Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"SYLWIA BŁASZCZAK"

Porównanie różnych systemów odszraniania stosowanych w komorach chłodniczych

Czytaj za darmo! »

Artykuł omawia zagadnienie eksploatacji różnych systemów odszraniania stosowanych w chłodnicach komór przechowalniczych pracujących w temperaturach dodatnich oraz ujemnych. Analizie porównawczej poddano energochłonność systemów odszraniania za pomocą grzałek elektrycznych oraz odszraniania gorącymi parami czynnika chłodniczego. Przedstawiono również pomiary rzeczywistego zużycia energii na ods[...]

 Strona 1