Wyniki 1-10 spośród 80 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Słowik"

Ocena jakości mąki - przegląd najczęściej stosowanych metod badania mąki (część 2)

Czytaj za darmo! »

Charakterystyka ciasta jest znacznie lepszym wyznacznikiem wartości wypiekowej mąki niż ocena ilości i właściwości jej poszczególnych składników, uwzględnia bowiem także wzajemne reakcje składników w cieście. Ciasta żytnie i pszenne charakteryzują się odmiennymi właściwościami. Ciasto żytnie cechuje wysoka lepkość i plastyczność, a nieznaczna podatność na rozciąganie. Jego strukturę określa[...]

Ocena jakości mąki - przegląd najczęściej stosowanych metod badania mąki (część 3)

Czytaj za darmo! »

Za pomocą ekstensografu oznacza się właściwości reologiczne ciasta pszennego o stałej konsystencji w badaniu na rozciąganie. Badania ekstensograficzne, odwzorowują przebieg fermentacji ciasta, przerywanej przebijaniem. Tym samym umożliwiają przewidywanie zmian właściwości ciasta, a w szczególności wytrzymałości na rozciąganie, jakie będą zachodzić w praktyce w czasie jego fermentacji. Długi[...]

Ocena jakości mąki - przegląd najczęściej stosowanych metod badania mąki (część 4)

Czytaj za darmo! »

Badania amylografi czne pozwalają na ocenę kompleksu amylazo-skrobiowego mąki. Największe znaczenie mają w przypadku oceny jakości odmian żyta i mąki żytniej, ze względu na podstawową rolę skrobi w tworzeniu struktury ciasta i miękiszu chleba żytniego, chociaż mogą być również stosowane do badania mąki pszennej. Metodykę oznaczenia podaje Polska Norma PN-ISO 7973. Metoda polega na oznaczani[...]

 Strona 1  Następna strona »