Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Leszek Halicki"

Mierniki rezystancji izolacji serii IR405X-20 DOI:


  W skład serii mierników rezystancji izolacji IR405X-20 produkowanych przez japońską fi rmę HIOKI wchodzą trzy przenośne przyrządy sprawdzające rezystancję napięciem do 1000 V.Miernik IR4056 -20 (fot. 1) mierzy rezystancję izolacji, przykładając do badanego obiektu napięcie stałe: 50, 125, 250, 500 lub 1000 V, wybierane przez użytkownika przełącznikiem obrotowym. Przyrząd mierzy też napięcie stałe i przemienne (do 600 V), małe rezystancje (do 1000 Ω) oraz sprawdza ciągłość obwodu prądem większym od 200 mA. Przydatną własnością jest funkcja oceny otrzymywanych wskazań rezystancji za pomocą komparatora. Przyrząd ma trzecią kategorię pomiarową 600 V zgodnie z normą bezpieczeństwa IEC/EN 61557. Drugi miernik IR-4057-20 (fot. 2) jest "ekskluzywną" wersją wymienionego. Ma w porównaniu z nim większą szybkość pomiaru i krótszy czas odpowiedzi w trybie komparatora. Wyświetlacz miernika IR4057-20 ma ponadto analogowy bargraf przydatny przy obserwacji trendów zmian mierzonej rezystancji oraz tryb "zamrażania" wskazania zmierzonej wartości otrzymanego po 1 minucie od rozpoczęcia pomiaru. Trzeci z serii mierników - IR4058-20 - ma wszystkie własności IR4057-20 wzbogacone o komunikację radiową z wykorzystaniem funkcji Bluetooth. Dzięki tej własności użytkownik może przesyłać dane pomiarowe do urządzenia przenośnego takiego jak smartfon czy tablet, po czym analizować na tym urządzeniu przesłane dane i tworzyć na ich podstawie raporty pomiarowe. Dystrybutorem mierników rezystancji izolacji serii IR405X-20 fi rma Labimed Electronics. Funkcja pomiarowa rezystancji izolacji Pomiar rezystancji izolacji jest głównym zadaniem wymienionych mierników. Mierzy się ją, przykładając do testowanego obiektu napięcie stałe: 50, 125, 250, 500 lub 1000 V, które wybiera się (przełącznikiem obrotowym) zależnie od wymagań aktualnie realizowanej aplikacji pomiarowej. Pomiar rozpoczyna się z chwilą naciśnięcia przycisku "[...]

Rejestrator HIOKI MR6000 DOI:


  Nowy, flagowy rejestrator oscyloskopowy HIOKI mierzy z szybkością próbkowania 200 MSa/s i zapisuje dane pomiarowe w czasie rzeczywistym 32 razy szybciej niż dotychczasowe rejestratory tej firmy.Japońska firma HIOKI swój pierwszy rejestrator wprowadziła na rynek przyrządów pomiarowych już w 1983 r. Bieżąca oferta firmy zawiera lekkie, przenośne, kompaktowe rejestratory dwukanałowe; wykonania standardowe, z wymiennymi modułami, zapisujące w 16 kanałach, a także wersje wielokanałowe (z możliwością rejestracji nawet w 54 kanałach), które można wbudowywać w linie produkcyjne. Flagowy MR6000 należy do grupy tych ostatnich. Wyróżnia go szybkość próbkowania (dziesięć razy większa niż dostępna w urządzeniach tego typu produkowanych dotąd), duża szybkość zapisu przy rejestracji w czasie rzeczywistym, a także możliwość długotrwałej rejestracji wielokanałowej w maksymalnie 32 kanałach analogowych i 128 kanałach cyfrowych. Dystrybucję rejestratora prowadzi firma Labimed Electronics. Producent rejestratora oczekuje, że nowy przyrząd znajdzie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki, w tym w aplikacjach pomiarowych parametrów falowników. Występujące w nich szybko przełączane sygnały wysokonapięciowe rejestrator MR6000 może testować z poziomem precyzji i bezpieczeństwa dotąd niespotykanym. Innym zastosowaniem nowego rejestratora jest zbieranie sygnałów pochodzących z elektronicznych modułów sterujących montowanych w pojazdach osobowych i ciężarowych, gdyż testowanie tych modułów wymaga używania do tego wielokanałowych przyrządów pomiarowo-rejestrujących. Wybierając moduł odpowiedni do danej aplikacji pomiarowej, można mierzyć i rejestrować nie tylko napięcie, lecz także inne wielkości fizyczne włącznie z prądem, temperaturą, naprężeniami i częstotliwością. Rodzaje rejestracji i zapisu Użytkownik rejestratora MR6000 ma do wyboru dwa tryby pomiaru, rejestracji i zapisu. Pierwszy z trybów wyróżnia się bardzo szybkim z [...]

Multimetr cęgowy CM3289 DOI:


  Do rodziny kieszonkowych multimetrów cęgowych japońskiej fi rmy HIOKI dołączył nowy model.Multimetr CM3289 (fot. 1) ma wydłużone i cienkie cęgi o grubości zaledwie 8,3 mm. Można je wprowadzić bez trudu w miejsce pomiaru o dużym zagęszczeniu przewodami. Przewód obejmowany cęgami powinien być odległy o co najmniej 13 mm od pozostałych przewodów w wiązce. Multimetr CM3289 zastępuje produkowany wcześniej 3280-20F, który - jak i pozostałe, dotąd produkowane multimetry tej serii - miał okrągłe cęgi.CM3289 mierzy prąd przemienny do 1000 A, a po dołączeniu opcjonalnej sondy elastycznej CT6280 aż do 4200 A. Podobnie jak jego poprzednik jest wyposażony w funkcję True RMS, dzięki czemu doskonale nadaje się do pomiarów w układach falowników i zasilaczy impulsowych, gdyż dokładnie mierzy prądy odkształcone. Przyrząd mierzy też napięcie stałe i przemienne. Ma rozbudowaną funkcję pomiarową rezystancji (8 podzakresów) oraz test ciągłości obwodu. Wszystkie podzakresy pomiarowe zmienia automatycznie, a użytkownik nie ma możliwości wyboru ręcznego. Multimetr ma niewielkie rozmiary i małą masę. Ma też konstrukcję w dużym stopniu odporną na wstrząsy mechaniczne powstające w wyniku upuszczenia. Może pracować w szerokim zakresie temperatur otoczenia, od -25 ˚C do +65 ˚C. Przy pomiarach z wyjątkiem prądu korzysta się z kompletu przewodów pomiarowych L9208 dostarczanych standardowo wraz z multimetrem. Przewody te są zakończone po jednej stronie sondami [...]

Czujniki prądu Hioki DOI:


  Czujnik prądu jest niezbędnym wyposażeniem każdego analizatora i miernika mocy.Japońska firma Hioki produkuje czujniki, które można stosować do pomiarów i obserwacji prądów za pomocą analizatorów i mierników mocy, analizatorów jakości zasilania, przemysłowych rejestratorów oscyloskopowych oraz konwencjonalnych oscyloskopów cyfrowych. Czujniki produkowane przez Hioki mierzą najczęściej prądy stałe i przemienne, rzadziej tylko przemienne. Mają konstrukcję cęgową lub przewlekaną. Czujniki cęgowe mierzą w sposób bezinwazyjny tzn. do wykonania pomiaru nie wymagają przerwania obwodu z mierzonym prądem. Czujniki o konstrukcji przewlekanej wymagają przeciągnięcia przed pomiarem przewodu, którym ma popłynąć mierzony prąd. Czujnik przekształca mierzony prąd na napięcie, które doprowadza do wyjścia. Wartość napięcia jest wprost proporcjonalna do wartości mierzonego prądu. Stosunek tych dwóch wielkości nazywa się przekładnią czujnika i jest jednym z jego istotnych parametrów. Ważnym elementem bogatej oferty "czujnikowej" Hioki Rys. 1. Czujnik CT6863 - typu przewlekanego Rys. 2. Czujnik cęgowy CT6845-05 są czujniki "o wysokiej dokładności" i "szerokopasmowe" mierzące zarówno prąd przemienny jak i stały. Czujniki prądu "o wysokiej dokładności" różnią się od czujników "szerokopasmowych" sposobem wykrywania przepływu prądu stałego (DC) i prądów o małej częstotliwości. Mogą mieć konstrukcję przewlekaną (rys. 1) lub cęgową (rys. 2). Czujniki "szerokopasmowe" to wyłącznie konstrukcje cęgowe (rys. 3). Zarówno czujniki "o wysokiej dokładności", jak i "szerokopasmowe" wymagają do pracy zasilania ze specjalnego, zewnętrznego zasilacza sieciowego lub z urządzenia pomiarowego, do którego doprowadzają zmierzony sygnał. Metody pomiarowe Wszystkie omawiane czujniki wykorzystują do pomiaru prądu stałego i prądów o małych częstotliwościach metodę wykrywania "zerowego strumienia". Czujniki "o wysokiej dokładności" używ[...]

Tester akumulatorów BT3564 DOI:


  Japońska fi rma Hioki wyprodukowała nowy przyrząd przeznaczony do testów fabrycznych i serwisowych wysokonapięciowych pakietów akumulatorów pracujących w pojazdach z napędem elektrycznym i hybrydowym.Firmy produkujące pojazdy z napędem elektrycznym starają się zwiększyć ich zasięg z jednego ładowania, dbając jednocześnie o ograniczenie wzrostu całkowitej masy pojazdu spowodowany użyciem wydajniejszego akumulatora. Jednym ze sposobów zwiększenia zasięgu pojazdu jest zwiększenie napięcia znamionowego akumulatora. Testery akumulatorów produkowane wcześniej przez fi rmę Hioki nie spełniały już wymagań napięciowych, a "najmocniejszy" z nich, nadal produkowany tester BT3563, mógł sprawdzać pakiety akumulatorów o napięciu wyjściowym nieprzekraczającym 300 V. Stąd fi rma Hioki opracowała laboratoryjny tester - BT3564. Ten nowy przyrząd może mierzyć rezystancję pakietów akumulatorów o napięciu wyjściowym aż do 1000 V, zapewniając jego użytkownikowi margines napięciowy niezbędny do przyszłych zastosowań. Funkcje i metody pomiarowe BT3564, testując akumulator, mierzy jego rezystancję wewnętrzną na siedmiu podzakresach: 3, 30, 300 mΩ, 3, 30, 300, 3000 Ω i napięcie wyjściowe stałe (DC) na trzech podzakresach 10, 100 i 1000 V. Operator wybiera potrzebny podzakres pomiarowy ręcznie lub robi to za niego przyrząd, gdy zostanie przełączony w tryb automatycznej zmiany. Tester mierzy rezystancję wewnętrzną akumulatora, doprowadzając do niego sygnał przemienny o częstotliwości 1 kHz. Do pomiaru rezystancji wewnętrznej i napięcia na wyprowadzeniach akumulatora tester używa me[...]

Multimetry cęgowe HIOKI CM4375 i CM4376 DOI:


  Nowe przyrządy cęgowe japońskiej fi rmy HIOKI mierzą prądy stałe i przemienne, mają też komplet innych, przydatnych funkcji pomiarowych.Mul time tr y CM4 375 (fot .) i CM4376 należą do nowej serii CM4000 przyrządów cęgowych HIOKI. Mają identyczny wygląd, konstrukcję i własności. Różnią się tylko funkcją Bluetooth montowaną wyłącznie w CM4376, a przeznaczoną do bezprzewodowej transmisji danych pomiarowych. Wśród przyrządów serii CM4000 wyróżniają się wydłużonym kształtem cienkich cęgów, którymi łatwo dotrzeć do trudno dostępnych miejsc pomiaru. Multimetry mierzą dokładnie prądy do 1000 A, na jednym zakresie. Pomiar wspomagają funkcje automatycznego wykrywania odwrotnego założenia cęgów i typu sygnału (AC/DC). Przyrządy mogą pracować w niesprzyjających warunkach, w tym w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Oferuje je fi rma Labimed Electronics. Pomiar prądu [...]

Miernik rezystancji HIOKI RM3544 DOI:


  Stacjonarny miernik rezystancji RM3544 (fot. 1) produkowany przez japońską firmę HIOKI wyróżnia się precyzją i szerokim zakresem pomiaru. Może pracować jako urządzenie samodzielne lub zintegrowane z automatyczną linią produkcyjną.RM3544 zastępuje produkowany wcześniej miernik 3540 i odznacza się korzystnym stosunkiem własności pomiarowych do ceny. Oferuje go firma Labimed Electronics. Producent miernika RM3544 proponuje go do sprawdzania rezystancji różnego typu podzespołów, w tym cewek, uzwojeń silników elektrycznych, wiązek przewodów, dławików, transformatorów, grzejników, rezystorów, bezpieczników, punktów lutowniczych i spawów, styków przekaźników, przełączników, mat gumowych, specjalizowanych powłok lakierniczych i innych. Zakres i dokładność pomiaru rezystancji RM3544 wykorzystuje do pomiaru rezystancji metodę czteroprzewodową, dzięki której na dokładność pomiaru nie ma wpływu rezystancja połączeń pomiarowych. Testowany obiekt łączy się przewodami pomiarowymi z gniazdami pomiarowymi miernika znajdującymi się na jego płycie czołowej, przystosowanych do popularnych wtyków bankowych. Korzystając z gniazda GUARD, moż[...]

Miernik impedancji cel akumulatorowych BT4560 DOI:


  Japońska firma Hioki produkuje przyrząd przeznaczony do testowania cel akumulatorów litowo- -jonowych o dużych pojemnościach stosowanych m.in. w pojazdach z napędem elektrycznym.Przyrząd umożliwia zdiagnozowanie stanu celi już w 10 sekund, bez potrzeby pracochłonnego ładowania i rozładowywania akumulatora. Mierzy impedancje cel mniejsze od 1 mΩ. Jest wydajnym narzędziem przydatnym zarówno w produkcji, jak i pracach naukowo- -badawczych. Sprawdzając celę akumulatora, BT4560 mierzy jednocześnie trzy rodzaje rezystancji: reakcji elektrody, elektrolitu oraz połączeń zgrzewanych. Mierzy też napięcie wyjściowe celi i temperaturę jej otoczenia. Użytkownik może ustawiać w szerokim zakresie częstotliwość prądu pomiarowego, a po pomiarze, posługując się załączonym oprogramowaniem, tworzyć wykresy Cole-Cole i analizować wewnętrzne defekty cel. Jeszcze więcej informacji jest w stanie otrzymać, korzystając z opcjonalnego oprogramowania analitycznego układów zastępczych. Miernik oferuje firma Labimed Electronics. Układ zastępczy Własności akumulatora litowo- jonowego analizuje się, korzystając z jego schemat[...]

Czujniki prądu serii CT687X DOI:


  Trzy nowe czujniki prądu AC/DC wyróżniają się wysoką precyzją i szerokim pasmem pomiaru. Czujniki serii CT687X wprowadzane obecnie do produkcji przez japońską firmę Hioki są przeznaczone do zastosowań w pracach badawczych, projektowych i testach własności bardzo szybkich, wysokoprądowych falowników stosowanych w pojazdach elektrycznych i hybrydowych, a także kondycjonerów zasilania solarnych systemów energoelektrycznych. W porównaniu z wersjami dotychczas produkowanymi wyróżniają się doskonałymi charakterystykami częstotliwościowymi, w tym płaskim przebiegiem wzmocnienia i lepszym (mniejszym) współczynnikiem tłumienia sygnału współbieżnego (CMRR), parametrami kluczowymi do uzyskania wysokiej dokładności pomiaru. Czujniki mają też zwiększoną odporność na zakłócenia i mogą pracować w szerszym zakresie temperatur otoczenia pracy. Maksymalny prąd czujnika CT6875 (fot.) wynosi 500 A przy paśmie pomiaru od DC do 2 MHz, a czujnika CT6876 - 100[...]

Cęgowy miernik prądu upływowego HIOKI 3283-20 DOI:


  Przenośny przyrząd cęgowy japońskiej firmy HIOKI ma własności niezbędne do precyzyjnego pomiaru małych prądów przemiennych.Amperomierz 3283-20 (fot.) mierzy dokładnie przemienne prądy obciążenia mniejsze od 1 A. Konwencjonalne przyrządy z pomiarem takich prądów mają zwykle problemy. Wskazują z dużym błędem lub "0 A". Amperomierz dystrybuuje firma Labimed Electronics. Cęgi prądowe 3283-20 ma lekko wydłużone cęgi, którymi można objąć przewód z mierzonym prądem o średnicy nie większej niż 40 mm. Cęgi mają podwójną, wzmocnioną izolację, dzięki czemu ich operator może bezpiecznie mierzyć prądy płynące w przewodach pozbawionych izolacji, w tym w szynach. Operator będzie chroniony przed porażeniem, gdy w wyniku jego nieuwagi zakończenia rdzenia cęgów dotkną do metalowego obiektu będącego pod napięciem. Cęgi wykonano z materiału o dużej przenikalności magnetycznej, stąd pomiar jest dokładny również w otoczeniach zawierających źródła pól magnetycznych, w tym transformatory i silniki elektryczne. Niewielki wpływ n[...]

 Strona 1  Następna strona »