Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysław Jankiewicz"

Ewolucja koncepcji wykorzystania zbóż w gospodarce i żywieniu człowieka

Czytaj za darmo! »

Istotne znaczenie dla przyszłości produkcji i przetwórstwa zbóż mają zmiany zachodzące w polskim rolnictwie. W strukturze zasiewów bardzo wysoką pozycję zajmują obecnie rośliny zbożowe. Utrzymuje się zainteresowanie uprawą pszenicy. Znacznie maleje natomiast rola żyta. Również inne zboża niechlebowe traktowane są z umiarkowaną uwagą.Regres, w produkcji i przetwórstwie żyta. Jeszcze kilkanaście[...]

Problemy surowcowe branż zbożowo-młynarskiej oraz piekarskiej i cukierniczej w Polsce

Czytaj za darmo! »

W okresie wielu stuleci Polska była krajem dysponującym liczącą się nadwyżką w produkcji ziarna zbóż. Była cenionym eksporterem dobrego jakościowo surowca. Zboże było jednym z bogactw Korony. Dramatyczną zmianę przyniosła ii wojna światowa. Znacznie zmniejszyła się produkcja zbóż. Wystąpił deficyt w zakresie zbóż konsumpcyjnych i paszowych. Sytuację skomplikowała także migracja ludności i p[...]

Jakość mąki wyzwanie dla współczesnego młynarstwa i piekarstwa

Czytaj za darmo! »

Pojęcie jakości jest bardzo obszerne. Często traktuje się je w sposób dość płytki, upraszczając istotę i sens. Zdarzają się też nieporozumienia będące rezultatem niedostatecznego zrozumienia treści, względnie wybiórczego podejścia do problemu jakości. Stosunkowo duża zgodność poglądów panuje w odniesieniu do wymagań higieniczno-sanitarnych żywności. Kilkudziesięcioletnia współpraca międzyna[...]

 Strona 1  Następna strona »