Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław Gazda"

Techniki kriogenicznego chłodzenia i zamrażania

Czytaj za darmo! »

Jedną z technik zamrażania produktów stosowanych w praktyce przemysłowej w celu zachowania jakości, przedłużania trwałości lub umożliwienia dalszego przetwarzania produktów spożywczych jest zamrażanie kriogeniczne. Kriogeniczne techniki zamrażania opierają się na wykorzystaniu skroplonych gazów, tzw. kriocieczy (kriogenu) w technologii chłodzenia i zamrażania produktów spożywczych. W praktyce przemysłowej podczas procesu schładzania i zamrażania stosuje się ciekły azot (LN2 lub LIN) oraz ciekły ditlenek węgla (LCO2 lub LIC) [1-4]. Inne kriociecze nie są używane ze względu na bezpieczeństwo pracy, szkodliwe oddziaływanie na produkty oraz wysoką cenę. W Polsce techniki zamrażania kriogenicznego znalazły zastosowanie np. w przemyśle mięsnym, owocowo-warzywnym i dań gotowych. ZASTOSOWANIE techniki kriogenicznego zamrażania Istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń do kriogenicznego chłodzenia i zamrażania produktów [5-8]. Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy podział stosowanych obecnie urządzeń do kriogenicznego zamrażania [9]. Są to urządzenia autonomiczne pozwalające na chłodzenie i zamrażanie produktu z wykorzystaniem skroplonych gazów, np. tunel liniowy kriogeniczny - rysunek 2, spiralno- -taśmowy - rysunek 3. Oferowane na rynku urządzenia kriogeniczne mogą pracować na bazie ciekłego azotu (LIN) lub ciekłego ditlenku węgla (LIC). Ze względu na większe znaczenie i możliwości zastosowania ciekłego azotu w rozwiązaniach praktycznych, w dalszej części artykułu zostanie bardziej szczegółowo zaprezentowana technika kriogenicznego zamrażania w ciekłym azocie - LIN. Ponadto zostaną omówione przede wszystkim techniki z natryskiem ciekłego azotu, a nie techniki immersyjne rozumiane jako zanurzenie produktu w ciekłym azocie. Wynika to m.in. z faktu, że zakres zastosowania techniki immersyjnej jest w praktyce ograniczany przez występowanie zbyt dużej czynnej różnicy temperatury pomiędzy kriocieczą a powierzchnią produktu ([...]

 Strona 1