Wyniki 1-10 spośród 45 dla zapytania: authorDesc:"SVITLANA KHADZHYNOVA"

Wpływ przezrocza na właściwości drukowe papieru oraz jakość druków

Czytaj za darmo! »

Poligrafowie czasem spotykają się z problemem cętkowania (mottlingu) w druku. Przejawia się on w powstaniu niepożądanego tzw. efektu "skórki pomarańczowej" w jasnych, tonalnie jednolitych obszarach obrazu podczas procesu drukowania i jest spowodowany niejednolitym wsiąkaniem farby w podłoże (1). Jedną z przyczyn tego problemu może być papier o złym, niejednorodnym przezroczu. Jeżeli to z win[...]

Pierwsze Łódzkie Forum Poligrafii

Czytaj za darmo! »

1 października 2008 r. w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej odbyło się pierwsze Łódzkie Forum Poligrafii, zorganizowane przez Fundację Rozwoju Kadr Poligraficznych oraz Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ. Temat przewodni forum brzmiał: "Synergia między drukiem offsetowym a drukiem cyfrowym". Partnerami forum były Polska Izba Książki i Świat Papieru, zaś sponsorami[...]

Sympozjum fleksograficzne firmy Scorpio

Czytaj za darmo! »

23 i 24 października br. w ośrodku "Boryna" pod Łodzią odbyło się sympozjum fleksograficzne zorganizowane przez firmę Scorpio - jednego z największych dostawców urządzeń i materiałów dla fleksografii na rynek polski i słowacki. W sympozjum uczestniczyło 125 osób: przedstawiciele drukarń i przygotowalni fleksograficznych, producenci urządzeń i materiałów dla fleksografii oraz wykładowcy Inst[...]

Systemy odbitek próbnych w produkcji opakowań

Czytaj za darmo! »

Odbitka próbna w całym łańcuchu cyklu poligraficznego odgrywa bardzo ważną rolę. Pozwala zaoszczędzić czas i środki poprzez wyłapanie błędów na różnych etapach przygotowania i przetwarzania informacji jeszcze do etapu wykonania form drukowych czy druku. Jest ona niezbędna dla drukarza, ponieważ pełni rolę wzorca. A poza tym służy zamawiającemu do oceny wizualnej efektu, jaki można uzyskać w drukowaniu. Jeżeli zgadza się on na oferowaną jakość, wówczas zatwierdza odbitki próbne, co stanowi podstawę do rozpoczęcia drukowania. Odbitki takie nazywane są odbitkami kontraktowymi. W produkcji opakowań odbitka próbna, oprócz wszystkich swoich funkcji podstawowych pozwala klientowi zobaczyć i dotknąć prototyp produktu końcowego - opakowania czy etykiety. Na początku spróbujmy odpowied[...]

Jakość druków cyfrowych

Czytaj za darmo! »

Początki druku cyfrowego sięgają lat 90. minionego stulecia. Obecnie to już dojrzała technika drukowania, która znalazła swoje miejsce na rynku poligraficznym i na którą składa się kilka różnych metod drukowania. Dominujące miejsce należy do cyfrowej elektrofotografii. Właśnie cyfrowe maszyny elektrofotograficzne do druku wielobarwnego dały dobry początek temu nowemu kierunkowi rozwoju w poligrafii w 1993 r. Były to maszyny firm Xeikon oraz Indigo. Cieszy fakt, że nowe generacje tych maszyn do dziś są na rynku i z powodzeniem konkurują z innymi urządzeniami. W ciągu tych ostatnich 16 lat zmieniło się oblicze drukowania cyfrowego. Nowe metody i urządzenia do druku cyfrowego wyrosły na potężnego konkurenta tradycyjnych technik drukowania, przede wszystkim offsetu. Z roku na rok [...]

Nowe atramenty w druku natryskowym


  In many fields, including printing, environmental regulations require application of green technologies. For green digital printing, inks are fundamental. Along with development of inkjet printing, the inks have also undergone their evolution. Water based and solvent inks used for inkjet printing have significantly been developed in terms of quality and quantity. Various types of new water based and green solvent inks have been introduced. Technologies of inkjet printing with inks cured with uv radiation continue to develop dynamically. New technologies of solid inkjet printing become more and more popular. The article discusses types of inks used in digital inkjet printing. New types presented in the article include Xerox and Océ solid inks and machines using technologies of solid inkjet printing. The article shows properties and aspects of application of the most popular green inks - HP latex and water and resin based Auares produced by Sepiax.W druku atramentowym stosowane są różne rodzaje atramentów. Ze względu na rodzaj stosowanego barwidła atramenty dzielą się na pigmentowe (Pigment) lub barwnikowe (Dye). Ze względu na rodzaj stosowanego rozpuszczalnika stosowane są atramenty wodne, na bazie rozpuszczalników organicznych (solwentowe lub ekosolwentowe), olejne, atramenty utrwalane promieniowaniem UV i atramenty w postaci stałej (druk stałoatramentowy). W atramentach na bazie wody (Waterbased) większą część rozpuszczalnika (objętościowo) stanowi woda. Wodne atramenty mogą zawierać pigmenty lub barwniki. Atramenty barwnikowe pozwalają uzyskać większą intensywność nadruku i posiadają lepsze właściwości optyczne niż atramenty pigmentowe. Niestety, większość z nich jest mniej odporna na działanie wody i światła. Uzyskanie dobrej jakości nadruku za pomocą atramentów wodnych (pigmentowych i barwnikowych) wymaga zastosowania podłoży ze specjalnym pokryciem. Atramenty wodne, ze względu na to, że są tanie i ekologiczne, stos[...]

Cyfrowy druk natryskowy na targach Drupa 2012


  Drupa print media fair 2012 was mainly focused on automation, packaging print, digital printing, hybrid technologies. Drupa 2008 was hailed as “Inkjet Drupa", this year’s Drupa showed increasing interest in digital inkjet printing. Each of 17 halls showed printing machines which use this technology. Development prospects for inkjet printing were expressed by the fact that machine prototype which had been presented at Drupa 2008, this year were available for sale such as Screen and Fujifilm inkjet sheet-fed presses. New models of machines, designed by suppliers of conventional machines as well as by new firms were also presented. The latest machines for digital inkjet printing can be divided into sheet-fed and web copy machines designed for commercial printing and web copy machines for label printing. B2 format predominated in commercial printing machines. Some of them could also print format B1. The article presents some of the newest inkjet machines for commercial printing presented at Drupa 2012.Na tegorocznych międzynarodowych targach poligraficznych Drupa 2012, które odbyły się 3-16 maja w Dusseldorfie, dominowała tematyka automatyzacji, druku opakowań, druku cyfrowego i technologii hybrydowych. Jeżeli poprzednie targi Drupa 2008 były okrzyknięte mianem "Drupa - inkjetowa", to tegoroczne można by było nazwać targami stanowienia się i wzrostu cyfrowego druku natryskowego (inkjet). W każdej z 17 hal wystawowych prezentowane były maszyny drukujące w tej technologii druku. O perspektywach rozwoju druku natryskowego świadczy również i ten fakt, że prototypy maszyn, które były zaanonsowane na poprzednich targach Drupa 2008, obecnie były już dostępne w sprzedaży, tyczy się to przede wszystkim arkuszowych maszyn natryskowych firm Screen i Fujifilm. Równoległe z tym, pojawiły się nowe modele maszyn, prezentowane przez firmy-producentów maszyn konwencjonalnych, jak również przez nowe firmy. Najnowsze urządzenia do c[...]

Opakowanie pod znakiem cyfry


  Na początku kilka liczb. Druk cyfrowy zrewolucjonizował świat poligrafii. Dzięki licznym zaletom (opłacalność przy druku małych nakładów, druk zmiennych danych, druk na żądanie) udaje mu się ciągle rozszerzać swoje udziały. Obecnie druk cyfrowy obejmuje ok. 15% całego rynku poligraficznego w Europie (ok. 20% w USA), a badania potwierdzają, że udział ten będzie wzrastał, aby w 2018 r. osiągnąć 30% udziału w rynku poligraficznym w Europie (1). Rysunek 1 ilustruje wielkość obrotu branży poligraficznej w zakresie druku klasycznego i cyfrowego oraz reklamy cyfrowej w USA. Obrót w druku cyfrowym ciągle rośnie i pomimo zwiększających się obrotów na rynku reklamy cyfrowej, obrót rynku poligraficznego w całości (druk cyfrowy w sumie z drukiem klasycznym) też wykazuje tendencję wzrostową. Świadczy to o tym, że branża poligraficzna nie wykazuje obecnie żadnych tendencji zanikających, a wręcz przeciwnie - rośnie. Obserwujemy, że zmieniają się technologie, ale podobne zmiany miały miejsce i wcześniej. Myśląc o zadruku opakowań i etykiet, musimy wziąć pod uwagę, że jest to rynek, który nie może odczuwać zagrożeń ze strony innych mediów i ciągle się rozwija. Jeszcze do niedawna druk opakowań, etykiet i opakowań giętkich był domeną technologii druków klasycznych, przede wszystkim fleksografii, druku offsetowego i rotograwiurowego. Obecnie prognozuje się, że udział cyfrowego druku opakowań wzrośnie do 2015 r. i będzie wynosił 7% . Pierwszymi maszynami do druku cyfrowego, które umożliwiły zadruk etykiet i opakowań giętkich były maszyny do druku elektrofotograficznego HP Indigo (technologia na bazie ciekłego tonera) i Xeikon (technologia na bazie suchego tonera). Następnie na ten [...]

Standaryzacja i certyfikacja w procesach drukowania opakowań i etykiet


  W zakresie drukowania opakowań i etykiet obserwuje się ciągły wzrost wymagań co do jakości produktów poligraficznych. Jest to bardzo ważne, gdyż rola opakowania obecnie nie sprowadza się wyłącznie do funkcji ochronnej czy transportowej, a towar zapakowany w dużej mierze sprzedaje się poprzez opakowanie. Jest ono wizytówką towaru i jego wygląd często decyduje o sprzedaży. Z tego powodu problem jakości produkcji opakowań, a przede wszystkim druku, jest bardzo ważny. Jeszcze do niedawna w produkcji opakowań i etykiet górowały klasyczne metody drukowania: fleksografia, offset, rotograwiura, a od niedawna dynamicznie rozwija się sektor druku cyfrowego. Obecnie we wszystkich tych technikach drukowania dąży się do osiągnięcia wysokiego poziomu zadruku. To wymusza na drukarniach wprowadzanie optymalizacji procesów produkcyjnych. Żeby osiągnąć ten cel, drukarnie dążą do stworzenia u siebie efektywnego systemu zarządzania, którego celemjest zabezpieczenie stabilnej i wysokiej jakości produkcji przy minimalnych stratach. Z tego powodu normalizacja i certyfikacja w branży poligraficznej, a szczególnie w sektorze druku opakowań i etykiet, stają się warunkiem konkurencyjności firmy poligraficznej. Większość współczesnych systemów zarządzania jakością bazuje na serii normISO 9000 lub ich państwowych ekwiwalentach. Niestety spełnienie wymogów ISO 9000 nie gwarantuje wysokiej jakości produkcji, a świadczy jedynie o usunięciu ogólnych (różnych od specyfiki branżowej) niedociągnięć w procesie produkcyjnym i w obiegu dokumentacji. Najbardziej skomplikowanym etapem w tworzeniu kompleksowego systemu sterowania jakością jest standaryzacja procesów technologicznych, która powinna się opierać na branżowych normach i standardach. Standaryzacja druku - pod tym pojęciem kryje się szereg działań, których celem jest doprowadzenie do przewidywalności procesu drukowania. Z tego powodu jest ona podstawowym narzędziem służącym kontroli jakości. Standaryzacja[...]

 Strona 1  Następna strona »