Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ BURY"

Dekalcyfikacja betonu zagrożeniem zniszczenia wybranych obiektów elektrowni jądrowych DOI:10.15199/40.2017.5.6


  Zwrócono uwagę na zagrożenie zniszczenia betonowych obiektów elektrowni jądrowych wskutek odwapnienia faz zaczynu cementowego. Badania dekalcyfikacji w środowisku jonów chlorkowych prowadzono w warunkach laboratoryjnych. Słowa kluczowe: beton, dekalcyfikacja, SEM, XRD, Vickers, chlorki, elektrownia jądrowa 1. Wstęp W Polsce od kilku lat trwają przygotowania do budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Mając na względzie, że koszty budowy takiej elektrowni są dwa do trzech razy wyższe, niż w przypadku elektrowni konwencjonalnej o tej samej mocy, pojawiają się wątpliwości czy tego typu elektrownia zostanie w naszym kraju wybudowana [13]. Nie zaprzestaje się jednak podejmować działań na rzecz rozwoju różnych kierunków energetyki w myśl obowiązującego trendu Zrównoważonego Rozwoju mającego również odzwierciedlenie w "Polityce Energetycznej Polski (PEP) do 2050 roku" [12]. W dobie debat i przygotowań do tego rodzaju inwestycji, której rozruch przewiduje się na około 2030 rok [14], należy zwrócić uwagę na wiele aspektów. Jednym z nich jest uwzględnienie, na etapie projektowania i badań, trwałości materiałów konstrukcji, obiektów i urządzeń. W grupie zainteresowań powinien niewątpliwie znaleźć się beton i jego zmiany korozyjno-starzeniowe wskutek działania różnych środowisk i oddziaływań w czasie użytkowania elektrowni jądrowej. W ostatnich latach w Polsce powstały prace badawcze dotyczące głównie wpływu osłonności radiacyjnej betonów [5, 6]. W niniejszej pracy natomiast wymieniono typowe obiekty, których wymagania co do trwałości są również bardzo wysokie, a które mogą być narażone na szkodliwe działanie środowiska wodnego lub wilgotnego zawierającego jony chlorkowe, ponieważ większość elektrowni jądrowych na całym świecie (a w przyszłości być może w Polsce) znajduje się w pobliżu brzegu morza. W zasadzie głównym czynnikiem niszczącym jest woda morska (pH: 7,5 do 8,4), która obniża pH matrycy cementowej. Ponieważ beton jest jednym z n[...]

 Strona 1