Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Karol Bielecki"

Diagnostyka falownika i silnika elektrycznego w 5 krokach DOI:


  Wykorzystywane w technice napędowej przetwornice częstotliwości ze względu na swój charakter pracy są wyzwaniem z punktu widzenia pomiarów, które wykonuje się w celu dokonania diagnostyki przetwornicy, silnika i urządzeń z nimi skojarzonych. Niejednokrotnie wykorzystanie multimetru nie wystarcza i konieczne staje się sięgnięcie po znacznie bardziej zaawansowane przyrządy pomiarowe, jakim są oscyloskopy i skopometryWykorzystując oscyloskop lub skopometr możemy dokonać diagnostyki przetwornicy częstotliwości w 5 krokach (rys. 1): ?? na wejściu przetwornicy częstotliwości, ?? w układzie pośredniczącym, ?? na wyjściu przetwornicy częstotliwości ?? na zaciskach silnika, ?? na wale silnia. Poszczególne pomiary można przeprowadzać w dowolnej kolejności, a w zależności od sytuacji niektóre z etapów diagnostyki mogą być pominięte. 1 krok: pomiar na wejściu przetwornicy częstotliwości Pomiary w tej konfiguracji pozwalają przede wsz[...]

Pomiar rezystancji izolacji silników elektrycznych DOI:


  Pomiar rezystancji izolacji można porównać do próby ciśnieniowej w instalacjach wodno-kanalizacyjnych. Podwyższone ciśnienie medium w instalacji hydraulicznej powoduje, że miejsca, w których dochodzi do rozszczelnienia instalacji, stają się łatwo widoczne dla osoby przeprowadzającej próbę. Odnosząc tę analogię do urządzeń elektrycznych, w celu sprawdzenia stanu izolacji do aparatu przykładane jest napięcie o wartości wyższej niż znamionowe, tak aby uwidocznić na sprzęcie pomiarowym wszelkie możliwe uszkodzenia układu izolacyjnego. Głównym powodem, dla którego dokonuje się pomiarów rezystancji izolacji, jest zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych. Regularne pomiary wartości rezystancji izolacji są również istotnym wskaźnikiem wykorzystywanym w predykcyjnym utrzymaniu ruchu. Przyrządy służące do pomiarów rezystancji izolacji, choć zapewniają wysokie napięcie probiercze, to jednocześnie dostarczają prąd, którego wartość jest ściśle o[...]

POMIAR NATĘŻENIA PRĄDU DOI:


  Pomiar natężenia prądu to jeden z najczęściej wykonywanych w elektrotechnice pomiarów. Dobór właściwej cewki, cęgi lub miernika cęgowego może okazać się dość skomplikowanym zadaniem ze względu na ilość parametrów, które należy wziąć pod uwagę podczas doboru urządzenia. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie najważniejszych aspektów związanych z prawidłowym doborem urządzenia służącego do pomiarów natężenia prądu elektrycznego.Pomiar prądu AC Tradycyjne mierniki cęgowe prądu przemiennego są wyposażone w sztywne szczęki wykonane z żelaza ferrytowego. Na każde z ramion szczęk nawinięte jest uzwojenie z drutu miedzianego. Działanie miernika cęgowego o takiej konstrukcji podobne jest do działania transformatora. Uzwojeniem pierwotnym jest - w prawie wszystkich przypadkach - mierzony przewodnik. Cewki nawinięte wokół szczęk służą jako uzwojenie wtórne transformatora prądowego (rys. 1). Prąd przepływający przez przewodnik generuje zmienne pole magnetyczne, które wiruje wokół niego. Pole to jest skupiane przez żelazny rdzeń miernika cęgowego, co powoduje indukowanie się prądu w uzwojeniach wtórnych miernika. Wartość sygnału jest proporcjonalna do liczby zwojów cewki nawiniętej na rdzeniu. Najczęściej spotykane typy mierników cęgowych mają wyjście mierzone w mV. W starszych typach mierników cęgowych stosowano wyjścia z sygnałem mA. Należy na to zwrócić uwagę[...]

 Strona 1