Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Głębowski"

ZELLCHEMING 2009

Czytaj za darmo! »

W historii współczesnego papiernictwa są pewne wydarzenia, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić postęp techniczny branży. Nie ulega wątpliwości, że jednym z takich wydarzeń jest coroczna konferencja naukowo-techniczna i wystawa ZellchemiNg. Od ponad stu lat nazwa ta jednoznacznie kojarzy się z przemysłem celulozowo-papierniczym, a sama konferencja jest uznawana za największą tego typu imprezę w europie. Na świecie mogą z nią konkurować tylko konferencje TAPPi. W dniach 23-25 czerwca br. już po raz 104 w Wiesbaden (hesja) spotkali się naukowcy i przemysłowcy europejscy. Kryzys krążący nad europą nie dał się jakoś zauważyć w hali Rhein-main, chociaż organizatorzy dawali do zrozumienia, że imprezy towarzyszące nie są tak wystawne jak zwykle. Ale to było ich zdanie, z którym [...]

ZELLCHEMING-Expo 2010

Czytaj za darmo! »

Od 29 czerwca do 1 lipca br. w Rhein-Main Hallen w Wiesbaden odbyła się już po raz sto piąty największa w Niemczech i jedna z największych na świecie wystawa połączona z konferencją naukowo-techniczną organizowana przez stowarzyszenie papierników niemieckich Zellcheming. Mimo trwającego kryzysu, wydarzenie miało rozmach i było miejscem spotkań przedstawicieli wytwórców, przetwórców papieru oraz pracowników uczelni technicznych z wystawcami - producentami maszyn, urządzeń i środków pomocniczych. Udział w wystawie, zajmującej około 8 tys. m2, wzięło 252 wystawców z 18 krajów, czyli mniej więcej tyle samo, ile w roku ub[...]

ZELLCHEMING 2015 DOI:

Czytaj za darmo! »

Po raz drugi wystawa i konferencja stowarzyszenia papierników niemieckich Zellcheming odbyły się na terenach targowych we Frankfurcie nad Menem. Oficjalna nazwa wydarzenia to Zellcheming- Expo, gdyż główny akcent jest położony na wystawę, a konferencja naukowa jest organizowana trochę przy okazji, korzystając ze środków wystawy. Te ostatnie pochodzą z opłat za stoiska i dotacji sponsorów. W bieżącym roku najhojniejszym sponsorem była firma Voith (złoty sponsor), pozostali to: Weig Karton (srebrny) Jass, TBP Group i Ko[...]

Działalność Sekcji Techniki SPP DOI:


  Sekcja Techniki Stowarzyszenia Papierników Polskich zajmuje się wszystkimi sprawami, które nie mieszczą się w zakresach działania trzech pozostałych Sekcji (Papieru, Tektury Falistej i Infrastruktury). Dlatego jej pole aktywności jest bardzo szerokie i właściwie pokrywa się z tym, co kiedyś stanowiło główny obszar działania SITPP NOT. Zmiany polityczno-ekonomiczne wymusiły 26 lat temu dostosowanie naszego Stowarzyszenia do nowych warunków. Dzięki inicjatywie i pomysłowi Dyrekcji udało się to w pełni. Staliśmy się jednostką niezależną od Naczelnej Organizacji Technicznej, co pozwoliło na prowadzenie autonomicznej działalności odpowiadającej nowym wyzwaniom. Dziś, kiedy biorę udział w zebraniach delegatów NOT-u w Warszawie, na których głównym tematem dyskusji są sprawy statutu i regulaminów oraz decyzji umożliwia268 [...]

 Strona 1