Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Kołodziejski"

Tektura jeszcze bardziej cenna

Czytaj za darmo! »

Przystępując do pisania tej informacji o sytuacji na rynku papieru i tektury falistej musiałem się dość długo zastanowić, w jakim duchu ją podać. Czy przyjąć założenie, że obecne trendy na rynku mają korzystny wpływ na jego dalszy rozwój, czy raczej wywołają skutek odwrotny. Chyba wielu z nas musi się zgodzić, że praktycznie trudno znaleźć właściwą odpowiedź, szczególnie analizując historię [...]

Ostrożny optymizm na rynku tektury

Czytaj za darmo! »

Uff, już po!!! Tak można powiedzieć dzisiaj, cztery dni po ogłoszeniu wyników ostatnich, przyspieszonych wyborów do polskiego Sejmu i Senatu. Tak zapewne została skomentowana i odebrana przez większość Polaków, również nas - tekturników, wola większości. Biorąc statystycznie, ponad 40% z nas oczekiwało zmiany i dokonało jej w ostatnią niedzielę. Należę do tych, którzy krytycznie odnosili się[...]

Czy w tekturze też już kryzys?

Czytaj za darmo! »

Mówiąc o kryzysie, czy też kryzysach, które są tematami omawianymi prawie we wszystkich mediach, z różnym natężeniem i akcentami, w zależności od kierunku i opcji redaktorów i publicystów, trudno się z nimi nie zgodzić. W branży opakowań z tektury falistej tendencje zmniejszonego popytu na nasze produkty zaczęły się jeszcze w 2008 roku. Branża opakowań, jak już nieraz prezentowaliśmy, jest barometrem stanu gospodarki, a w szczególności tych gałęzi przemysłu, które produkują dobra konsumpcyjne. Śledząc dane statystyczne naszej branży, choćby kwartalne, spowolnienie produkcji i sprzedaży było już zauważalne w drugim kwartale 2008 roku. Porównując wyniki drugiego kwartału ubiegłego roku do tego samego okresu roku 2007 nie obserwuje się prawie żadnego wzrostu. Nie ma tu uzasadni[...]

Co dalej z tym kryzysem? Sekcja Tektury wzmocniona organizacyjnie

Czytaj za darmo! »

Członkowie Sekcji Tektury Falistej SPP z zadowoleniem przyjęli decyzję władz Mondi Packaging o ponownym nawiązaniu współpracy z tą sekcją. Kilkuletnie starania o powrót w szeregi organizacji zakończyły się sukcesem, co trzeba niewątpliwie zawdzięczać nowemu kierownictwu polskiej Grupy Mondi. Decyzję ułatwiła przeprowadzona analiza dotychczasowej działalności Sekcji, która nie łamie przepisów antymonopolowych i nie naraża swoich członków na działania niezgodne z obowiązującym prawem w Polsce i Unii Europejskiej. SPP, jako organizacja, w pełni zabezpiecza interesy wszystkich swoich członków, występując jako strona w kontaktach z organizacjami rządowymi i parlamentarnymi, dbając o interesy branży papierniczej w naszym kraju. Co dalej z tym kryzysem? Najlepiej na to pytanie mogą od[...]

Nadrabiamy długoletnie zaległości

Czytaj za darmo! »

"Polska, jako jeden z nielicznych krajów Europy, z powodzeniem daje sobie radę z ogólnoświatowym kryzysem ekonomicznym" - takie opinie czyta się w prasie, słyszy w radiu i w telewizji. Liczby i statystyki nie kłamią. Ostatnie dane statystyczne, jakie posiada Stowarzyszenie Papierników Polskich, potwierdzają te doniesienia. W oparciu o wstępne sprawozdania statystyczne, za jedenaście miesięcy 2009 r., możemy przypuszczać, że przyrost rynku w Polsce na opakowania produkowane z papieru, w tym z [...]

Informacja o rynku tektury falistej w Polsce w świetle osłabienia gospodarczego Europy

Czytaj za darmo! »

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat producenci tektury falistej i opakowań w Polsce przyzwyczaili się do corocznego przyrostu zapotrzebowania na opakowania, które oscylowało w granicach 10% rokrocznie. Ta tendencja była zrozumiała dla wszystkich. Od pięciu lat jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i otwarte są rynki zbytu produktów wytwarzanych w Polsce na inne kraje Unii, dzięki wspólnej taryfie celnej. Jedynym w zasadzie problemem, jaki występuje okresowo, jest niekorzystny kurs naszej waluty w stosunku do euro, który w swych ekstremalnych notowaniach czyni czasami nasz eksport mało opłacalnym. Chociaż jest i odwrotnie - czasami bywa bardzo opłacalny. Innym czynnikiem, który ma bezpośredni wpływ na rentowność naszej branży jest cena podstawowego surowca - papieru. Od lat jesteśmy w sinusoidalnym cyklu zmian cen makulatury, głównego surowca do produkcji papieru. Różne są czynniki, które mają wpływ na te ceny. Obecne problemy związane są ze znacznym spadkiem podaży tego surowca na rynku europejskim. W 2008 r. i w pierwszych miesiącach 2009 r. Europa, podobnie jak znacząca Informacja o rynku tektury falistej w Polsce w świetle osłabienia gospodarczego Europy RYSZARD KOŁODZIEJSKI R. Kołodziejski, wiceprezes SPP i przewodniczący Sekcji Tektury Falistej SPP Rys. 1. Fig. 1. Tabela 1. Table 1 Styczeń January Luty February Marzec March Kwiecień April Maj May Czerwiec June Wszystkie kraje All countries 2 285 828 2 186 523 2[...]

My w Unii Europejskiej - kilka osobistych refleksji

Czytaj za darmo! »

1 lipca 2011 r. jest szczególnym dniem dla naszego kraju. Po raz pierwszy w historii Polska jako członek Unii Europejskiej objęła półroczne przewodnictwo w Radzie UE - kierowanie pracami i realizacją zadań, jakie przed nią stoją. Nasz kraj będzie gospodarzem większości unijnych wydarzeń i będzie zasadniczo wpływać na ich bieg. Wiemy już, że priorytetowymi zadaniami Polskiej Prezydencji są: "Integracja europejska jako źródło wzrostu", "Bezpieczna Europa" i "Europa korzystająca na otwartości". To ważne cele i jeszcze ważniejsza odpowiedzialność za ich realizację. Ale teraz, w tych pierwszych dniach, świętowaliśmy. Dla nas, papierników szczególnie miłe jest, że miejscem uroczystych obchodów Polskiej Prezydencji w UE Dolnego Śląska było Muzeum Papiernictwa w Dusznikach- Zdroju. Uczestniczyłem w tej uroczystości. Niecodzienny urok miejsca, spotkania i rozmowy przywiodły wspomnienia i skłoniły do refleksji. Położenie geogra[...]

 Strona 1  Następna strona »