Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Bortel"

Materiały polimerowe w opakowaniach i ich zagospodarowanie

Czytaj za darmo! »

Syntetyczne polimery od kilku dziesięcioleci są interesującymi materiałami bardzo szeroko stosowanymi praktycznie we wszystkich obszarach aktywności nowoczesnych społeczeństw. Produkcja globalna polimerów syntetycznych przekroczyła 260 mln ton w skali roku, z czego ponad 53 mln ton zużywa 27 krajów Unii Europejskiej. W strukturze zużycia tworzyw sztucznych prym wiedzie sektor opakowań - ok. 37%, który również generuje największe ilości odpadów z tych materiałów. Rosnące zapotrzebowanie i zużycie materiałów polimerowych stwarza konieczność utylizacji wyrobów z nich wykonanych. Obecnie w Europie (UE 27 łącznie z Norwegią i Szwajcarią) zagospodarowywanych jest ok. 50% pokonsumenckich odpadów z tworzyw syntetycznych, z czego ok. 20,4% poprzez recykling oraz 29,2% metodą odzysku [...]

Podatność recyklatów PE-LD/PEokso na degradację wywołaną działaniem ciepła oraz ekspozycją w warunkach podwyższonej wilgotności


  W ostatnich latach w przemyśle opakowaniowym obserwuje się rosnący udział wyrobów wytwarzanych z biopolimerów oraz polimerów oksodegradowalnych. Zaprezentowano wyniki badań właściwości mieszanin poużytkowych folii wykonanych z polietylenu małej gęstości (PE-LD) oraz oksodegradowalnego polietylenu małej gęstości. Z wykorzystaniem wytłaczarki dwuślimakowej Gőetffert (L/D 25) sporządzono blendy badanych polimerów w postaci granulatów, z których wytłoczono folie o grubości 20 μm oraz przygotowano kształtki do badań metodą wtryskiwania. Określono podstawowe właściwości fizyczne i wytrzymałościowe (masowy wskaźnik szybkości płynięcia, temperatura mięknienia, wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne przy zerwaniu, udarność folii, czas indukcji utleniania OIT). Na podstawie zmian właściwości wytrzymałościowych dokonano oceny podatności badanych materiałów na degradację pod wpływem działania ciepła (starzenie w temp. 80°C przez 500 i 1000 h) oraz ekspozycji w warunkach pod- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice Krzysztof Bortel*, Błażej Chmielnicki Podatność recyklatów PE-LD/PEokso na degradację wywołaną działaniem ciepła oraz ekspozycją w warunkach podwyższonej wilgotności Susceptibility of PE-LD/PEoxo recyclates to degradation under heating and humid conditions Mgr inż. Błażej CHMIELNICKI w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Od 2007 r. jest związany z Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Jest również doktorantem Politechniki Śląskiej. Specjalność - przetwórstwo tworzyw sztucznych. Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, ul. Chorzowska 50a, 44-100 Gliwice tel.: (32) 231-90-41, fax: (32) 231-26-74, e-mail: k.bortel@impib.pl Dr Krzysztof BORTEL w roku 1975 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizy[...]

Studies on use of hop extract as a natural biocide in coatings Badania ekstraktu chmielowego jako naturalnego środka biobójczego do farb DOI:10.12916/przemchem.2014.187


  Com. hop extract was studied for its biocidic activity and added (0.675 or 0.9% by mass) to aq. hydroxycellulose or acrylic polymer-thickened, chalk, micro-talcum and TiO2-pigmented styrene-acrylic copolymer dispersions used as coatings of polyester films. The coatings were studied for an ability for retardation of bacteria and fungi growth. They were resistant only against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Ekstrakt chmielowy wykorzystano jako naturalny środek biostatyczno/biobójczy mogący nadać powłokom farb odporność na działanie mikroorganizmów. Właściwości antybakteryjne określano na podstawie testów hamowania wzrostu szczepów bakterii: Staphylococcus aureus ATCC 6538 z grupy G-dodatnich i Escherichia coli ATCC 8739 z grupy G-ujemnych, a właściwości przeciwgrzybicze wobec szczepów grzybów: Aspergillus niger ATCC 16404 i Cladosporium cladosporoides ATCC 16022. Stwierdzono wysoką aktywność antybakteryjną powłok farb z ekstraktem chmielowym, wzrastającą z ilością dodatku w farbie. Dla badanych stężeń ekstraktu chmielowego nie wykazano zdolności do hamowania wzrostu wybranych szczepów grzybów. Chmiel (Humulus lupulus L. z rodziny Cannabaceae) znany jest ludzkości od kilku tysięcy lat i wciąż budzi zainteresowanie, czego wynikiem są nowe możliwości wykorzystania chmielu i jego ekstraktu. Tradycyjnie jest on stosowany w przemyśle browarniczym i kosmetycznym oraz w wyciągach używanych w leczeniu dolegliwości przewodu pokarmowego1). Najnowsze badania wykazały działanie chmielu jako czynnika antynowotworowego2-4), antybakteryjnego5- 7), naturalnego fitoestrogenu8, 9), leku przeciwko osteoporozie10), antyutleniacza11) oraz środka nasennego i uspokajającego12, 13). Chmiel zawiera ponad 1000 różnych substancji chemicznych12, 14), z których najważniejsze są kwasy chmielowe, olejki eteryczne i flawonoidy. Produktem pozyskiwanym z chmielu jest ekstrakt chmielowy otrzymywany metodą ekstrakcji nadkrytycznej w CO2 i będący [...]

 Strona 1