Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Grażyna Ożarek"

Jakość a społeczna odpowiedzialność biznesu

Czytaj za darmo! »

Odpowiedzialność społeczna biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) to szerokie i dynamiczne podejście obejmujące różnorodne problemy społeczne i dotyczy takich zasad postępowania, jakie są wynikiem analizy interesów wszystkich zainteresowanych stron.Przewodzą jej trzy zasady dotyczące [32] etyki, odpowiedzialności i kierowania, w odniesieniu do sześciu grup interesariuszy - pr[...]

Kultura organizacyjna a etyczna kultura jakości

Czytaj za darmo! »

kultura organizacyjna jest pojęciem od lat znanym w teoriach organizacji i zarządzania, a także coraz częściej docenianym przez menedżerów. W pojęciu kultury organizacyjnej zawiera się także mniej znana kultura etyczna, która ma bezpośredni związek z procesami zapewnienia jakości. Tego nie powinien więc lekceważyć żaden menedżer, bez względu na swoje miejsce w hierarchii firmy.kultura to p[...]

 Strona 1