Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Szymon Piasecki"

Wysokosprawny przekształtnik sieciowy AC-DC z łącznikami z węglika krzemu wspomagający diodowe systemy napędowe DOI:10.15199/48.2016.06.07

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje wysokosprawny przekształtnik sieciowy AC-DC dedykowany do wspomagania zainstalowanych systemów napędowych bazujących na prostownikach diodowych. W publikacji zaprezentowano założenia dotyczące pracy układu, zaimplementowany algorytm sterowania oraz model laboratoryjny. Ponadto przedstawiono wyniki eksperymentalne uzyskane podczas badań wysokosprawnego modelu przekształtnika o mocy 10 kVA pracującego z częstotliwością łączeń 16 kHz wykorzystujący łączniki z węglika krzemu (SiC). Abstract. This paper presents concept of the Support Converter (SC) for passive front-end AC drives. The converter acts as a parallel active filter to compensate high-order current harmonics of the diode rectifier and is able to transfer a part of the energy from regenerative breaking back to the grid. The paper presents general system assumptions, applied control method, 10 kVA / 16 kHz SC laboratory model and experimental measurements of the analyzed system. (High Efficient SiC MOSFET Support Converter for Passive Frond End AC Drives). Słowa kluczowe: przekształtnik wspomagający, węglik krzemu (SiC), kompensacja harmonicznych, wysoka sprawność. Keywords: Support Converter, SiC, harmonics compensation, high efficiency. Wstęp Łączniki energoelektroniczne z węglika krzemu (SiC) stosowane są w wielu aplikacjach w celu podniesienia sprawności przekształtników poprzez redukcję strat łączeniowych lub w celu minimalizacji wymiarów / ciężaru całego układu [1]-[7]. Jednakże ciągle, pomimo znaczącego spadku ceny elementów z węglika krzemu (wyrażonego min. przez malejące współczynniki $/A lub $/mm2) ich cena jest nieporównywalnie wyższa niż ich krzemowych odpowiedników (np. krzemowych tranzystorów IGBT). Z tego powodu trudno jest ekonomicznie uzasadnić stosowanie elementów z węglika krzemu w systemach w których głównym kryterium jest koszt i opłacalność, jak np. zespoły napędowe. Zwiększenie sprawności układu o 1% poprzez zastosowanie dużo droższych [...]

EVC1000 - rodzina szybkich ładowarek DC dla elektromobilności od polskiego producenta DOI:


  Elektromobilność w Polsce nie jest już hasłem czysto teoretycznym. Intensywny rozwój branży jest stymulowany przez postępujące ogólnoświatowe trendy, rosnące wymagania klientów dotyczące ekologicznych środków transportu oraz tworzone nowe regulacje prawne i mechanizmy finansowe. Dzięki temu na rynku pojawiają się nowe produkty, rozwiązania i usługi. Jednym z produktów dedykowanych elektromobilności jest rodzina szybkich ładowarek prądu stałego EVC1000 produkowanych przez firmę Zakład Energoelektroniki TWERD z Torunia Zakład Energoelektroniki TWERD to polska firma działająca od 30 lat w dziedzinie energoelektroniki. Na rynku przedsiębiorstwo wyróżnia szeroka gama produktów umożliwiających odpowiednie przetwarzanie, magazynowanie i wykorzystanie energii elektrycznej, w tym układów dopasowywanych do indywidualnych potrzeb klientów. W swojej ofercie firma posiada falowniki napędowe (o mocach od kilku watów do 2,5 MW), przekształtniki dla odnawialnych źródeł energii (dla elektrowni wiatrowych (WT) i fotowoltaicznych (PV)) i magazynów energii (Energy Storage), falowniki dla pojazdów elektr[...]

Aktywny przekształtnik sieciowy dedykowany dla źródeł rozproszonych z funkcją kompensacji wyższych harmonicznych

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje algorytm sterowania dwupoziomowego przekształtnika AC-DC pracującego jako sprzęg między siecią elektroenergetyczną (SEE) a źródłami rozproszonymi (ŹR), takimi jak odnawialne źródła energii (OZE) czy obciążenia aktywne (OA). Algorytm umożliwia stabilną pracę przekształtnika w warunkach odkształconej sieci zasilającej (zapady, wyższe harmoniczne napięcia) oraz poprawę jakości przetwarzanej energii poprzez zastosowaną funkcjonalność kompensacji wyższych harmonicznych. W artykule przedstawiono algorytm sterowania, model symulacyjny, wstępne wyniki symulacyjne i eksperymentalne. Abstract. The paper presents control algorithm dedicated for two level voltage source converter operating as an interface between the Grid and Distributed Sources like Renewable Energy Sources (RES) or Active Loads (AL). Control algorithm gives possibility for stable operation of the converter during supplying voltage disturbances (higher harmonics and voltage dips) and also for improvement of the power quality by Harmonics Compensation functionality. In this paper control algorithm, simulation model, preliminary simulation and experimental results has been presented. (Grid Connected Converter with Harmonics Compensation functionality for Distributed Systems). Słowa kluczowe: rozproszone źródła energii, odnawialne źródła energii, jakość energii, kompensacja wyższych harmonicznych, współpraca z siecią elektroenergetyczną Keywords: Distributed Energy Sources, Renewable Energy Sources, Power Quality, Higher Harmonics Compensation, Grid Interface Wstęp Zwiększająca się ostatnich latach liczba zainstalowanych i podłączonych do sieci elektroenergetycznej (SEE) źródeł energii odnawialnej (OZE) i obciążeń aktywnych (OA) powoduje coraz powszechniejsze stosowanie przekształtników energoelektronicznych. Przekształtniki pracują jako sprzęg między siecią elektroenergetyczną a źródłami rozproszonymi, przez co jakość ich pracy ma znaczący wpływ na jakość energii o[...]

Higher harmonics compensation in grid-connected PWM converters for renewable energy interface and active filtering

Czytaj za darmo! »

The paper presents overview of high-order harmonics compensation methods applied for control of grid-connected converter. Two harmonic compensation methods are presented. One based on band-pass filers cooperating with Direct Power Control with Space Vector Modulation (DPC-SVM) is dedicated for renewable energy interface. Second method based on resonant controllers applied in Voltage Oriented Control (VOC) adds an active filtering function to PWM rectifier. Simulation and preliminary experimental results for these two methods are presented. Streszczenie. Artykuł prezentuje wybrane metody kompensacji wyższych harmonicznych. Pierwszą bazującą na filtrach cyfrowych przedstawiono w aplikacji, w bezpośrednim sterowaniu mocy z modulacją wektorową (DPC-SVM) przekształtnikiem sieciowym. Drugą bazującą na regulatorach rezonansowych przedstawiono w sterowaniu napięciowo zorientowanym (VOC) jako funkcję aktywnej filtracji sterowanego prostownika sieciowego. Na zakończenie przedstawiono wstępne wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych. (Kompensacja wyższych harmonicznych w sieciowym przekształtniku PWM) Keywords: grid-connected converter, harmonic distortion, harmonic compensation, power quality, active filters Słowa kluczowe: przekształtnik sieciowy, odkształcenie wyższymi harmonicznymi, kompensacja harmonicznych, jakość energii, filtry aktywne Introduction Nowadays there are many issues closed in the general term “Power Quality". Electrical networks become larger every year, a huge number of different electrical devices fulfilling different standards are being connected to the grid. Equipment becomes more advanced, complicated and in fact more sensitive to quality of power supply. On the other hand, loads connected to the common network contain a lot of power electronic devices like power switches, UPS systems etc. - they can work with higher efficiency and speed, but also generate disturbances (higher harmonics). Fifteen years ago[...]

System doboru i optymalizacji parametrów przekształtnika sieciowego AC-DC DOI:10.15199/48.2016.06.06

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje system doboru i optymalizacji parametrów przekształtnika sieciowego AC-DC dedykowanego dla układów rozproszonych. Proponowane rozwiązanie bazuje na metodach dyskretnej optymalizacji wielokryterialnej wykorzystujących algorytmy ewolucyjne i jest narzędziem wspierającym proces projektowania przekształtnika energoelektronicznego. W artykule przedstawiono założenia i działanie systemu, proces projektowania oraz optymalizacji parametrów przekształtnika realizowany przez opracowane środowisko optymalizacyjne. Abstract. This paper presents system for design and optimization of the parameters of grid connected converter dedicated for distributed systems. Introduced solution is based on multi-objective discrete optimization and supports process of the AC-DC converter design. Paper presents foundations and basic system properties, design and optimization process and selected optimization results. (System for design and optimization of the grid connected AC-DC converter parameters). Słowa kluczowe: optymalizacja wielokryterialna, metoda projektowania, przekształtnik AC-DC, system rozproszony. Keywords: multi-objective optimization, design procedure, AC-DC converter, distributed system. Wstęp Przekształtnik AC-DC to podstawowy układ energoelektroniczny umożliwiający dwukierunkowe przekształcanie energii, znajdujący zastosowanie w układach napędowych, odnawialnych źródłach energii, układach magazynowania i podwyższających jakość energii, czyli ogólnie tzw. systemach rozproszonych. Przy zwiększającym się udziale źródeł rozproszonych coraz powszechniej stosowane są przekształtniki energoelektroniczne podłączone do sieci elektroenergetycznej [1], [2], [3]. Dobór parametrów projektowych przekształtnika sieciowego AC-DC ma decydujący wpływ na jakość pracy tego układu, realizowane funkcjonalności a także na jego cenę. Aby możliwe było powszechne stosowanie przekształtników energoelektronicznych należy zapewnić wymaganą jakość przek[...]

 Strona 1