Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz HURKAŁA"

Ograniczenie niskiej emisji w Szczawnicy


  Szczawnica jest gminą uzdrowiskową, na której ciążą szczególne obowiązki w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Dotyczą one przede wszystkim spełnienia określonych norm ochrony powietrza, wody i gleby oraz hałasu. Normy te dla obszarów uzdrowiskowych są zaostrzone i dla ich spełnienia wymagają czasem niekonwencjonalnych działań. Ta sytuacja spowodowała, że Szczawnica musiała poszukać odrębnej drogi ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, a zwłaszcza ograniczenia niskiej emisji. Samo przekonywanie mieszkańców do zmiany czynnika grzewczego celem ograniczenia niskiej emisji nie wystarczy, bo normy zanieczyszczeń powietrza w uzdrowisku w porównaniu z innmi miejscowościami są dużo ostrzejsze, co wiąże się z wyższymi kosztami. Dlatego gmina Szczawnica zdecydowała się ograniczać niską emisję przez montaż kolektorów słonecznych, który obejmowałby gospodarstwa domowe oraz podmioty gospodarcze. Ochrona środowiska naturalnego, jego kształtowanie i rewitalizacja stanowi jedno z najtrudniejszych wyzwań. Rozwój przemysłu i innych dziedzin gospodarki pociąga za sobą również intensyfi kację zagrożeń dla środowiska naturalnego, a w ślad za tym dla zdrowia i życia. Coraz większa świadomość ekologiczna kieruje działania gospodarcze w stronę odnawialnych źródeł energii. Przemawia za tym ich nieszkodliwość i niewyczerpywalność. Natomiast nie zawsze oznacza to niższe koszty. Racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest zatem jednym z istotnych elementów trwałego i zrównoważonego rozwoju danego regionu. Cele ograniczania niskiej emisji Niska emisja wystepuje w prawie każdym mieście i gminie w Polsce, a uciążliwa jest zwłaszcza w przypadku gmin uzdrowiskowych. Jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów z pieców domowych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie odbywa się nieefektywny sposób. W polskich realiach zagrożenie niską emisją jest wysokie, głównie z powodu stosowania mało sprawnych urządzeń grzew[...]

 Strona 1