Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Recha"

Struktura modelu Polskiej Nagrody Jakości "Znakomitość Przywództwa"

Czytaj za darmo! »

Model "Znakomitość Przywództwa" to zasady dla przywódców-liderów, którzy stosując je są zdolni prowadzić organizację do nowych wyzwań i osiągać wraz z załogą wyróżniające się wyniki. Celem Modelu "Znakomitość Przywództwa" jest wdrażanie zasad, które pomogą tworzeniu w Polsce wybitnych menedżerów-liderów świata nauki, praktyki, polityki i masmediów, którzy swoją codzienną pracą będą przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz będą wdrażać i upowszechniać nowoczesne metody zarządzania, a tym samym przyczyniać się do poprawy jakości życia polskich obywateli. Polscy liderzy chcąc funkcjonować na polskim i międzynarodowym rynku i odnosić na nich sukcesy, muszą dostosować swoje metody i systemy zarządzania do światowych trendów now[...]

Samoocena organizacji

Czytaj za darmo! »

Model doskonalenia zarządzania Polskiej Nagrody Jakości.Analizując pracę organizacji wdrażających Model Polskiej Nagrody Jakości (PNJ) i uczestniczących w dotychczasowych czternastu jej edycjach, można zauważyć różnego rodzaju podejścia szefów organizacji do tej koncepcji. Niektórzy szefowie uważają, że dużo robią w firmie dla promocji jakości, ale nic im nie wychodzi. Dzieje się tak m.in. dlatego że:  Szef organizacji dużo mówi i wszystkim o jakości, deklaruje swoje zaangażowanie, robi "parę" (propagandę, a nie pracę), wygłasza i ogłasza jak w firmie realizuje się Zarządzanie przez Jakość, natomiast nie starcza mu czasu ani wytrwałości na konkretne działanie.  Szef organizacji nie określa jej wizji oraz celów strategicznych "na papierze" i nie ustala zbioru wartości firmy[...]

Samoocena organizacji

Czytaj za darmo! »

Z doświadczeń Sekretariatu Polskiej Nagrody Jakości wynika, że samooceny, które odniosły największy sukces, zarówno w przypadku startowania w konkursie PNJ, jak i - co ważniejsze - w kwestii realistycznego spojrzenia na funkcjonowanie organizacji, to są te, które były dobrze zaplanowane. Organizacje startujące w konkursie PNJ często rozpoczynają pracę nad samooceną dopiero na miesiąc przed upływem ostatecznego terminu. To powoduje powstanie konfliktu pomiędzy opracowywaniem samooceny a "codzienną pracą" i zazwyczaj przyczynia się do tego, że przedłożony dokument nie oddaje realiów całej organizacji. Ważne więc jest, aby organizacja zostawiła sobie wystarczającą ilość czasu w celu zapewnienia, że zbierze stosowne informacje i przygotuje dokument odpowiedniej jakości. Z drugi[...]

Samoocena organizacji

Czytaj za darmo! »

Ciąg dalszy omówienia modelu doskonalenia zarządzania Polskiej Nagrody Jakości.Zakończone sukcesem opracowanie samooceny to proces, gdzie zbieranie informacji jest planowane, koncentrowane i zarządzane. Jest to ta część procesu pisania samooceny, która bardzo szybko i bardzo łatwo może wymknąć się spod kontroli. Dlatego rozpatrzymy ustrukturyzowane podejście do procesu zbierania informacji, co, jak to udowadnia doświadczenie, umożliwia bezkolizyjny przebieg temu najbardziej potrzebującemu zasobów elementowi całego procesu. Przygotowanie potrzeb informacyjnych 1. Określenie wymagań odnośnie informacji Podstawowym warunkiem jest, aby ci, którzy zbierają informacje byli poinstruowani co do rodzaju informacji potrzebnej do stworzenia samooceny, która będzie uczciwie przedstawia[...]

Dlaczego nagradzać jakość ? - rola przywódcy w doskonaleniu zarządzania jakością DOI:


  Przywództwo to osiąganie niezwykłych wyników z udziałem zwykłych ludzi" Sir Jon Harley Jones Jakość to idea: obejmująca filozofię życia, pobudzająca społeczną aktywność, mierząca społeczną sprawność. Dlaczego jakość jest tą nową rewolucyjną ideą społeczną? Ponieważ jakość jest: dotychczas nieskompromitowana, dostępna w powszechnym zrozumieniu, obiektywna w ocenie - miarach, przynosi pożądane efekty. Jakość jest pojęciem filozoficznym. Jest to więc pojęcie bardziej z dziedziny idei niż rzeczy. Jej istota jest uniwersalna, związana z przejawem każdej ludzkiej działalności w dziedzinie wychowania, dóbr użytkowych, usług, zarządzania, etyki, czyli jakości życia obywateli. Z powyższego wynika, że wielorakość dziedzin, które oddziaływają na jakość, upoważnia do tworzenia wokół niej koncepcji nowoczesnego zarządzania całą gospodarką narodową w celu spełnienia potrzeb klientów/obywateli. Jakość zastosowana do działalności pracy Przywódcy- [...]

 Strona 1