Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Bogumił Bombola"

Eurobox i ekologia

Czytaj za darmo! »

Miernikiem ekologiczności produktu jest wpływ na środowisko naturalne całego łańcucha procesów związanych z jego wytworzeniem, użytkowaniem oraz końcową utylizacją. Nie wystarczy powiedzieć, że produkt jest ekologiczny tylko dlatego, że składa się w 100% z materiałów, które można ponownie przetworzyć. Ważnym aspektem jest również zastosowanie przy jego produkcji i eksploatacji innowacyjnych technologii zmniejszających emisję szkodliwych substancji oraz zwiększających efektywność procesu. Ekologiczność produktów wykonanych z tektury falistej jest wręcz niezwykła. Olbrzymia uniwersalność tego surowca pozwala na łatwe tworzenie z płaskiego arkusza przestrzennych brył, jakimi są gotowe opakowania o różnym kształcie. Opakowania podczas transportu w postaci rozłożonej zajmują znacznie mniej miejsca niż po złożeniu. Jednorodność samej tektury bez wtrąceń innych surowców znacznie ułatwia późniejszy proces utylizacji. Zużyte opakowania nie wymagają kosztownej i czasochłonnej separacji od innych materiałów odpadowych. Pomimo niezliczonej ilości wzorów i konstrukcji mamy do czynienia z produktem wykonanym z podobnego surowca - masy celulozowej. Wykorzystane opakowania łatwo można sprasować w bloki, co ułatwia późniejsze składowanie i transport do miejsca, w którym zostaną ponownie przerobione. W odróżnieniu od o[...]

Opakowania z tektury falistej w łańcuchu dostaw


  Opakowania z tektury falistej towarzyszą nam wszędzie. Ich niezwykła popularność wynika z nieograniczonych możliwości dostosowania ich funkcji do ciągle zmieniających się potrzeb, przyzwyczajeń i sposobu życia użytkowników, rozwoju technologicznego oraz z dostępności różnorodnych surowców.Pełne wykorzystanie potencjalnych możliwości, jakie daje nam zastosowanie opakowań transportowych w łańcuchu dostaw, umożliwia partnerska współpraca pomiędzy producentem opakowań a klientem - odbiorcą opakowań, w zakresie poszukiwania optymalnych rozwiązań logistycznych. W efekcie takiej współpracy klient może skorzystać z wiedzy i doświadczenia dostawcy oraz z najnowszych, dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych służących do produkcji opakowań. Natomiast ich producentowi łatwiej jest opracować rozwiązania dostosowane pod względem wytrzymałości i funkcjonalności do wymagań stawianych przez odbiorcę, jeśli posiada na ich temat pełną wiedzę. Eurobox Polska oferuje swoim klientom pełne wsparcie projektowe, a także pomoc w zakresie kompleksowej optymalizacji i unifikacji opakowań i procesu pakowania.Wysoką skuteczność takich działań można szczególnie łatwo docenić w branży dóbr szybkozbywalnych. W stosunku do innych produktów są one stosunkowo tanie, różnorodne w kształcie, masie i objętości, a koszty pakowania i transportu w przeliczeniu na jednostkę produktu są relatywnie wysokie. Z myślą o ograniczeniu kosztów całego procesu logistycznego analizowany jest każdy etap "życia" opakowania, począwszy od wstępnych życzeń klienta co OPAKOWANIE 2/2011 46 ROZWIĄZANIA PAKUJĄCE I LOGISTYCZNE EKONOMIA I TECHNOLOGIE Opakowania z tektury falistej w łańcuchu dostaw B[...]

Opakowania transportowe - zastosowanie opakowań z tektury falistej w łańcuchu dostaw


  Opakowania transportowe w przeważającej większości stanowią elementy całego łańcucha logistycznego. Łączą producenta konkretnych dóbr i ich finalnego odbiorcę, jak również odbiorców pośrednich - centra dystrybucji, hurtownie, punkty sprzedaży. Pełne wykorzystanie potencjalnych możliwości, jakie daje zastosowanie opakowań transportowych w łańcuchu dostaw, umożliwia partnerska współpraca między producentem opakowań a klientem - odbiorcą opakowań, w zakresie poszukiwania optymalnych rozwiązań logistycznych. W wyniku takiej współpracy klient ma możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia dostawcy oraz z najnowszych, dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych, związanych z ciągłym rozwojem jego parku maszynowego. Natomiast producentowi opakowań łatwiej jest opracować rozwiązania dostosowane, pod kątem wytrzymałości i funkcjonalności, do wymagań stawianych przez odbiorcę, mając na ten temat pełną wiedzę. Eurobox Polska oferuje swoim klientom pełne wsparcie projektowe, jak również pomoc w zakresie kompleksowej optymalizacji i unifikacji opakowań oraz procesu pakowania. Wysoka skuteczność takich działań jest bardzo szybko zauważalna, szczególnie w branży dóbr szybko zbywalnych. Produkty te[...]

Eurobox Polska: pakujcie się w opakowania z tektury falistej


  Eurobox Polska Sp. z o.o. jest czołowym producentem wysokiej jakości opakowań z tektury falistej w Polsce. Firma należy do dywizji Dunapack Packaging w Holdingu Prinzhorn Holding Group - największego w Europie Środkowo- -Wschodniej producenta papierów i wyrobów z tektury falistej.Firma oferuje klientom zarówno sprawdzone standardy opakowań ze swej bazy projektów, jak również tworzy nowe na podstawie określonych wymagań funkcjonalnych i logistycznych. Zapewnia przy tym pełne wsparcie w opracowaniu konstrukcji i szaty graficznej opakowania oraz w optymalnym dostosowaniu jego wytrzymałości do wymagań logistycznych. Eurobox Polska jest w stanie przygotować konstrukcję opakowania pod niemal każdy automat formująco-pakujący, a także przystosować ją do składania ręcznego. Specjalizuje się w opakowaniach do transportu żywności oraz dóbr szybkozbywalnych; trzon tej grupy stanowią dostosowane do wymagań sieci handlowych opakowania transportowo-ekspozycyjne z wielokolorowym nadrukiem, powszechnie znane jako SRP (Shelf Ready Packaging). W celu ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług firma wdrożyła procedury GMP i GHP (Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych) jako integralne części posiadanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania: ISO 9001 i ISO 14001. Podstawowym zadaniem opakowań transportowych jest ochrona określonych dóbr w miejscu przechowywania oraz w transporcie, jednak w ostatnich latach myślenie o nich uległo znaczącej ewolucji. Zmiany są spowodowane wzrostem zapotrzebowania na bardziej zróżnicowane rozwiązania, zmianą naszych przyzwyczajeń i stylu życia, rozwojem technologicznym i dostępnością wybranych surowców. Zdecydowana większość ws[...]

Ekologiczne opakowania transportowe


  Eurobox Polska Sp. z o.o. jest czołowym producentem wysokiej jakości opakowań z tektury falistej w Polsce. Należymy do dywizji Dunapack Packaging w Holdingu Prinzhorn Holding Group - największego w Europie Środkowo-Wschodniej producenta papierów i wyrobów z tektury falistej. Na życzenie wykorzystujemy własne, sprawdzone standardy opakowań z naszej bazy projektów, jak również tworzymy nowe w oparciu o stawiane nam wymagania funkcjonalne i logistyczne. Zapewniamy przy tym pełne wsparcie w opracowaniu konstrukcji opakowania, jego szaty graficznej oraz optymalnym dostosowaniu jego wytrzymałości do stawianych wymagań logistycznych. Potrafimy dostosować konstrukcję opakowania niemal pod każdy automat formująco- pakujący, a także przystosować ją do składania ręcznego. Specjalizujemy się w opakowaniach do transportu żywności oraz dóbr szybkozbywalnych. Trzon tej grupy stanowią opakowania transportowo ekspozycyjne z wielokolorowym nadrukiem, dostosowane do wymagań sieci handlowych, powszechnie znane jako SRP (Shelf Ready Packaging). W celu ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług wdrożyliśmy procedury GMP i GHP (Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych) jako integralne części posiadanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania: ISO 9001 i ISO 14001. Opakowania transportowe chronią określone dobra w miejscu przechowywania oraz w transporcie - takie są podstawowe założenia dotyczące ich zastosowania. Jednak podobnie, jak w przypadku wielu produktów od lat stosowanych w konkretnym celu, także myślenie o opakowaniach uległo w ciągu ostatnich lat głębokiej ewolucji. Zmiany są spowodowane rosnącym zapotrzebowaniem na różnorodność poszukiwanych rozwiązań i podyktowane różnymi potrzebami, przyzwyczajeniami, sposobami życia, rozwojem technologicznym oraz dostępności[...]

Funkcjonalność i estetyka opakowań z tektury falistej


  Współczesne opakowania z tektury falistej są efektem pracy całych zespołów fachowców. Ich wysiłek jest ukierunkowany na spełnienie wymagań klientów w zakresie ciągłej poprawy bezpieczeństwa towarów podczas transportu, zwiększenia atrakcyjności opakowań jako jednego z elementów podnoszących poziom sprzedaży oraz obniżania kosztów całego procesu tak, aby produkt był konkurencyjny na rynku. Już od dawna nie tylko szare i transportowe, ale coraz bardziej specjalistyczne i bardziej kolorowe współczesne opakowania odzwierciedlają nasze zmieniające się potrzeby, stając się coraz prostsze w manualnej obsłudze, ale też coraz bardziej złożone technologicznie. Inwestycje w nowoczesne technologie stale podnoszą ich funkcjonalność, jakość oraz możliwości druku przy jednoczesnej optymalizacji kosztów wytworzenia i użytkowania. Ciągła ewolucja współczesnych metod wytwarzania opakowań z tektury falistej bezpośrednio wpływa na wzrost ich jakości. Opakowania z tektury falistej w przeważającej większości stanowią elementy całego łańcucha logistycznego. Łączą producenta konkretnych dóbr i ich finalnego odbiorcę, a także odbiorców pośrednich - centra dystrybucji, hurtownie, punkty sprzedaży. Pełne wykorzystanie potencjalnych możliwości, jakie daje nam zastosowanie opakowań t[...]

Opakowanie: produkt wysoko przetworzony


  Współczesne opakowania z tektury falistej są efektem pracy całych zespołów fachowców. Ich wysiłek jest ukierunkowany na spełnienie wymagań klientów w zakresie ciągłej poprawy bezpieczeństwa towarów podczas transportu, zwiększenia atrakcyjności opakowań jako jednego z elementów podnoszących poziom sprzedaży oraz obniżania kosztów całego procesu tak, aby produkt był konkurencyjny na rynku. Już od dawna nie tylko szare i transportowe, ale coraz bardziej specjalistyczne i kolorowe współczesne opakowania - odzwierciedlając zmieniające się potrzeby konsumentów - stają się prostsze w manualnej obsłudze, choć coraz bardziej złożone technologicznie. Rozwój nowoczesnych technol[...]

Eurobox Polska - nasze opakowania tworzymy z pasją


  Współczesne opakowania z tektury falistej są efektem pracy całych zespołów fachowców. Ich wysiłek jest ukierunkowany na spełnienie wymogów klientów w zakresie ciągłej poprawy bezpieczeństwa towarów podczas transportu, zwiększenia atrakcyjności opakowań jako jednego z elementów podnoszących poziom sprzedaży oraz obniżania kosztów całego procesu, tak aby produkt był konkurencyjny na rynku. Już od dawna nie tylko szare i transportowe, ale coraz bardziej specjalistyczne i bardziej kolorowe, współczesne opakowania, odzwierciedlając zmieniające się potrzeby, stają się coraz prostsze w manualnej obsłudze, ale też coraz bardziej złożone technologicznie. Rozwój nowoczesnych technologii przetwórczych oraz bieżąca analiza zmieniających się wymagań użytkowych umożliwiają ciągłe podnoszenie ich funkcjonalności, jakości wykonania i druku, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów wytworzenia i użytkowania.Eurobox Polska Sp. z o.o. jest czołowym producentem wysokiej jakości opakowań z tektury falistej w Polsce. Należymy do dywizji Dunapack Packaging w Holdingu Prinzhorn Holding Group - największego w Europie Środkowo-Wschodniej producenta papierów i wyrobów z tektury falistej. Na życzenie wykorzystujemy własne sprawdzone standardy opakowań z naszej bazy projektów, jak również tworzymy nowe (w oparciu o stawiane nam wymagania) funkcjonalne i logistyczne. Zapewniamy [...]

Eurobox Polska - opakowania optymalne


  Eurobox Polska Sp. z o.o. jest czołowym producentem wysokiej jakości opakowań z tektury falistej w Polsce. Należymy do dywizji Dunapack Packaging w Holdingu Prinzhorn Holding Group - największego w Europie Środkowo-Wschodniej producenta papierów i wyrobów z tektury falistej. Specjalizujemy się w opakowaniach do transportu i ekspozycji artykułów szybko zbywalnych z grupy FMCG. Trzon tej grupy stanowią opakowania transportowo-ekspozycyjne z wielokolorowym nadrukiem, dostosowane do wymagań sieci handlowych, powszechnie znane jako SRP (Shelf Ready Packaging). W celu ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług wdrożyliśmy procedury GMP i GHP (Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych) jako integralne części posiadanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania: ISO 9001 i ISO 14001. Ostatnie lata w Eurobox Polska wiążą się z poważnymi inwestycjami, takimi jak obecna rozbudowa naszego zakładu oraz instalacja nowych maszyn przetwórczych. Dzięki temu możemy produkować jeszcze więcej opakowań wysokoprzetworzonych, z wielokolorowym nadrukiem flexo w jakości "High Quality Printing". Jako Eurobox Polska kładziemy bardzo duży nacisk na to, aby proponowane przez nas rozwiązania były dostosowane do wymagań klientów w sposób optymalny i kompleksowy.Naszym klientom oferujemy pomoc w zakresie kompleksowej optymalizacji i unifikacji opakowań oraz procesu pakowania ich produktów. W tym celu wykorzystujemy cały potencjał produkcyjny oraz wszelkie innowacje technologiczne Holdingu Prinzhorn, największego branżowego producenta papieru, tektury falistej i opakowań w Europie Środkowej, do którego należymy. Produkujemy opakowania do tran[...]

Tektura falista, czyli ekologia i wygoda


  Eurobox Polska Sp. z o.o. jest producentem opakowań wysokiej jakości z tektury falistej i częścią dywizji Dunapack Packaging w Holdingu Prinzhorn Holding Group - największego w Europie Środkowo- Wschodniej producenta papierów i wyrobów z tektury falistej. Specjalizuje się w opakowaniach do transportu i ekspozycji artykułów szybkozbywalnych z grupy FMCG. Trzon tej grupy stanowią opakowania transportowo- ekspozycyjne z wielokolorowym nadrukiem, dostosowane do wymagań sieci handlowych, powszechnie znane jako SRP (Shelf Ready Packaging). Wcelu ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług firma wdrożyła procedury GMP i GHP (Dobrych Praktyk Produkcyjnych i Higienicznych) jako int[...]

 Strona 1  Następna strona »