Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Stachowicz"

Drukowanie blach farbą utrwalaną termicznie

Czytaj za darmo! »

Problem drukowania puszek metalowych sprowadza się do możliwie wiernego odtworzenia barw oryginału. W zależności od technologii drukowania, a właściwie w zależności od rodzaju farb i sposobu ich utrwalania, należy się liczyć z odmiennymi efektami zgodności odtworzenia barw. Zagadnienia zgodności barw pomiędzy oryginałem a odbitką są zagadnieniem powszechnie znanym i sprowadzają się do pomia[...]

Eksploatacja obciągu w parze drukującej

Czytaj za darmo! »

Obciąg, jako elastyczna część powierzchni cylindra pary drukującej ma za zadanie wyrównanie nierównomierności w strefie kontaktowej obszaru drukowania. W celu poprawienia zgodności drukowania dla określonych rodzajów prac stosuje się obciągi o różnorodnej budowie warstwowej. Standaryzacja procesu drukowania wymaga stosowania odpowiednich obciągów i poprawnej ich eksploatacji.Obciąg jest elas[...]

Badania pośrednie adhezji farby do folii w drukowaniu fleksograficznym

Czytaj za darmo! »

Wydrukowana odbitka powinna charakteryzować się między innymi odpowiednią odpornością na działania mechaniczne. Drukowanie folii nie zawsze jest ostatnim etapem w produkcji opakowań, bowiem po nim mogą następować dalsze procesy technologiczne. Z tego względu należy kontrolować poziom swobodnej energii powierzchniowej. Niezachowanie reżimu co do wartości tej energii spowoduje, że dalsze proce[...]

Zachlapania punktów rastrowych i zależności liniatur rastrów w druku fleksograficznym

Czytaj za darmo! »

Opisany został problem pojawiania się zachlapań punktów rastrowych na odbitce w różnym stopniu nasilenia. Artykuł jest przeznaczony głównie dla operatorów maszyn fleksograficzntch, które są wyposażone w system video na potrzeby kontroli odbitek podczas biegu zadrukowanej wstęgi podłoża. Stanisław Stachowicz: Splashes of ink dots and relationships of screen grids in the flexographic printing.[...]

Określenie obszaru połączeń wkładu oprawy złożonej z okładką twardą

Czytaj za darmo! »

Stabilizacja i wzmacnianie grzbietów w oprawach złożonych jest kluczowym zagadnieniem, bowiem decyduje o trwałości wykonanej oprawy. Obecnie zdarzają się na rynku książki, w których dla oszczędności zaniechano kształtowania grzbietu i/lub nie dokonano właściwego jego wzmocnienia. W większości przypadków takie wykonanie wkładów przeznaczonych do połączenia z okładką twardą w oprawie złożonej staje się podstawą uzasadnionej reklamacji. Rozważając proces niszczenia oprawy, można bez obawy popełnienia większego błędu przyjąć, że rozpoczyna się on od niszczenia grzbietu, który zachodzi od momentu naruszenia konstrukcji grzbietu i połączenia wkładu z okładką. Stosowane są różne konstrukcje połączeń wkładu z okładką, przy czym na trwałość połączenia wpływa stabilność grzbietu. Uzysk[...]

Badanie otwieralności opraw


  Parametr jakościowy oprawy, jakim jest jej otwieralność, w sensie fizycznym określa tendencja kart wkładu do układania się ich w otwartej oprawie w stosunku do poziomo położonych okładek. Określenie to w znacznym skrócie jest zdefiniowane w Polskiej Normie PN-82 P-55500 Introligatorstwo Przemysłowe. Terminologia. Problem otwieralności opraw przybrał na znaczeniu wraz ze wzrostem podaży różnorodnych materiałów dla potrzeb wykonywania opraw. Brak badań i prac teoretycznych nad otwieralnością opraw skutkował tym, że nie można było jej określić w przybliżeniu zanim podjęto się wykonania oprawy. Do oceny parametru otwieralności oprawy posługiwano się bowiem atrapą, która była wykonana z identycznych materiałów, jak te, które miały posłużyć do wykonania zamówienia. Wiązało się to z fizycznym wykonaniem oprawy z wybranych materiałów na potrzeby oceny wyniku zastosowania tych a nie innych materiałów. Metoda wykonania atrapy - empiryczna - zmuszała do wykonywania takiej liczby atrap, ile zamierzano wziąć pod uwagę do wykonania zamówienia różnych materiałów. Jeśli przykładowo zakładano zbadać otwieralność oprawy dla kilku papierów i kilku różnych konstrukcji grzbietów, to liczba niezbędnych do wykonania atrap była określana poprzez iloczyn liczby w danym zbiorze materiałów i liczby konstrukcji grzbietów. Badaniom nad otwieralnością opraw początek dały badania nad czytelnością druku. Zauważono bowiem, że brak płaskiego położenia kart wkładu w otwartej oprawie wpływa na spadek czytelności tekstu. Stwierdzono również, że oprawy o niższej otwieralności podczas użytkowania ulegają szybszemu niszczeniu. Postępowi badań nad otwieralnością opraw sprzyjała możliwość numerycznego rozwiązywania zagadnień inżynierskich oraz znaczna różnorodność dostępnych materiałów do wykonywania opraw. W Instytucie Poligrafii PW, a obecnie Instytucie Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej dla potrzeb określania właściwości papierów, [...]

 Strona 1  Następna strona »