Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DAWID KASPRZYCKI"

Wpływ warunków wyżarzania międzyoperacyjnego na mikrostrukturę i właściwości stopu na osnowie FeAl po kuciu na gorąco

Czytaj za darmo! »

W pracy scharakteryzowano mikrostrukturę stopu Fe-36Al-0,2Mo-0,05Zr-0,1C-0,02B po kuciu na gorąco w temperaturze 800 °C i dodatkowym wyżarzaniu rekrystalizującym prowadzonym w zakresie temperatury od 700 do 1000 °C i w czasie od 0,25 do 4 h. Stwierdzono znaczący wpływ temperatury i, w mniejszym stopniu, czasu wyżarzania na stopień rekrystalizacji, średnią średnicę ziarna i twardość badanego sto[...]

 Strona 1