[...]

Doskonalenie usług administracyjnych

Czytaj za darmo! »

W niedalekiej przyszłości obok istniejącej już dzisiaj funkcji menedżera miast pojawią się w urzędzie doradcy klienta. Niska jakość usług administracyjnych jest faktem. Prawie na całym świecie trwają próby jej doskonalenia. Jednym z pomysłów na poprawę jakości usług była koncepcja New Public Management, która polegała na przenoszeniu rozwiązań praktycznych z zakresu zarządzania organizacjam[...]

 Strona 1  Następna strona »