Wyniki 1-10 spośród 40 dla zapytania: authorDesc:"Janusz M. Kowalski"

Historia Befamy

Czytaj za darmo! »

Dla wielu pokoleń Polaków nazwa zakładu pracy była synonimem nazwy ich miejscowości, rozpoznawalnym znakiem towarowym, dziś powiedzielibyśmy - marką. Przemysł, zakłady pracy, były bowiem najważniejszym czynnikiem miastotwórczym. Przykładów na potwierdzenie jest aż nadto. Historia jednak surowo obchodzi się ze swą spuścizną… Znakomitym tego przykładem jest "Zarys dziejów Bielskiej Fabryki Maszyn Włókienniczych"*) w Bielsku- Białej, pióra wieloletniego pracownika tego zakładu, Tadeusza Krywulta. Zanim w świadomości nie tylko bielszczan, mieszkańców Podbeskidzia, ale także całej branży włókienniczej utrwaliła się nazwa i marka "Befama", 100 lat wcześniej powstała w Bielsku, w monarchii habsburskiej Fabryka Maszyn i Odlewnia Żeliwa przybyłego z Chemnitz Gustaw[...]

Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Czytaj za darmo! »

Przyjęciem Uchwały, w której uczestnicy uznają ideę za cenną i wskazują na potrzebę jej kontynuacji, co umożliwi pełne wykorzystanie zasobów wiedzy inżynierów polskich rozsianych po całym świecie, zakończył się Światowy Zjazd Inżynierów Polskich. który w dniach 8- 10 br. obradował w Warszawie pod patronatem Marszałka Senatu RP, pana Bogdana Borusewicza, Dla Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, która obok Politechniki Warszawskiej i Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, była współorganizatorem Zjazdu, był on kontynuacją pięciu inżynierskich sympozjów "Polacy Razem", które wcześniej (Warszawa 1996 i 1999 r., Londyn 2000 r., Wilno 2004 r. i Wiedeń 2006 r.) organizowane były przez Federację SNT-NOT, Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz polonijne zrzeszenia techników i inżynierów. Celem Zjazdu[...]

Trzy dni inżynierów

Czytaj za darmo! »

W dniach 8-10 września odbył się Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, który obradował w Warszawie pod patronatem Marszałka Senatu RP, Bogdana Borusewicza. W ramach sesji panelowych poruszono szereg istotnych tematów, dotyczących m.in. przedsiębiorczości i współpracy międzynarodowej.Zjazd, którego organizatorami były: Politechnika Warszawska, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, stanowił kontynuację inżynierskich sympozjów "Polacy Razem" organizowanych przez Federację SNT-NOT oraz wielu inicjatyw organizacji polonijnych i Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Udział w Zjeździe wzi[...]

Kazimierz Szpotański


  ...osiągnięcie prawdziwej niepodległości poprzedzone być musi przez podniesienie całego narodu, a więc każdego Polaka, podniesienie cywilizacyjne i kulturalne, co możliwe jest jedynie przy równoczesnym zdobyciu mocnej pozycji gospodarczej w świecie. inż. Kazimierz Szpotański.W środowisku twórców techniki jest kilka takich postaci, na których dokonania warto stale się powoływać i których losy oraz poglądy warto wspominać. Należy do nich - często na łamach PT przypominany - inż. Kazimierz Szpotański. Współtwórca rodzimego przemysłu elektrotechnicznego oraz współzałożyciel, były prezes i członek honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. TABLICA Z inicjatywy SEP 17 sierpnia przed salą "C" Warszawskiego Domu Technika NOT wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą inż. K. Szpotańskiemu. Ceremonii odsłonięcia tablicy dokonał Piotr Szpotański - wnuk Kazimierza, a uroczystości towarzyszyli członkowie rodziny: Piotr Jakub - prawnuk i Olga - prawnuczka. Ze strony FSNT-NOT w uroczystości udział wzięli prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, sekretarz generalny Jerzy Gumiński, Honorowy Prezes NOT Wojciech Ratyński i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Ryszard Marcińczak. SEP reprezentowali: prezes Jerzy Barglik, były prezes Stanisław Bolkowski, sekretarz generalny Andrzej Boroń, prezes Oddziału Warszawskiego im. Kazimierza Szpotańskiego Miłosława Bożentowicz, przewodniczący Komisji Wyborczej WZD[...]

Olimpiady razem

Czytaj za darmo! »

Jednym z najbardziej widocznych skutków transformacji gospodarczej stało się urynkowienie kształcenia. Wiedza stała się poszukiwanym dobrem i towarem, za który chętnie (i nawet sporo) się płaci.Poszukiwanie dobrych źródeł wiedzy zaczyna się już niemal na samym początku ścieżki edukacyjnej. O czym świadczą wysiłki rodziców, aby znaleźć dobre przedszkole czy szkołę. Aby te poszukiwania były efektywne i mogły rzeczywiście wyłaniać najlepsze instytucje systemu oświatowego, musiały powstać jakieś kryteria oceny. Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" wespół z Rzeczpospolitą organizuje od kilkunastu już lat Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjal[...]

Zakończenie Konkursu Wynalazczyni 2011

Czytaj za darmo! »

W dniu16 grudnia 2011 r. odbyło się w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowanie IV edycji Konkursu "Wynalazczyni 2011". Konkurs ten jest organizowany przez Naczelną Organizację Techniczną, Urząd Patentowy RP, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz redakcję "Przeglądu Technicznego" w cyklu 5-letnim. Obecna edycja odbyła się dla uczczenia Roku Marii Skłodowskiej-Curie. Podsumowanie IV edycji Konkursu odbyło się z udziałem prof. Jerzego Osiatyńskiego - doradcy Prezydenta RP, dr Alicji Adamczak - Prezes UP RP, mgr Ewy Mańkiewicz-Cudny - prezes FSNTNOT, dr Michała Szoty - prezesa SPWiR, dr Wojciecha Bulskiego - prezesa Towar[...]

Złoty Inżynier 2011

Czytaj za darmo! »

Dnia 02.03.2012 r. w Warszawskim Domu Technika NOT nastąpiło ogłoszenie wyników XVIII plebiscytu "Złoty Inżynier 2011". "Złoty Inżynier", to honorowy tytuł przyznawany od 18. lat wybitnym postaciom środowiska technicznego, w plebiscycie organizownym przez najstarsze polskie czasopismo - ukazujące się od 1866 roku "Przegląd Techniczny", we współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Tytuły Srebrny, Złoty i Diamentowy Inżynier przyznawane są w kategoriach: High-Tech, Jakość, Nauka, Ekologia i Zarządzanie. Z myślą o wzmocnieniu prestiżu zawodu inżyniera przyznawane są także tytuły "Wyróżniony Inżynier" oraz "Młody Inżynier". Zainteresowaniem szerokiej publiczności cieszy się przyznawany od 8. lat tytuł "Honorowego Inżyniera". Otrzymują go osoby które legitymują się dyplomem inżynierskim, ale sukcesy odnoszą na różnych polach aktywności: w kulturze, medycynie, mediach, sporcie, polityce itp. Wszyscy laureaci XVIII edycji plebiscytu "Złoty Inżynier" legitymują się wybitnymi sukcesami i osiągnięciami, które wywierają istotny wpływ na standardy cywilizacyjnego rozwoju nie tylko Polski. Sukces w plebiscycie docenia wybór ich zawodowej drogi życiowej. Wzmacnia prestiż nie tylko w środowisku inżyni[...]

Rewolucja ante portas?

Czytaj za darmo! »

Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA), to porozumienie wielostronne, mające ustalić międzynarodowe standardy w walce z naruszeniami własności intelektualnej. Przedmiotem regulacji miały być kwestie obrotu podrabianymi dobrami, zasady handlu lekami generycznymi oraz problem rozpowszechniania dzieł prawnie chronionych poprzez internet (tzw. piractwo medialne). Dokument miał ustanowić regulacje prawne o globalnym zasięgu. Dziś wiemy: reperkusji tej umowy demokratyczne władze nie potrafiły nie tylko przewidzieć, ale i pojąć w żadnym z krajów! Sprzeciw wobec tej umowy objawił się wśród nowego pokolenia, e-pokolenia! Nie chcę definiować płaszczyzn, zakresu i skali sporu, jaki wywołał projekt tej umowy poddany opinii społecznej. Tu każda definicja, każda próba operacjonalizacji zjawiska będzie uprawomocniona i moim zdaniem poprawna. Długo jeszcze będą na ten temat prowadzone dyskusje w środowiskach przedstawicieli nauk społecznych - bo swoje 3 grosze wrzucą tu i socjolodzy od struktur społecznych i konfliktów generacyjnych, i etycy - bo konflikt wartości (aksjologia), i psycholodzy, politolodzy, także ekonomiści i wiele innych dyscyplin reprezentowanych w naukach akademickich. A INŻYNIEROWIE? Czy sprawa ACTA ma swoje przełożen[...]

 Strona 1  Następna strona »