Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Rafał ŁAGOWSKI"

Jakościowe determinanty rozwoju cywilizacyjnego DOI:10.15199/46.2020.1.3


  Głównymi motywatorami ludzkich działań w kontekście jakości życia jest ułatwianie sobie życia, poczucie piękna i potrzeby religijne. Te trzy elementy kultury naszej cywilizacji były i są motorem postępu technicznego, rozwoju sztuk pięknych i wyrazem znaczenia wiary w życiu jednostek i społeczeństw. Człowiek od zarania dziejów, tworząc czy to przedmioty codziennego użytku, czy działa sztuki, czy przedmioty kultu religijnego, czy wreszcie wszystkie te rzeczy razem zawierał w nich wartość użyteczną oraz wartość estetyczną. Ten ciąg działalności naszej cywilizacji nazywamy kulturą. W szerokim rozumieniu - w kontekście estetyki - jest to całokształt materialnego dorobku ludzkości, takiego jak: narzędzia, budowle czy ubiory, oraz duchowego, artystycznego dorobku ludzkości, takiego jak: rzeźba, malarstwo, poezja, taniec i tym podobna twórczość, a także wzorce myślenia lub zachowania, np. moralność, obyczaje, tradycja itp. Zatem podstawowe jakościowe determinanty w rozwoju cywilizacyjnym to ekonomia i technika oraz religia i sztuka. Ekonomia zarówno mikro w zakresie postępowania jednostek czy gospodarstw domowych, jak i makro w zakresie całych państw. Dla jednego i drugiego przypadku w okresach krótko- i długoterminowych. Technika oparta na wykorzystaniu ludzkiej inteligencji w dążeniu do ułatwiania sobie życia, a religia jako potrzeba nadprzyrodzonej pomocy w niezrozumiałym i wrogim otoczeniu, zaś sztuka jako wewnętrzna potrzeba manifestacji dorobku kulturowego. SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE rozwój cywilizacyjny, ekonomia, technika, sztuka Celem artykułu jest próba przybliżenia humanistom technicznych aspektów rozwoju cywilizacji, zaś inżynierom i ekonomistom - humanistycznego spojrzenia na technikę i ekonomię. W dzisiejszych czasach dynamicznego rozwoju nauk, kiedy zgromadzona wiedza przekracza możliwość ogarnięcia jej przez jednego człowieka, wspólna synergia ludzi dobrej woli staje się koniecznością w codziennych procesach[...]

Jakość przedsięwzięcia - modele realizacji DOI:10.15199/46.2020.2.3


  Wprowadzenie Systemy zarządzania jakością zbudowane na zaleceniach norm ISO serii 9000 nastawione są na skuteczność całej organizacji. Od dobrych wskaźników często zależy bowiem dalszy pomyślny rozwój firmy. Jest to typowe rozumowanie najwyższego kierownictwa, które odpowiada za portfel zamówień. Tymczasem na poziomie zarządzania organizacyjno- technicznego trwa głównie walka o czasową i kosztową realizację bieżących zamówień traktowanych jako przedsięwzięcia. Według autorów problemem jest przeniesienie punktu zainteresowania. Co jest ważniejsze - kierowanie czy zarządzanie? Czy posiadanie sprawnego na 99,9% systemu zarządzania czy terminowe, efektywne biznesowo zrealizowanie zamówienia? Wiadome jest, że to nie posiadanie certyfikowanego sytemu zarządzania przynosi firmie profity, tylko opinia o dobrym wywiązywaniu się ze złożonych zamówień. Dlatego wiele organizacji normalizacyjnych, chcąc pomóc menedżerom, równolegle do dokumentów o systemach zarządzania, tworzy też dokumenty opisujące metodykę zarządzania przedsięwzięciami/projektami. Konsekwencja probiznesowa Amerykanów II wojna i konsekwencje sukcesów oraz porażek Alianse polityczne i wojskowe obu stron konfliktu II wojny światowej spowodowały wciągnięcie do niej Stanów Zjednoczonych. W związku z tym w latach 40. wystąpił tam dynamiczny rozwój przemysłu zbrojeniowego. Jednak brak doświadczenia w produkcji militarnej powodował, że w pierwszych dostawach wady niektórych wyrobów sięgały niekiedy do 70% [22]. Aby zapobiec tej niekorzystnej sytuacji, opracowano model zarządzania SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE przedsięwzięcie, model, jakość, skuteczność, efektywność, kierowanie Celem artykułu jest przeanalizowanie realizacyjnego aspektu działalności organizacji pod kątem doskonalenia jakości zamierzonego przedsięwzięcia. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością - to jedno. Skuteczna i efektywna realizacja zleconych zadań - to drugie. Teoretycznie nie ma tu[...]

 Strona 1