Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ĽUDMILA BABICOVÁ"

The analysis of production technology and material properties of chassis part from high strenght steel

Czytaj za darmo! »

The technology of forming has very significant role in parts production for automotive industry. Recently the main aim of automobile producers is decreasing the car weight. This is realized by using of new materials and new design solutions. Therefore high strength steels are used for production of main parts as chassis parts. The aim of this paper is analysis of material and technology of chassis part production from high strength steel made by blanking, drawing and bending. Technologia kształtowania odgrywa znaczącą rolę w produkcji elementów dla przemysłu motoryzacyjnego. W ostatnim czasie głównym celem producentów pojazdów stała się redukcja masy pojazdów. Cel ten jest realizowany poprzez wykorzystanie nowych materiałów i nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Dlatego do produkcji odp[...]

 Strona 1